Senast ansökningar om finansiering

Ansökan om finansiering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 2/2020 slutar 7.5.2020

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman vuoden 2020 toinen hakukierros päättyy 7.5.2020 klo 13.00 Suomen aikaa.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 2/2020 slutar 7.5.2020

Ansökningsomgång 2/2020 inom Erasmus+ för ungdomssektorn slutar 7.5.2020 kl. 13.00 finsk tid (12.00 CET).
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för internationalisering 2020: grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, småbarnspedagogik

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt 600 000 euro för internationalisering av den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den kommunala...
Ansökan om finansiering

Främjande av innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av cirka 1,5 miljoner euro för att främja innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken. Statsunderstöd beviljas för högst 90 procent av...
Ansökan om finansiering

Främjande av innovativa lärmiljöer inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Främjande av innovativa lärmiljöer inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
Ansökan om finansiering

Främjande av innovativa lärmiljöer i gymnasieutbildningen

Främjande av innovativa lärmiljöer i gymnasieutbildningen 202
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för att utvidga undervisningen på två språk 2020

Syftet med understöden är att i enlighet med Finlands språkutbildningspolitik stödja verksamhet som bidrar till att finländarna får mångsidigare och djupare språkkunskaper samt till att öka den...
Ansökan om finansiering

Erasmus+: Stöd till politiska reformer. Fullständiga förslag: Europeiska politiska experiment inom områdena utbildning och yrkesutbildning under ledning av offentliga myndigheter på hög nivå (KA3). Ansökningstiden slutar 24.9.2020

Ett av de särskilda målen med denna inbjudan är att främja transnationellt samarbete och ömsesidigt lärande bland offentliga myndigheter på högsta institutionella nivå i de länder som kan få bidrag för att främja systemförbättringar och innovation inom områdena utbildning och yrkesutbildning.
Ansökan om finansiering

Erasmus+: Stöd till politiska reformer. Preliminära förslag: Europeiska politiska experiment inom områdena utbildning och yrkesutbildning under ledning av offentliga myndigheter på hög nivå (KA3). Ansökningstiden slutar 21.4.2020.

Ett av de särskilda målen med denna inbjudan är att främja transnationellt samarbete och ömsesidigt lärande bland offentliga myndigheter på högsta institutionella nivå i de länder som kan få bidrag för att främja systemförbättringar och innovation inom områdena utbildning och yrkesutbildning.
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för att stödja och utveckla skolornas klubbverksamhet 2020

Understöd för att ordna och utveckla skolans klubbverksamhet beviljas i år till ett belopp av högst 2,9 miljoner euro, detta är nästan hälften mindre än under tidigare år. Med skolans klubbverksamhet...
Ansökan om finansiering

Prövningsbaserat statsunderstöd för de anordnare av grundläggande konstundervisning som inte får statsandel per undervisningstimme

Av anslag i statens budget för år 2020 utlyser Utbildningsstyrelsen ett statsunderstöd på 150 000 euro. Statsunderstödet kan sökas av de anordnare av grundläggande konstundervisning som inte får...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme 2020

Statsunderstöd för grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme 2020 kan nu sökas. Ansökningstiden: 20.2.2020 – 20.5.2020 kl 16:15 Statsunderstödet kan sökas av de...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för att ordna undervisning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål år 2020

Understöd kan beviljas aktörer med tillstånd att ordna förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Ansökningstiden för detta statsunderstöd börjar 29.1.2020 och slutar 21.12...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för personalutbildning inom det fria bildningsarbetet 2020

Statsunderstöd för personalutbildning inom det fria bildningsarbetet 2020 kan nu sökas. Behöriga att söka understöd är huvudmännen för läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet, registrerade...
Ansökan om finansiering

Studiesedelunderstöd för det fria bildningsarbetet 2020

Studiesedelunderstöd för medborgarinstitut, folkhögskolor och studiecentraler kan sökas 20.1.2020 - 25.2.2020.
Ansökan om finansiering

Kvalitets- och utvecklingsunderstöd för det fria bildningsarbetet 2020 (medborgarinstitut)

Kvalitets- och utvecklingsunderstöd för det fria bildningsarbetet 2020 för medborgarinstitut kan nu sökas. Ansökningstid 20.1 - 25.2.2020 kl. 16.15.
Ansökan om finansiering

Studiesedelunderstöd för utbildning för invandrarunga inom det fria bildningsarbetet 2020

Studiesedelunderstöd för utbildning för invandrarunga inom det fria bildningsarbetet 2020 kan nu sökas. Ansökningstid 20.1- 25.2.2020 kl. 16.15.
Ansökan om finansiering

Studiesedelunderstöd för att stärka sysselsättnings- och arbetsmöjligheterna 2020

Studiesedelunderstöd för att stärka sysselsättnings- och arbetsmöjligheterna 2020 kan nu sökas. Ansökningstiden är 20.1 - 25.2.2020
Ansökan om finansiering

Statsunderstödet för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 2020

Ansökan för statsunderstödet för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 2020 har öppnat. Ansökningstid: 15.1 - 20.2.2020 kl. 16.15 Statsunderstödet kan sökas av kommuner...
Ansökan om finansiering

Stöd för vetenskapsolympiader och andra vetenskapstävlingar samt för utvecklande av dessa

Utbildningsstyrelsen beviljar statsunderstöd för att delta i vetenskapsolympiader och andra vetenskapstävlingar samt för att utveckla vetenskapstävlingar. Summan som kan sökas är 550 000 euro.