Uusimmat rahoitushaut

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden (KA210-SCH) vuoden 2023 toinen rahoitushaku päättyy 4.10.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: KA1- ja KA2-hankkeiden hakukierros päättyy 4.10.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Solidaarisuushankkeiden (ESC30-SOL) haku päättyy 4.10.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Culture Helps -hankeavustukset (I) ukrainalaisten tukemiseksi

Valtionavustus

Valtion erityisavustus kouluun kiinnittymisen ja poissaoloihin puuttumisen alueelliseen koordinaattoritoimintaan

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Erasmus+ nuorisoalan akkreditoinnin haku päättyy 19.10.2023

Valtionavustus

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2023

Valtionavustus

Valtionavustus oppimisvaikeuksien arviointivälineiden kehittämiseen

Valtionavustus

Luova Eurooppa -ohjelman kansallinen vastinraha 2023

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Laatumerkin haku päättyy 31.8.2023

Valtionavustus

Valtionavustus ukrainalaisille pakolaisille järjestettävään lukiokoulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen

Valtionavustus

Valtionavustus ruotsin A1-oppimäärän opetuksen laajentamiseen perusopetuksessa

Valtionavustus

Valtion erityisavustus luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistäviin toimenpiteisiin

Valtionavustus

Nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäiseminen sekä hyvinvointi- ja turvallisuusosaamisen vahvistaminen toisen asteen oppilaitoksissa

Valtionavustus

Ammatillisen koulutuksen toisen kotimaisen kielen opiskelun vahvistaminen palvelualoilla, lisähaku 2023

Kansainvälistymisrahoitus

Culture Moves Europe -residenssituki

Valtionavustus

Valtion erityisavustus perusopetuksen ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen, lisähaku 2023

Valtionavustus

Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman edistämiseen, lisähaku 2023

Valtionavustus

Valtionavustukset kaksikielisen opetuksen laajentamiseen 2023

Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa 2023