Uusimmat rahoitushaut

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ rahoitushaku eurooppalaisen korkeakoulutuksen aloitteille: eurooppalainen laatuleima yhteistutkinnoille ja eurooppalaisten korkeakouluverkostojen oikeudellinen asema

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: DiscoverEU-osallisuustoimen avustusten haku päättyy 4.10.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Laatumerkin haku päättyy 31.8.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Akkreditointihaku päättyy 19.10.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ aikuiskoulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden hakuaika päättyy 4.10.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden hakuaika päättyy 4.10.2022

Valtionavustus

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Erasmus+ nuorisoalan akkreditoinnin haku päättyy 19.10.2022

Valtionavustus

Valtion erityisavustus perusopetuksen ja toisen asteen ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen

Valtionavustus

Pohjoismainen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottiyhteistyö lukuvuonna 2022-2023

Valtionavustus

Varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus tasa-arvon sekä lasten ikätasoiseen seksuaalisuuteen ja turvataitoihin liittyvien taitojen vahvistamisen edistämiseksi

Valtionavustus

Lukuliikkeen toiminta-avustukset 2022: Lukeva kunta-verkostot

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Laatumerkin haku päättyy 31.5.2022

Valtionavustus

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilotti peruskouluille 2022-2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ virtuaalivaihdot korkeakoulutus- ja nuorisoalalla: hakuaika päättyy 20.9.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Solidaarisuushankkeiden (ESC30-SOL) haku päättyy 4.5.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Liikkuvuushankkeiden (KA1) 2. hakukierros päättyy 4.5.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus, ammatillinen koulutus ja yleissivistävä koulutus: Teacher Academies -toiminnon haku päättyy 7.9.2022

Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa 2022