104 tunnetta aakkosjärjestyksessä

1. Ahdistus
2. Alakuloisuus
3. Alemmuus
4. Anteeksiantamisen ja Anteeksisaamisen tunteet
5. Arkuus
6. Arvokkuus
7. Avuttomuus
       Empatia, ks. Myötäelämisen tunne
       Epäoikeudenmukaisuus, ks.
       Oikeudenmukaisuus
8. Epätoivo
9. Epävarmuus
10. Haaveellisuus
11. Haikeus
Harmi ks. mielipaha ja pettymys
12. Hellyys
13. Helpottuneisuus
14. Hengellisyys
15. Hermostuneisuus
16. Huolestuneisuus
17. Huvittuneisuus
18. Hylätyksi tulemisen tunne
19. Hyväksyntä
20. Hyväntuulisuus
21. Hyvä olo
22. Hämmennys
23. Hämmästys
24. Häpeä
25. Hätääntyneisyys
26. Ihmeissään olo
27. Ikävä
       Ikävystyneisyys, ks.
       Pitkästyneisyys
28. Ilo
29. Inho
30. Innostuneisuus
31. Intohimo
32. Ivallisuus
33. Jännitys
34. Järkytys
35. Kaipaus
36. Kateus
37. Katkeruus
38. Katumus
39. Kauhu
40. Kiihtymys
41. Kiinnostus
42. Kiintymys
43. Kiitollisuus
44. Kostonhalu
45. Kunnioitus
46. Kyllästyneisyys
47. Kyynisyys
48. Kärsimys
49. Leikkisyys
50. Levottomuus
51. Loukkaantuneisuus
52. Luottamus
53. Masentuneisuus
       Mielihyvä ks. Hyvä olo
       Mielipaha ks. Paha olo
       Murhe ks. Suru
54. Mustasukkaisuus
55. Myötäelämisen tunne, Empatia
56. Nolous
57. Nöyryys
58. Oikeudenmukaisuus ja Epäoikeudenmukaisuus
59. Onni
60. Paha olo
61. Pelko
62. Pettymys
63. Pitkästyneisyys, ikävystyminen
64. Pätevyys
65. Rakkaus
66. Rasittuneisuus
67. Rauhallisuus
68. Rentous
69. Riehakkuus
70. Riemu
71. Riittämättömyys
72. Rohkeus
73. Sisukkuus, sinnikkyys
74. Stressaantuneisuus
75. Sukupuolisuuden eli Seksuaalisuuden tunne
76. Suru
77. Suuttumus
78. Syyllisyys
79. Säikähdys
80. Sääli
81. Toiveikkuus
82. Toivottomuus
83. Turhautuneisuus
84. Turvallisuus
85. Turvattomuus
86. Tuskastuneisuus
87. Tyytymättömyys
88. Tyytyväisyys
89. Ujous
90. Uteliaisuus
91. Uupumus
92. Vaivaantuneisuus
93. Vapaus
94. Varmuus
95. Vastuuntunto
96. Velvollisuuden tunne
97. Viha
98. Voitonriemu
99. Välinpitämättömyys
100. Väsymys
101. Yksinäisyys
102. Ylpeys
103. Ystävällisyys
104.  Ärtyneisyys

Vain Tunteesta Tunteeseen -ohjaajan oppaan käyttöön 104 tunnetta