Uusimmat rahoitushaut

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Journalismin kumppanuushankkeet 2021

Luova Eurooppa -ohjelman monialaisen toimintalinjan alla on avautunut haku journalismin kumppanuushankkeille.  Jaossa on yhteensä 7,6 miljoonaa euroa.

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Humanitäärisen avun vapaaehtoistoiminnan laatumerkin haku päättyy 22.9.2022

Organisaatiot voivat hakea Euroopan komissiosta laatumerkkiä humanitäärisen avun vapaaehtoistoimintaan. Laatumerkin myötä organisaatiot voivat tarjota 18-35-vuotiaille nuorille mahdollisuuden osallistua humanitääriseen apuun liittyviin solidaarisuustoimiin. Humanitäärisen avun vapaaehtoistoiminnan laatumerkin haku päättyy 22.9.2021 klo 18.00 Suomen aikaa (17.00 CET).
Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: eurooppalaiset verkostot 2021

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma tukee kulttuurin ja luovien alojen eurooppalaisia verkostoja, jotka kokoavat laajasti yhteen alan toimijoita ympäri Eurooppaa.

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: yhteistyöhankkeet 2021

EU:n Luova Eurooppa (2021-2027) -ohjelman rahoitusta voi hakea eurooppalaisena yhteistyönä toteutettaville kulttuuri- ja luovien alojen hankkeille kolmessa kategoriassa:

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Creative Innovation Lab -hankkeet 2021

Luova Eurooppa -ohjelman monialaisen toimintalinjan alla avautunut haku Creative Innovation Lab -hankkeille tarjoaa tukea kulttuurialoja ja audiovisuaalista alaa yhdistäviin digitaalisiin hankkeisiin.

Valtionavustus

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2021

Valtionavustus

Erityisavustus suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen henkilöstökoulutukseen ja opetuksen kehittämiseen varhaiskasvatuksessa 2021

Valtionavustus

Valtionavustus ruotsin kieleen ja kulttuuriin liittyvän osaamisen vahvistamiseksi 2021

Valtionavustus

Lukuliikkeen toiminta-avustukset 2021: Lukeva kunta -koordinaatiohaku

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus: Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelu -toiminnon haku päättyy 17.6.2021

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ovat korkeatasoisia useamman korkeakoulun järjestämiä kansainvälisiä yhteistutkinto-ohjelmia. Erasmus Mundus -maisteriohjelmaa valmistelevaa rahoitusta (Erasmus Mundus Design Measure, EMDM) voi hakea tilanteessa, jossa konsortiolla on kiinnostusta yhteistutkinto-ohjelman järjestämiseen, mutta ei vielä valmiutta ohjelman käynnistämiseen.
Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ ammatillinen koulutus ja korkeakoulutus: Innovaatioyhteenliittymien haku päättyy 7.9.2021

Erasmus+ -ohjelman Innovaatioyhteenliittymät parantavat Euroopan innovointikykyä korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja yritysten strategisen yhteistyön avulla.
Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus: Erasmus Mundus -maisteriohjelmien haku päättyy 17.6.2021

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ovat korkeatasoisia useamman korkeakoulun järjestämiä kansainvälisiä yhteistutkinto-ohjelmia.
Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ ammatillinen koulutus, korkeakoulutus ja yleissivistävä koulutus: Erasmus+ Teacher Academies -toiminnon haku päättyy 7.9.2021

Erasmus+ Teacher Academies- toiminnossa tuetaan opettajankoulutuksen kehittämistä eurooppalaisessa yhteistyössä.
Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus, ammatillinen koulutus ja yleissivistävä koulutus: Jean Monnet -toimintojen haku päättyy 2.6.2021

Jean Monnet -toiminnot tarjoavat mahdollisuuksia Euroopan unionia koskevan opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ ammatillinen koulutus: Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköiden rahoitushaku päättyy 7.9.2021

Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköiden (Centres of Vocational Excellence, CoVE) tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen toimijoita mukauttamaan koulutustarjontaansa elinkeinoelämän tarpeisiin.

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Kapasiteetin vahvistamishankkeiden haku päättyy 1.7.2021

Kapasiteetin vahvistamishankkeet nuorisoalalla ovat haettavissa Euroopan komission toimeenpanovirasto EACEA:sta. Haku päättyy torstaina 1.7.2021 klo 18.00 Suomen aikaa (17.00 CET).
Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: European Youth Together -hankkeiden haku päättyy 24.6.2021

European Youth Together -hankkeet ovat haettavissa Euroopan komission toimeenpanovirasto EACEA:sta. Hankehaku päättyy torstaina 24.6.2021 klo 18.00 Suomen aikaa (17.00 CET).
Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen esittämät kumppanuushankkeet nuorisoalalla -haku päättyy 15.6.2021

Erasmus+ nuorisoala: Eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen esittämät kumppanuushankkeet nuorisoalalla -haku päättyy 15.6.2021
Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: vuoden 2021 ensimmäinen hakukierros (28.5.2021)

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman vuoden 2021 ensimmäinen hakukierros päättyy 28.5.2021 klo 13.00 Suomen aikaa (12.00 CET). Haettavissa ovat seuraavat toiminnot: laatumerkki, vapaaehtoispalveluhankkeet ja solidaarisuushankkeet.