Senast ansökningar om finansiering

Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: journalistiska samarbetspartnerskap, ansökningstiden slutar 26.8.2021

EU-programmet Kreativa Europe finansierar också journalistiska samarbetspartnerskap. Årets 2021 ansökningstiden slutar 26.8. Detta stöd ska finansiera samarbetsprojekt som arbetar för att stärka den ekonomiska affärsutvecklingen för nyhetsmedier samt kvalitén och mångfalden av det journalistiska innehållet. Målet är att främja ett fritt, oberoende och pluralistiskt medielandskap och öka mediekunskapen bland medborgare i Europa. Total budget för årets bidragsfördelning är 7 miljoner euro.
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: europeiska plattformar, ansökningstiden slutar 29.9.2021

EU-programmet Kreativa Europe stöder europeiska plattformar, som ger möjligheter för europeiska konstnärer och kulturarbetare som befinner sig i början av sin karriär att uppträda och...
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: projekt för att sprida skönlitteratur, ansökningstiden slutar 30.9.2021

Genom programmet Kreativa Europa kan man ansöka om finansiering för översättning, publicering, spridning och marknadsföring av europeisk skönlitteratur. Total budget för årets bidragsfördelning är 5...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd har lediganslagits för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken

Utbildningsstyrelsen har lediganslagit en tilläggsansökan för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken. Ansökningstiden börjar 17.6.2021 och slutar 26.8.2021 klockan 16...
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: samarbetsprojekt, ansökningstiden slutar 7.9.2021

EU:s Kreativa Europa (2021-2027) och dess delprogrammet Kultur ger stöd till europeiska samarbetsprojekt mellan aktörer verksamma inom konst, kultur och kulturarv. Programmets första ansökningsrundan är nu öppen och slutar 7.9.2021 klockan 18 (finsk tid). Ansökningsmaterialer har nu publicerats i EU:s Funding & Tenders portal. Total budget för årets bidragsfördelning är 60,94 miljoner euro. Cirka 130 projekt ska finansieras
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: Europeiska nätverk, ansökningstiden slutar 26.8.2021

EU-programmet Kreativa Europa stöder europeiska nätverk, som samlar aktörer inom branschen i Europa i stor utsträckning. Det kommer att beviljas totalt 27 miljoner euro till uppskattningsvis 30...
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: Creative Innovation Lab-projekt, ansökningstiden slutar 5.10.2021

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman monialaisen toimintalinjan alla avautunut haku Creative Innovation Lab -hankkeille tarjoaa tukea kulttuurialoja ja audiovisuaalista alaa yhdistäviin digitaalisiin hankkeisiin. Hankkeissa voit luoda av-alan, kulttuurin ja muiden luovien alojen välisenä yhteistyönä innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja (esim. työkaluja, malleja ja metodeja), jotka ovat helposti monistettavissa ja joissa on markkinapotentiaalia. Vuoden 2021 haku päättyy 5.10.2021
Ansökan om finansiering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökan om finansiering för yrkeskunskapscentrum avslutas den 7 september 2021.

Målet för yrkeskompetenscentren (Centres of Vocational Excellence, CoVE) är att stöda aktörer inom yrkesutbildningen att anpassa sitt utbildningsutbud till näringslivets behov. Kompetenscentren samlar...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2021

Ansökningstiden börjar 31.5 och slutar 30.6.2021 kl. 16:15. Målet med statsunderstödet som beviljas för produktion av läromedel med liten spridning på svenska är att utveckla svenskspråkiga läromedel...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Ansökan om finansiering för samarbetspartnerskap (KA220-VET) upphör 21.5.2021

Med yrkesutbildningens Erasmus+-samarbetsprojekt kan man förbättra kvaliteten på sin verksamhet tillsammans med sina europeiska samarbetspartner. Målet med samarbetsprojekten är att organisationerna...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Den första finansieringsansökan för småskaliga samarbetspartnerskap (KA210-VET) 2021 upphör 21.5.2021

Med yrkesutbildningens Erasmus+-samarbetsprojekt kan man förbättra kvaliteten på sin verksamhet tillsammans med sina europeiska samarbetspartner. Målet med samarbetsprojekten är att organisationerna...
Ansökan om finansiering

Understöd för utbildning av personal och utveckling av undervisningen i svenska/finska som andraspråk inom småbarnspedagogiken delas ut 2021

Småbarnspedagogiken styrs av Utbildningsstyrelsens Grunder för planen för småbarnspedagogik (2018). Enligt grunderna ska barn med ett främmande språk som modersmål och flerspråkiga barn få stöd för...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Finansieringsansökan för kortvariga mobilitetsprojekt (KA122) upphör 18.5.2021

Finansieringsansökan för KA122-kortvariga mobilitetsprojekt är avsedd Erasmus+-programmets organisationer inom yrkesutbildningen som har lite eller ingen erfarenhet av Erasmus+-mobilitetsprojekt...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Ansökningstiden för finansiering för ackrediterade organisationers mobilitetsprojekt (KA121) går ut 18.5.2021

Finansieringsansökan för KA121-instansen är avsedd för Erasmus+-programmets ackrediterade yrkesutbildningsaktörer.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för partnerskapsprojekt (KA220-HED) slutar 21.5.2021

Partnerskapsprojekt (Cooperation Partnerships, KA220-HED) inom Erasmus+ utvecklar högskoleutbildningens internationalisering och kvalitet. De är behovs- och måldrivna projekt som kan utveckla...
Ansökan om finansiering

Ungdomsgarantins studiesedelunderstöd för det fria bildningsarbetet 2021 finns att söka

Syftet med ungdomsgarantins studiesedelunderstöd är att stödja sådan utbildning som inte leder till examen och som i första hand syftar till att förbättra studie- och språkfärdigheterna hos unga...
Ansökan om finansiering

Kvalitets- och utvecklingsunderstöd för fritt bildningsarbete kan sökas för 2021

Understödet är avsett för utveckla medborgarinstitutens verksamhet inom följande tyngdpunkter, av vilka ansökan tydligt ska rikta sig till en: pedagogisk utveckling, i synnerhet kompetensbaserad...
Ansökan om finansiering

Studiesedelunderstöd för det fria bildningsarbetet 2021 finns att söka

Studiesedelunderstödet är avsett att ersätta utgifter som tas ut av vuxenstuderande inom sådan utbildning inom det fria bildningsarbetet som inte leder till examen. Med hjälp av understödet kan...
Ansökan om finansiering

Statsunderstödet för att främja innovativa lärmiljöer i gymnasieutbildningen har öppnats

Ansökningstid: 5.3.2021 – 14.4.2021 klo 16:15 Statsunderstödet för att främja innovativa lärmiljöer i gymnasieutbildningen har öppnats. Anslaget för statsunderstödet är cirka 1,4 miljoner euro och...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd kan igen sökas för att främja innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogik

Ansökningstid: 5.3-14.4.2021 kl. 16.15 Syftet med understödet är att utveckla de digitala lärmiljöerna inom småbarnspedagogik, de digitala kunskaperna och färdigheterna samt de pedagogiska...