Uusimmat rahoitushaut

Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2022

Valtionavustus

Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus vuonna 2022

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Creative Innovation Lab -hankkeet 2022

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: kaunokirjallisuuden levityshankkeet 2022

Valtionavustus

Kansainvälisyys varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa 2022

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: journalismin kumppanuushankkeet 2022

Valtionavustus

Kansainvälisyys lukiokoulutuksessa 2022

Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukiokoulutuksessa 2022

Valtionavustus

Valtionavustukset kaksikielisen opetuksen laajentamiseen 2022

Valtionavustus

Muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen valtionavustus vuonna 2022

Valtionavustus

Valtionavustukset järjestöille 2022

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: medialukutaitohankkeet 2022

Valtionavustus

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2022

Valtionavustus

Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustukset 2022

Valtionavustus

Yksityisten esi- ja perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen avustus käyttökustannuksiin 2022

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: yhteistyöhankkeet 2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus ja ammatillinen koulutus: Innovaatioyhteenliittymien haku päättyy 15.9.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Laatumerkin haku päättyy 23.2.2022

Valtionavustus

Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2022