Uusimmat rahoitushaut

Valtionavustus

TFK 2022, Team Finland Knowledge programme

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus: Kapasiteetinvahvistamishankkeiden haku päättyy 17.2.2022

Valtionavustus

Vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittäminen inklusiivisissa toimintaympäristöissä

Valtionavustus

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Yhteistyöhankkeiden (KA2) haku päättyy 23.3.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus, ammatillinen koulutus ja yleissivistävä koulutus: Jean Monnet -toimintojen haku päättyy 1.3.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ Sport hakukierros päättyy 23.3.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus: Erasmus Mundus -toiminnon haku päättyy 16.2.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutukselle: Eurooppalainen liikkuvuus (KA131), haku päättyy 23.2.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus: Globaalin liikkuvuuden (KA171) haku päättyy 23.2.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: vuoden 2022 ensimmäinen hakukierros päättyy 23.2.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Liikkuvuushankkeiden (KA1) 1. hakukierros päättyy 23.2.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus: Liikkuvuuskonsortioiden akkreditointi (KA130) haku päättyy 23.2.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Vapaaehtoistoiminta Euroopan humanitäärisen avun vapaaehtoisjoukoissa, hankehaku päättyy 3.5.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla -haku päättyy 6.4.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus: Eurooppalaiset yliopistot haku päättyy 22.3.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Nuorisoalan kapasiteetinvahvistamishankkeiden haku päättyy 7.4.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: European Youth Together -toiminnon haku päättyy 22.3.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ ammatillinen koulutus: Kapasiteetinvahvistamishankkeiden haku päättyy 31.3. 2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Lyhytkestoisten liikkuvuushankkeiden avustushaku (KA122-SCH) päättyy 23.2.2022