Senaste ansökningar om finansiering

Statsunderstöd

Stärkande av studier i det andra inhemska språket för servicebranscherna inom yrkesutbildningen, tilläggsansökan 2023

Statsunderstöd

Klimat- och hållbarhetsprojekt för den grundläggande utbildningen, tilläggsansökan 2023

Statsunderstöd

Statens specialunderstöd för anordnare av gymnasieutbildning för att främja kvalitets- och tillgänglighetsprogrammet, tilläggsansökan 2023

Statsunderstöd

Statsunderstöd för grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme år 2023

Statsunderstöd

Statsunderstöd för utvidgning av undervisning på två språk 2023

Statsunderstöd

Främjande av innovativa lärmiljöer i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 2023

Statsunderstöd

Främjande av innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken 2023

Statsunderstöd

Främjande av innovativa lärmiljöer i gymnasieutbildningen 2023

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen för solidaritetsprojekt avslutas 4.5.2023

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 2 för mobilitetsprojekt och ungdomsverksamhet (KA1) avslutas 4.5.2022

Statsunderstöd

Internationalisering inom småbarnspedagogik, för- och grundskoleundervisning 2023

Statsunderstöd

Internationalisering inom gymnasieutbildningen 2023

Statsunderstöd

Prövningsbaserat statsunderstöd för de anordnare av grundläggande konstundervisning som inte får statsandel per undervisningstimme år 2023

Statsunderstöd

Statsunderstöd till organisationer och samfund 2023

Statsunderstöd

Statsunderstöd för privata utbildningsanordnares driftskostnader för förskoleundervisning och grundläggande utbildning år 2023

Statsunderstöd

Stöd för och utveckling av skolornas klubbverksamhet 2023

Statsunderstöd

Studiesedelunderstöd för det fria bildningsarbetet 2023

Statsunderstöd

Kvalitets- och utvecklingsunderstöd för fritt bildningsarbete 2023

Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2023: Utveckling och tillämpning av utvärderingsverktyg för läskunnighet

Statsunderstöd

Stärkande av studier i det andra inhemska språket för servicebranscherna inom yrkesutbildningen