Uusimmat rahoitushaut

Valtionavustus

Valtionavustukset kaksikielisen opetuksen laajentamiseen 2022

Valtionavustus

Muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen valtionavustus vuonna 2022

Valtionavustus

Valtionavustukset järjestöille 2022

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: medialukutaitohankkeet 2022

Valtionavustus

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2022

Valtionavustus

Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustukset 2022

Valtionavustus

Yksityisten esi- ja perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen avustus käyttökustannuksiin 2022

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: yhteistyöhankkeet 2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus ja ammatillinen koulutus: Innovaatioyhteenliittymien haku päättyy 15.9.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Laatumerkin haku päättyy 23.2.2022

Valtionavustus

Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ - tulevaisuuteen suuntaavien hankkeiden haku päättyy 15.3.2022

Valtionavustus

TFK 2022, Team Finland Knowledge programme

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus: Kapasiteetinvahvistamishankkeiden haku päättyy 17.2.2022

Valtionavustus

Vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittäminen inklusiivisissa toimintaympäristöissä

Valtionavustus

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Yhteistyöhankkeiden (KA2) haku päättyy 23.3.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus, ammatillinen koulutus ja yleissivistävä koulutus: Jean Monnet -toimintojen haku päättyy 1.3.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ Sport hakukierros päättyy 23.3.2022