Senast ansökningar om finansiering

Ansökan om finansiering

Ansökan om statsunderstöd för läromedelsprojekt inom gymnasieutbildningen har öppnat

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd för läromedelsprojekt i gymnasiet som främjar mångsidig kompetens och framtidsfärdigheter samt samarbete som berör högskolor, internationalisering och...
Ansökan om finansiering

Erasmus+: extra ansökningsomgång för strategiska partnerskapsprojekt KA2 går ut 29.10.2020

Europeiska kommissionen har öppnat en extra ansökningsomgång inom Erasmus+ som en del av åtgärderna för att stödja återhämtningen från coronakrisen. Tilläggsfinansieringen beviljas strategiska partnerskapsprojekt inom Erasmus+ KA2. Ansökningstiden går ut 29.10.2020.
Ansökan om finansiering

Rätt att kunna – statsunderstödsansökan för utveckling av kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen

Rätt att kunna -statsunderstödsansökan för utveckling av kvalitet och jämlikhet inom yrkesutbildningen. Ta del av målen för statsunderstödet inom utvecklingsprogrammet på Utbildningsstyrelsens webbplats.
Ansökan om finansiering

Nationell motfinansiering för samarbetsprojekt inom EU-programmet Kreativa Europa 2020, ansökningstiden slutar 25.9.2020

Utbildningsstyrelsen beviljar årligen stöd till aktörer, vars projekt har fått bidrag från delprogrammet Kultur inom EU:s program Kreativa Europa (2014–2020). Syftet är att stödja projekten och...
Ansökan om finansiering

Statens specialunderstöd till gymnasieutbildningen på grund av coronaviruset

Ansökningstid: 16.6.2020–24.8.2020 Utbildningsstyrelsen utlyser ett statligt specialunderstöd för att jämna ut följderna av de undantagsförhållanden som coronaviruset (COVID-19) förorsakat i...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2020

Av anslag i statens budget för år 2020 utlyser Utbildningsstyrelsen ett statsunderstöd (specialunderstöd) för produktion av läromedel på svenska. För ändamålet utdelas totalt högst 80 000 euro. Syftet...
Ansökan om finansiering

Extra understöd för driftsekonomin vid läroanstalterna inom fritt bildningsarbete

Utbildningsstyrelsen lediganslår ett statsunderstöd för att ersätta inkomstbortfall som undantagsförhållandena orsakat i driftsekonomin för läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet...
Ansökan om finansiering

Läsrörelsen delar ut understöd för projekt som stärker läskunnigheten bland unga och vuxna

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt ca 1,1 miljoner euro för främjande av läskunnighet i Finland. Av beloppet kan 325 000 euro sökas för projekt som stärker...
Ansökan om finansiering

Starkare strukturer för främjande av läsandet genom En läsande kommun -nätverksarbete

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt ca 1,1 miljoner euro för främjande av läskunnighet i Finland. Av beloppet kan 800 000 euro sökas för att verkställa programmet...
Ansökan om finansiering

Nordic Master utlysning 2020

Nordiska ministerrådets Nordic Master-program stöder nordiska universitets och högskolors gemensamma studieprogram på masternivå. År 2020 organiseras ansökningsrundan 30.4-30.10.2020 (23.59 CET). I...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för utveckling av yrkesutbildningen

Genom utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet i yrkesutbildningen stöder man beredningen av statsrådets centrala mål och sammanför yrkesutbildningens utvecklingsverksamhet till en bredare...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för internationalisering 2020: grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, småbarnspedagogik

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt 600 000 euro för internationalisering av den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den kommunala...
Ansökan om finansiering

Främjande av innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av cirka 1,5 miljoner euro för att främja innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken. Statsunderstöd beviljas för högst 90 procent av...
Ansökan om finansiering

Främjande av innovativa lärmiljöer inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Främjande av innovativa lärmiljöer inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
Ansökan om finansiering

Främjande av innovativa lärmiljöer i gymnasieutbildningen

Främjande av innovativa lärmiljöer i gymnasieutbildningen 202
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för att utvidga undervisningen på två språk 2020

Syftet med understöden är att i enlighet med Finlands språkutbildningspolitik stödja verksamhet som bidrar till att finländarna får mångsidigare och djupare språkkunskaper samt till att öka den...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för att stödja och utveckla skolornas klubbverksamhet 2020

Understöd för att ordna och utveckla skolans klubbverksamhet beviljas i år till ett belopp av högst 2,9 miljoner euro, detta är nästan hälften mindre än under tidigare år. Med skolans klubbverksamhet...
Ansökan om finansiering

Prövningsbaserat statsunderstöd för de anordnare av grundläggande konstundervisning som inte får statsandel per undervisningstimme

Av anslag i statens budget för år 2020 utlyser Utbildningsstyrelsen ett statsunderstöd på 150 000 euro. Statsunderstödet kan sökas av de anordnare av grundläggande konstundervisning som inte får...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme 2020

Statsunderstöd för grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme 2020 kan nu sökas. Ansökningstiden: 20.2.2020 – 20.5.2020 kl 16:15 Statsunderstödet kan sökas av de...