Uusimmat rahoitushaut

Valtionavustus

Lukuliikkeen toiminta-avustukset 2021: lasten, nuorten ja aikuisten lukutaidon edistäminen

Valtionavustus

Luova Eurooppa -ohjelman kansallinen vastinraha 2021

Kansainvälistymisrahoitus

Nordplus valmistelevien vierailujen haku on avattu!

Valtionavustus

Lukiokoulutuksen yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hakemus vuodelle 2022

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Laatumerkin haku päättyy 31.12.2021

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ aikuiskoulutus: Lyhytkestoisten liikkuvuushankkeiden rahoitushaku (KA122-ADU) päättyy 5.10.2021

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Lyhytkestoisten liikkuvuushankkeiden rahoitushaku (KA122-SCH) päättyy 5.10.2021

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden (KA210-SCH) vuoden 2021 toinen rahoitushaku päättyy 3.11.2021

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ ammatillinen koulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden (KA210-VET) vuoden 2021 toinen rahoitushaku päättyy 3.11.2021

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Liikkuvuushankkeiden (KA1) 2. hakukierros päättyy 5.10.2021

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: 2. hakukierros päättyy 5.10.2021

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Yhteistyöhankkeiden (KA2) 2. hakukierros päättyy 5.11.2021

Valtionavustus

Valmistelevat vierailut ERASMUS + yleissivistävälle koulutukselle 2021: esi - ja perusopetus

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Akkreditoinnin haku päättyy 5.10.2021

Valtionavustus

Valmistelevat vierailut ERASMUS + yleissivistävälle koulutukselle 2021: lukiokoulutus

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla -haku päättyy 5.10.2021

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ aikuiskoulutus: Akkreditointihaku (KA120-ADU) päättyy 19.10.2021

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Akkreditointihaku (KA120-SCH) päättyy 19.10.2021

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Laatumerkin haku päättyy 31.8.2021