Uusimmat rahoitushaut

Valtionavustus

Lukuliikkeen toiminta-avustukset 2022: Lukeva kunta-verkostot

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Laatumerkin haku päättyy 31.5.2022

Valtionavustus

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilotti peruskouluille 2022-2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ virtuaalivaihdot korkeakoulutus- ja nuorisoalalla: hakuaika päättyy 20.9.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Solidaarisuushankkeiden (ESC30-SOL) haku päättyy 4.5.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Liikkuvuushankkeiden (KA1) 2. hakukierros päättyy 4.5.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus, ammatillinen koulutus ja yleissivistävä koulutus: Teacher Academies -toiminnon haku päättyy 7.9.2022

Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa 2022

Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2022

Valtionavustus

Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus vuonna 2022

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: kaunokirjallisuuden levityshankkeet 2022

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Creative Innovation Lab -hankkeet 2022

Valtionavustus

Kansainvälisyys varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa 2022

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: journalismin kumppanuushankkeet 2022

Valtionavustus

Kansainvälisyys lukiokoulutuksessa 2022

Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukiokoulutuksessa 2022

Valtionavustus

Valtionavustukset kaksikielisen opetuksen laajentamiseen 2022

Valtionavustus

Muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen valtionavustus vuonna 2022

Valtionavustus

Valtionavustukset järjestöille 2022