Suurentaminen / pienentäminen

Kesto: 2 h

Tavoite: kerrata kertoimella suurentaminen ja annoskoon laskeminen.

Työmenetelmä: yksilö- tai parityö.

Työvälineet:

  • moniste
  • kynä
  • kumi
  • taskulaskin

Työselostus:

Kertaa esimerkin avulla kertoimella suurentaminen ja jaa monisteet sen jälkeen.

Moniste: pdf / doc

Liite