Senaste ansökningar om finansiering

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 1/2023 avslutas 23.2.2023

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för samarbetspartnerskap (KA220-HED) slutar 22.3.2023

Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: europeiska samarbetsprojekt 2023

Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: projekt för spridning av europeisk skönlitteratur 2023

Statsunderstöd

Nationell koordinering: Socialt hållbar yrkesutbildning (ansökan har öppnats på nytt)

Finansiering för internationalisering

Nordplus utlysning 2023

Statsunderstöd

Transatlantic Classroom Program

Statsunderstöd

Extra statsunderstöd inom fria bildningen 2022

Statsunderstöd

Personalutbildning för undervisningsväsendet 2022, tilläggsansökan

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högreutbildning: Ansökningsomgången för Europeiska universitet slutar 31.1.2023

Statsunderstöd

Nationell koordinering: Socialt hållbar yrkesutbildning

Statsunderstöd

Socialt hållbar yrkesutbildning

Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2022 - ansökan 2: Nätverk inom En läsande kommun

Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2022: Stöd för barns läsintresse

Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2022: Stödmaterial för barn, unga och vuxna med svaga läsfärdigheter

Statsunderstöd

Förberedande besök ERASMUS + för allmänbildande utbildning 2022: förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Statsunderstöd

Förberedande besök ERASMUS + för allmänbildande utbildning 2022: gymnasieutbildning

Statsunderstöd

Ansökan om behovsprövad förhöjning av gymnasieutbildningens pris per enhet för år 2023

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen av kvalitetsmärke avslutas 31.12.2022