Uusimmat rahoitushaut

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: eurooppalaiset foorumit 2021

Valtionavustus

Alkuperäiskarjan geenipankkitoiminta 2021

Valtionavustus

Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen järjestäjille koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021–2023

Valtionavustus

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus, lisähaku 2021

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Kaunokirjallisuuden levityshankkeet 2021

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Journalismin kumppanuushankkeet 2021

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Humanitäärisen avun vapaaehtoistoiminnan laatumerkin haku päättyy 22.9.2022

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: eurooppalaiset verkostot 2021

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: yhteistyöhankkeet 2021

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Creative Innovation Lab -hankkeet 2021

Valtionavustus

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2021

Valtionavustus

Erityisavustus suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen henkilöstökoulutukseen ja opetuksen kehittämiseen varhaiskasvatuksessa 2021

Valtionavustus

Valtionavustus ruotsin kieleen ja kulttuuriin liittyvän osaamisen vahvistamiseksi 2021

Valtionavustus

Lukuliikkeen toiminta-avustukset 2021: Lukeva kunta -koordinaatiohaku

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus: Erasmus Mundus -maisteriohjelmien haku päättyy 17.6.2021

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ ammatillinen koulutus, korkeakoulutus ja yleissivistävä koulutus: Erasmus+ Teacher Academies -toiminnon haku päättyy 7.9.2021

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus, ammatillinen koulutus ja yleissivistävä koulutus: Jean Monnet -toimintojen haku päättyy 2.6.2021

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus: Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelu -toiminnon haku päättyy 17.6.2021

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ ammatillinen koulutus ja korkeakoulutus: Innovaatioyhteenliittymien haku päättyy 7.9.2021