Senaste ansökningar om finansiering

Statsunderstöd

Extra statsunderstöd inom fria bildningen 2023

Statsunderstöd

Personalutbildning för undervisningsväsendet 2023, tilläggsansökan

Finansiering för internationalisering

Culture Helps-projektbidrag som stöd till ukrainare

Statsunderstöd

Ansökan om behovsprövad förhöjning av gymnasieutbildningens pris per enhet för år 2024

Finansiering för internationalisering

Ansökan är öppen för Nordplus förberedande besök och studiebesök

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen av kvalitetsmärke avslutas 31.12.2023

Statsunderstöd

Förberedande besök ERASMUS + för allmänbildande utbildning 2023: förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Statsunderstöd

Förberedande besök ERASMUS + för allmänbildande utbildning 2023: gymnasieutbildning

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för småskaliga partnerskap (KA210-SCH) går ut 4.10.2023.

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Höstens ansökningsomgång avslutas 4.10.2023

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen för solidaritetsprojekt avslutas 4.10.2023

Finansiering för internationalisering

Culture Helps-projektbidrag som stöd till ukrainare

Statsunderstöd

Statens specialunderstöd för regional koordinerande verksamhet för skolengagemang och ingripande vid frånvaro

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningen för ackreditering inom Erasmus+ ungdomssektorn avslutas 19.10.2023

Statsunderstöd

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2023

Statsunderstöd

Statsunderstöd för utveckling av verktyg för bedömning av inlärningssvårigheter

Statsunderstöd

Kreativa Europa-programmets nationell motfinansiering 2023

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen av kvalitetsmärke avslutas 31.8.2023

Statsunderstöd

Statsunderstöd för anordnande av gymnasieutbildning och utbildning som handleder för examensutbildning för flyktingar från Ukraina