Senaste ansökningar om finansiering

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Ansökningstiden för småskaliga partnerskap 2024 (KA210-VET) går ut 1.10.2024

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för vuxenutbildning: Ansökningstiden för småskaliga partnerskap (KA210-ADU) går ut 1.10.2024

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för småskaliga partnerskap (KA210-SCH) går ut 1.10.2024

Statsunderstöd

Projektunderstöd för produktion av läromedel på svenska år 2024, tilläggsansökan

Statsunderstöd

Projektunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2024

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för ackrediteringen avslutas den 1.10.2024

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för vuxen utbildning: Ansökningstiden för ackrediteringen avslutas den 1.10.2024

Statsunderstöd

Projektunderstöd för främjande av digitala lärmiljöer inom småbarnspedagogiken 2024

Statsunderstöd

Projektunderstöd för utveckling av digitala lärmiljöer inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning 2024

Finansiering för internationalisering

Culture Moves Europe-residensstöd (ansökningsomgång III)

Statsunderstöd

Projektunderstöd för ordnande av undervisning på två språk och språkbadsverksamhet

Statsunderstöd

Projektunderstöd för utveckling av stöd för lärande inom yrkesutbildningen 2024

Finansiering för internationalisering

north2north-ohjelman avustus lukuvuodelle 2024-2025

Statsunderstöd

Kreativa Europa-programmets nationell motfinansiering 2024

Statsunderstöd

Projektunderstöd för att främja innovativa lärmiljöer inom gymnasieutbildningen 2024

Statsunderstöd

Projektunderstöd för utveckling av stöd för lärandet inom gymnasieutbildning 2024

Statsunderstöd

Statsunderstöd för privata utbildningsanordnares driftskostnader för förskoleundervisning och grundläggande utbildning år 2024

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 2/2024 avslutas 7.5.2024

Finansiering för internationalisering

EDUFI-praktik för högskolestuderande och nyutexaminerade

Statsunderstöd

Projektunderstöd för internationell verksamhet inom för- och grundskoleundervisning samt småbarnspedagogik 2024