Senaste ansökningar om finansiering

Statsunderstöd

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2022

Målet med statsunderstödet som beviljas för produktion av läromedel med liten spridning på svenska är att utveckla svenskspråkiga läromedel och på det sättet skapa mer jämlika förutsättningar för elever och studerande inom den svenskspråkiga utbildningen att avklara sin utbild

Statsunderstöd

Klimat- och hållbarhetsprojekt för den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet

Statsunderstöd

Pilotprojekt för nordiskt samarbete kring demokrati- och människorättsfostran 2022-2023

Statsunderstöd

Personalutbildning inom småbarnspedagogik för att främja jämställdhet samt stärka färdigheter i anslutning till sexualitet och trygghetsfärdigheter på ett för barnets ålder lämpligt sätt

Bakgrund och mål                                            

Målet för den statligt finansierade personalutbildningen inom småbarnspedagogiken är att främja kontinuerligt lärande och lika möjligheter att utveckl

Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2022: Nätverk inom En läsande kommun

Bakgrund och mål 

 
Statsunderstödslagen (688/2001)

Statsbudgeten 2022, moment 29.01.02.7  

 

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen av kvalitetsmärke avslutas 31.5.2022

Ansökan av kvalitetsmärke inom Europeiska solidaritetskåren avslutas 31.5.2022 kl. 13.00 i finsk tid. Alla roller av kvalitetsmärke kan ansökas: mottagande organisation (Hosting), stödorganisation (Supporting) och koordinerande organisation (Lead).
Statsunderstöd

Pilotprojekt 2022-2023 för grundskolor om demokrati- och människorättsfostran

Inom ramen för Utbildningsstyrelsens pilotprojekt under läsåret 2022 - 2023 utvecklas delaktigheten och demokrati- och människorättsfostran i den egna skolan.

Finansiering för internationalisering

Virtuella Erasmus+-utbyten inom högskole- och ungdomssektorn: ansökningstiden löper ut 20.9.2022

Erasmus+ virtuella utbytesprojekt (EVE) är onlineaktiviteter som främjar interkulturell dialog. Det finns två ansökningar för virtuella Erasmus+-utbyten: 1) västra Balkan och 2) regionen söder om Sahara, södra Medelhavet och de östliga partnerskapen.
Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 2 för mobilitetsprojekt (KA1) avslutas 4.5.2022

Ansökningsomgången 2 för mobilitetsprojekt (KA1) avslutas 4.5.2022 kl. 13.00 finsk tid. Man kan ansöka bidrag för ungdomsutbyte, mobilitet för ungdomsarbetare och projekt för att öka ungas aktivitet.
Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen för solidaritetsprojekt avslutas 4.5.2022

Den andra ansökningsomgången 2022 för Europeiska solidaritetskåren avslutas 4.5.2022 klo 13.00 finsk tid. Man kan ansöka för solidaritetsprojekt.
Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning, yrkesutbildning och allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för Teacher Academies-insatsen avslutar 7.9.2022

Erasmus+ Teacher Academies-insatsen stöder utvecklingen av lärarutbildningen genom europeiskt samarbete.
Statsunderstöd

Främjande av innovativa lärmiljöer i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 2022

Statsunderstöd

Främjande av innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken 2022

Statsunderstöd

Statsunderstöd för grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme år 2022

Understödet kan sökas för pedagogisk utveckling av undervisningen och för utbildningsanordnarnas  gemensamma pedagogiska utvecklingsprojekt.

 

 

Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: Creative Innovation Lab-projekt 2022

EU-programmet Kreativa Europe stöder Creative Innovation Lab-projekten, som ökar samhällsnyttan samt samarbetet mellan den kulturella och den audiovisuella sektorn med hjälp av nya digitala möjligheter.
Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: projekt för spridning av europeisk skönlitteratur 2022

Genom EU-programmet Kreativa Europa kan man ansöka om finansiering för översättning, publicering, spridning och marknadsföring av europeisk skönlitteratur. Stöd kan sökas antingen ensam (ett förlag), eller som ett konsortium bestående av minst två bok- och förlagsorganisationer.
Statsunderstöd

Internationalisering inom småbarnspedagogik, för- och grundskoleundervisning 2022

Ni kan utveckla, variera och förstärka barns och ungas internationella kunnande. Som teman lämpar sig till exempel kulturell läskunnighet, globalt medborgarskap, ansvarstagande och språkkunskaper.

Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: journalistiska samarbetspartnerskap 2022

EU-programmet Kreativa Europa's sektorsövergripande programområdet stöder också journalistsika samarbetspartnerskap. Syftet är att stärka den ekonomiska affärsutvecklingen för nyhetsmedier samt kvalitén och mångfalden av det journalistiska innehållet.
Statsunderstöd

Internationalisering inom gymnasieutbildningen 2022

Ni kan utveckla, variera och förstärka gymnasieelevernas internationella kunnande. Som teman lämpar sig till exempel kulturell läskunnighet, globalt medborgarskap, ansvarstagande och språkkunskaper.