Senast ansökningar om finansiering

Ansökan om finansiering

Nordplus ansökningsomgången 2022 har startat

Utlysningen 2022 har nu publicerats och ansökningssystemet Espresso öppnats. Ansökningsomgången gäller alla 5 Nordplus-programmen: Nordplus Junior, Nordplus Högre utbildning, Nordplus Vuxen, Nordplus...
Ansökan om finansiering

Utvecklingsprogrammet för hållbar utveckling och en grön övergång inom yrkesutbildningen kör igång

Med utvecklingsprogrammet för hållbar utveckling och en grön övergång (2022–2023) stärker man yrkesutbildningens övergång till kolneutralitet och en hållbar framtid. I utvecklingsprogrammet stärker...
Ansökan om finansiering

Stöd till läroanstalter och lärare för att främja fredsarbete och global fostran

Anslag: 300 000 euro Syftet med fredsarbete och global fostran är att hjälpa människor att förstå de olika realiteterna i världen och väcka viljan hos dem att skapa en mer rättvis och jämlik värld som...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för allmänbildande utbildning: Den andra finansieringsansökan under 2021 för småskaliga partnerskapsprojekt (KA210-SCH) avslutas den 3 november 2021

I partnerskap för samarbete inom Erasmus+ allmänbildande utbildning utvecklas småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning eller grundläggande konstundervisning tillsammans med...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningstiden för ackreditering avslutas den 31 december 2021

Den kontinuerliga ansökan om ackreditering inom Erasmus+ för ungdomssektorn är öppen till den 31 december 2021. Vad är ackreditering inom ungdomssektorn? Ackrediteringen är avsedd för erfarna...
Ansökan om finansiering

Nationell motfinansiering för samarbetsprojekt inom EU-programmet Kreativa Europa 2021, ansökningstiden slutar 14.10.2021

Bakgrund och mål Utbildningsstyrelsen beviljar årligen stöd till aktörer, vars projekt har fått bidrag från delprogrammet Kultur inom EU:s program Kreativa Europa (2014–2020). Syftet är att stödja...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ackrediteringsansökan (KA120-VET) avslutas den 19 oktober 2021

Ansökningstid: 17.7.0201–19.10.2021 kl. 13:00 Ackrediteringsansökan grundar sig på en tydlig strategi för hur studerande- och personalmobilitet ska vävas in i organisationens utvecklingsarbete. I...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ yrkesutbildning: Den andra finansieringsansökan under 2021 för småskaliga partnerskapsprojekt (KA210-VET) avslutas den 3 november 2021

Ansökningstid: 27.8.2021–3.11.2021 kl. 13:00 I Erasmus+-samarbetsprojekt för yrkesutbildning kan man förbättra verksamhetens kvalitet tillsammans med europeiska samarbetspartner. Samarbetsprojektens...
Ansökan om finansiering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökan av kvalitetsmärke avslutas 31.12.2021

Ansökan av kvalitetsmärke (Quality label) inom Europeiska solidaritetskåren avslutas 31.12.2021 kl. 13.00 i finsk tid (12.00 CET).
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning, högskoleutbildning och allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för insatsen Erasmus+ Teacher Academies går ut 7.9.2021

Erasmus+ Teacher Academies-insatsen stöder utvecklingen av lärarutbildningen genom europeiskt samarbete.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning och högre utbildning: Ansökningstiden för innovationsallianser går ut 7.9.2021

Erasmus+ innovationsallianser förbättrar Europas innovationsförmåga genom högre utbildning, yrkesutbildning och strategiskt samarbete mellan företag.
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: journalistiska samarbetspartnerskap, ansökningstiden slutar 26.8.2021

EU-programmet Kreativa Europe finansierar också journalistiska samarbetspartnerskap. Årets 2021 ansökningstiden slutar 26.8. Detta stöd ska finansiera samarbetsprojekt som arbetar för att stärka den ekonomiska affärsutvecklingen för nyhetsmedier samt kvalitén och mångfalden av det journalistiska innehållet. Målet är att främja ett fritt, oberoende och pluralistiskt medielandskap och öka mediekunskapen bland medborgare i Europa. Total budget för årets bidragsfördelning är 7 miljoner euro.
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: europeiska plattformar, ansökningstiden slutar 29.9.2021

EU-programmet Kreativa Europe stöder europeiska plattformar, som ger möjligheter för europeiska konstnärer och kulturarbetare som befinner sig i början av sin karriär att uppträda och...
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: projekt för att sprida skönlitteratur, ansökningstiden slutar 30.9.2021

Genom programmet Kreativa Europa kan man ansöka om finansiering för översättning, publicering, spridning och marknadsföring av europeisk skönlitteratur. Total budget för årets bidragsfördelning är 5...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd har lediganslagits för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken

Utbildningsstyrelsen har lediganslagit en tilläggsansökan för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken. Ansökningstiden börjar 17.6.2021 och slutar 26.8.2021 klockan 16...
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: samarbetsprojekt, ansökningstiden slutar 7.9.2021

EU:s Kreativa Europa (2021-2027) och dess delprogrammet Kultur ger stöd till europeiska samarbetsprojekt mellan aktörer verksamma inom konst, kultur och kulturarv. Programmets första ansökningsrundan är nu öppen och slutar 7.9.2021 klockan 18 (finsk tid). Ansökningsmaterialer har nu publicerats i EU:s Funding & Tenders portal. Total budget för årets bidragsfördelning är 60,94 miljoner euro. Cirka 130 projekt ska finansieras
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: Europeiska nätverk, ansökningstiden slutar 26.8.2021

EU-programmet Kreativa Europa stöder europeiska nätverk, som samlar aktörer inom branschen i Europa i stor utsträckning. Det kommer att beviljas totalt 27 miljoner euro till uppskattningsvis 30...
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: Creative Innovation Lab-projekt, ansökningstiden slutar 5.10.2021

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman monialaisen toimintalinjan alla avautunut haku Creative Innovation Lab -hankkeille tarjoaa tukea kulttuurialoja ja audiovisuaalista alaa yhdistäviin digitaalisiin hankkeisiin. Hankkeissa voit luoda av-alan, kulttuurin ja muiden luovien alojen välisenä yhteistyönä innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja (esim. työkaluja, malleja ja metodeja), jotka ovat helposti monistettavissa ja joissa on markkinapotentiaalia. Vuoden 2021 haku päättyy 5.10.2021
Ansökan om finansiering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökan om finansiering för yrkeskunskapscentrum avslutas den 7 september 2021.

Målet för yrkeskompetenscentren (Centres of Vocational Excellence, CoVE) är att stöda aktörer inom yrkesutbildningen att anpassa sitt utbildningsutbud till näringslivets behov. Kompetenscentren samlar...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2021

Ansökningstiden börjar 31.5 och slutar 30.6.2021 kl. 16:15. Målet med statsunderstödet som beviljas för produktion av läromedel med liten spridning på svenska är att utveckla svenskspråkiga läromedel...