Senaste ansökningar om finansiering

Statsunderstöd

Projektunderstöd för utveckling av stöd för lärandet inom gymnasieutbildning 2024

Statsunderstöd

Projektunderstöd för att främja innovativa lärmiljöer inom gymnasieutbildningen 2024

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 2/2024 avslutas 7.5.2024

Finansiering för internationalisering

EDUFI-praktik för högskolestuderande och nyutexaminerade

Statsunderstöd

Projektunderstöd för internationell verksamhet inom för- och grundskoleundervisning samt småbarnspedagogik 2024

Statsunderstöd

Projektunderstöd för gymnasiernas internationella verksamhet 2024

Statsunderstöd

Almänna understöd för hushållsrådgivningsorganisationer samt organisationer inom hantverk och konstindustri 2024

Statsunderstöd

Allmänna understöd till organisationer 2024

Statsunderstöd

Allmänt understöd för verksamheten för anordnare av grundläggande konstundervisning som inte får statsandel per undervisningstimme år 2024

Statsunderstöd

Studiesedelunderstöd för det fria bildningsarbetet 2024

Statsunderstöd

Projektunderstöd: Kvalitets- och utvecklingsunderstöd för fritt bildningsarbete inom medborgarinstitut 2024

Statsunderstöd

Projektunderstöd för den gröna omställningen inom yrkesutbildningen

Statsunderstöd

Projektunderstöd för stöd och utveckling av skolans klubbverksamhet 2024

Statsunderstöd

Statsunderstöd för grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme år 2024

Statsunderstöd

(kopia) (kopia) (kopia) (kopia) (kopia) (kopia)

Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: projekt för spridning av europeisk skönlitteratur 2024

Statsunderstöd

Projektunderstöd för personalutbildning inom undervisningsväsendet 2024

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport: Mobilitet för idrottspersonal (KA182-SPO)

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Projektansökningen för volontärarbete inom den europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd avslutas 16.4.2024