Uusimmat rahoitushaut

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Kumppanuushankkeiden (KA220-SCH) hakuaika päättyy 22.3.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ aikuiskoulutus: Yhteistyöhankkeiden (KA220-ADU) haku päättyy 22.3.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ aikuiskoulutus: Pienimuotoisten yhteistyöhankkeiden (KA210-ADU) haku päättyy 22.3.2023

Valtionavustus

Valtion erityisavustus toisen kotimaisen kielen ruotsin ja suomen kehittämisohjelman toimenpiteen viisi täytäntöönpanoa varten varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Medialukutaitohankkeet 2023

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Journalismin kumppanuushankkeet 2023, yhteistyö

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Creative Innovation Lab -hankkeet 2023

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Journalismin kumppanuushankkeet 2023, moniarvoisuus

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ aikuiskoulutus: Lyhytkestoisten liikkuvuushankkeiden (KA122-ADU) haku päättyy 23.2.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ aikuiskoulutus: Akkreditoitujen liikkuvuushankkeiden (KA121-ADU) haku päättyy 23.2.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus: Liikkuvuuskonsortioiden akkreditointi (KA130) haku päättyy 23.2.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ virtuaalivaihdot korkeakoulutus- ja nuorisoalalla: hakuaika päättyy 26.4.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Liikkuvuushankkeiden (KA1) 1. hakukierros päättyy 23.2.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus: Kapasiteetinvahvistamishankkeiden haku päättyy 16.2.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ - tulevaisuuteen suuntautuvien hankkeiden haku päättyy 15.3.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus: Erasmus Mundus -toiminnon haku päättyy 16.2.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus ja ammatillinen koulutus: Innovaatioyhteenliittymien haku päättyy 3.5.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Nuorisoalan kapasiteetinvahvistamishankkeiden haku päättyy 8.3.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: European Youth Together -hankkeiden haku päättyy 9.3.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla -haku päättyy 8.2.2023