Senaste ansökningar om finansiering

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen för solidaritetsprojekt avslutas 4.10.2022

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång för mobilitetsprojekt och partnerskap för samarbete avslutas 4.10.2022

Statsunderstöd

Extra understöd 2022 för att ersätta kostnaderna för läromedel i utbildning för läropliktiga inom fritt bildningsarbete (folkhögskolor)

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningen för DiscoverEU:s inkluderingsinsats avslutas 4.10.2022

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen av kvalitetsmärke avslutas 31.8.2022

Statsunderstöd

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2022

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningen för ackreditering inom Erasmus+ ungdomssektorn avslutas 19.10.2022

Statsunderstöd

Klimat- och hållbarhetsprojekt för den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet

Statsunderstöd

Pilotprojekt för nordiskt samarbete kring demokrati- och människorättsfostran 2022-2023

Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2022: Nätverk inom En läsande kommun

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen av kvalitetsmärke avslutas 31.5.2022

Statsunderstöd

Pilotprojekt 2022-2023 för grundskolor om demokrati- och människorättsfostran

Finansiering för internationalisering

Virtuella Erasmus+-utbyten inom högskole- och ungdomssektorn: ansökningstiden löper ut 20.9.2022

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 2 för mobilitetsprojekt (KA1) avslutas 4.5.2022

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen för solidaritetsprojekt avslutas 4.5.2022

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning, yrkesutbildning och allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för Teacher Academies-insatsen avslutar 7.9.2022

Statsunderstöd

Främjande av innovativa lärmiljöer i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 2022

Statsunderstöd

Främjande av innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken 2022