Senast ansökningar om finansiering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 2 för partnerskap för samarbete (KA2) avslutas 3.11.2021

Den andra ansökningsomgången för partnerskap för samarbete (KA2) inom Erasmus+ för ungdomssektorn avslutas 3.11.2021 kl. 13.00 i finsk tid (12.00 CET).
Ansökan om finansiering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökan av kvalitetsmärke avslutas 31.12.2021

Ansökan av kvalitetsmärke (Quality label) inom Europeiska solidaritetskåren avslutas 31.12.2021 kl. 13.00 i finsk tid (12.00 CET).
Ansökan om finansiering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 2 avslutas 5.10.2021

Den andra ansökningsomgången 2021 för Europeiska solidaritetskåren avslutas 5.10.2021 klo 13.00 finsk tid (12.00 CET):
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 2 för mobilitetsprojekt (KA1) avslutas 5.10.2021

Ansökningsomgången för mobilitetsprojekt (KA1) inom Erasmus+ ungdomssektorn avslutas 5.10.2021 kl. 13.00 finks tid (12.00 CET):
Ansökan om finansiering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökan Volontärgrupper på högprioriterade områden avslutas den 5 oktober 2021

Volontärgrupper på högprioriterade områden är storskaliga projekt som stöder volontärgruppers arbete. Ansökningstiden löper ut tisdagen den 5 oktober 2021 kl. 18.00 finsk tid (17.00 CET).
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningstiden för ackreditering löper ut den 5 oktober 2021

Det nationella kontoret för Erasmus+ behandlar nästa gång ackrediteringsansökningar inom Erasmus+ för ungdomssektorn som har skickats senast den 5 oktober 2021 kl. 13.00.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning, högskoleutbildning och allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för insatsen Erasmus+ Teacher Academies går ut 7.9.2021

Erasmus+ Teacher Academies-insatsen stöder utvecklingen av lärarutbildningen genom europeiskt samarbete.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning och högre utbildning: Ansökningstiden för innovationsallianser går ut 7.9.2021

Erasmus+ innovationsallianser förbättrar Europas innovationsförmåga genom högre utbildning, yrkesutbildning och strategiskt samarbete mellan företag.
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: journalistiska samarbetspartnerskap, ansökningstiden slutar 26.8.2021

EU-programmet Kreativa Europe finansierar också journalistiska samarbetspartnerskap. Årets 2021 ansökningstiden slutar 26.8. Detta stöd ska finansiera samarbetsprojekt som arbetar för att stärka den ekonomiska affärsutvecklingen för nyhetsmedier samt kvalitén och mångfalden av det journalistiska innehållet. Målet är att främja ett fritt, oberoende och pluralistiskt medielandskap och öka mediekunskapen bland medborgare i Europa. Total budget för årets bidragsfördelning är 7 miljoner euro.
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: europeiska plattformar, ansökningstiden slutar 29.9.2021

EU-programmet Kreativa Europe stöder europeiska plattformar, som ger möjligheter för europeiska konstnärer och kulturarbetare som befinner sig i början av sin karriär att uppträda och...
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: projekt för att sprida skönlitteratur, ansökningstiden slutar 30.9.2021

Genom programmet Kreativa Europa kan man ansöka om finansiering för översättning, publicering, spridning och marknadsföring av europeisk skönlitteratur. Total budget för årets bidragsfördelning är 5...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd har lediganslagits för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken

Utbildningsstyrelsen har lediganslagit en tilläggsansökan för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken. Ansökningstiden börjar 17.6.2021 och slutar 26.8.2021 klockan 16...
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: samarbetsprojekt, ansökningstiden slutar 7.9.2021

EU:s Kreativa Europa (2021-2027) och dess delprogrammet Kultur ger stöd till europeiska samarbetsprojekt mellan aktörer verksamma inom konst, kultur och kulturarv. Programmets första ansökningsrundan är nu öppen och slutar 7.9.2021 klockan 18 (finsk tid). Ansökningsmaterialer har nu publicerats i EU:s Funding & Tenders portal. Total budget för årets bidragsfördelning är 60,94 miljoner euro. Cirka 130 projekt ska finansieras
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: Europeiska nätverk, ansökningstiden slutar 26.8.2021

EU-programmet Kreativa Europa stöder europeiska nätverk, som samlar aktörer inom branschen i Europa i stor utsträckning. Det kommer att beviljas totalt 27 miljoner euro till uppskattningsvis 30...
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: Creative Innovation Lab-projekt, ansökningstiden slutar 5.10.2021

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman monialaisen toimintalinjan alla avautunut haku Creative Innovation Lab -hankkeille tarjoaa tukea kulttuurialoja ja audiovisuaalista alaa yhdistäviin digitaalisiin hankkeisiin. Hankkeissa voit luoda av-alan, kulttuurin ja muiden luovien alojen välisenä yhteistyönä innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja (esim. työkaluja, malleja ja metodeja), jotka ovat helposti monistettavissa ja joissa on markkinapotentiaalia. Vuoden 2021 haku päättyy 5.10.2021
Ansökan om finansiering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökan om finansiering för yrkeskunskapscentrum avslutas den 7 september 2021.

Målet för yrkeskompetenscentren (Centres of Vocational Excellence, CoVE) är att stöda aktörer inom yrkesutbildningen att anpassa sitt utbildningsutbud till näringslivets behov. Kompetenscentren samlar...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2021

Ansökningstiden börjar 31.5 och slutar 30.6.2021 kl. 16:15. Målet med statsunderstödet som beviljas för produktion av läromedel med liten spridning på svenska är att utveckla svenskspråkiga läromedel...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Ansökan om finansiering för samarbetspartnerskap (KA220-VET) upphör 21.5.2021

Med yrkesutbildningens Erasmus+-samarbetsprojekt kan man förbättra kvaliteten på sin verksamhet tillsammans med sina europeiska samarbetspartner. Målet med samarbetsprojekten är att organisationerna...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Den första finansieringsansökan för småskaliga samarbetspartnerskap (KA210-VET) 2021 upphör 21.5.2021

Med yrkesutbildningens Erasmus+-samarbetsprojekt kan man förbättra kvaliteten på sin verksamhet tillsammans med sina europeiska samarbetspartner. Målet med samarbetsprojekten är att organisationerna...
Ansökan om finansiering

Understöd för utbildning av personal och utveckling av undervisningen i svenska/finska som andraspråk inom småbarnspedagogiken delas ut 2021

Småbarnspedagogiken styrs av Utbildningsstyrelsens Grunder för planen för småbarnspedagogik (2018). Enligt grunderna ska barn med ett främmande språk som modersmål och flerspråkiga barn få stöd för...