Uusimmat rahoitushaut

Valtionavustus

Lukuliikkeen toiminta-avustukset 2021: Nuorten ja aikuisten lukutaito

Valtionavustus

Valtionavustukset järjestöille 2021

Valtionavustus

Yksityisten esi- ja perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen avustus käyttökustannuksiin 2021

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 44 §:n 2 momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää ylimääräistä avustusta yksityiselle esi- ja perusopetuksen järjestäjälle valtion talousarviossa osoitetun määrärahan puitteissa.

Valtionavustus

TFK 2021, Team Finland Knowledge programme

Valtionavustus

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2021

Valtionavustus

Valtion erityisavustus syksyn 2020 ylioppilastutkinnon lisäresurssitarpeiden korvaamiseen

Valtionavustus

Valtion erityisavustus syksyn 2020 ylioppilastutkinnon lisäresurssitarpeiden korvaamiseen

Tausta ja tavoitteet

Valtionavustus

Valtionavustukset kielten tutoropettajatoiminnan kehittämiseen 2020

Valtionavustus

Valtionavustukset kielten tutoropettajatoimintaan 2020

Opetusneuvos Annamari Kajasto, puh. 029 533 1596
Opetusneuvos Terhi Seinä, puh. 029 533 1263

Valtionavustus

Luova Eurooppa -ohjelman kansallisen vastinrahan 2020 ylimääräinen avustushaku

Valtionavustus

Kansallinen vastinraha EU:n Luova Eurooppa -ohjelman yhteistyöhankkeille, vuoden 2020 ylimääräinen avustushaku

Opetushallitus myöntää vuosittain avustuksia toimijoille, joiden hankkeet ovat saaneet tukea EU:n Luova Eurooppa –ohjelman Kulttuurin alaohjelmasta (2014-2020).

Valtionavustus

Erityisavustus maahanmuuttotaustaisten oppilaiden tukemiseen koulutuksen nivelvaiheissa: perusopetukseen valmistavan opetuksen integraatio

Valtion erityisavustus maahanmuuttotaustaisten oppilaiden tukemiseen koulutuksen nivelvaiheissa: perusopetukseen valmistavan opetuksen integraatio.