Uusimmat rahoitushaut

Valtionavustus

Pohjoismainen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottiyhteistyö lukuvuonna 2022-2023

Valtionavustus

Varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus tasa-arvon sekä lasten ikätasoiseen seksuaalisuuteen ja turvataitoihin liittyvien taitojen vahvistamisen edistämiseksi

Valtionavustus

Lukuliikkeen toiminta-avustukset 2022: Lukeva kunta-verkostot

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Laatumerkin haku päättyy 31.5.2022

Valtionavustus

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilotti peruskouluille 2022-2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ virtuaalivaihdot korkeakoulutus- ja nuorisoalalla: hakuaika päättyy 20.9.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Solidaarisuushankkeiden (ESC30-SOL) haku päättyy 4.5.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Liikkuvuushankkeiden (KA1) 2. hakukierros päättyy 4.5.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus, ammatillinen koulutus ja yleissivistävä koulutus: Teacher Academies -toiminnon haku päättyy 7.9.2022

Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa 2022

Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2022

Valtionavustus

Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus vuonna 2022

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: kaunokirjallisuuden levityshankkeet 2022

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Creative Innovation Lab -hankkeet 2022

Valtionavustus

Kansainvälisyys varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa 2022

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: journalismin kumppanuushankkeet 2022

Valtionavustus

Kansainvälisyys lukiokoulutuksessa 2022

Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukiokoulutuksessa 2022

Valtionavustus

Valtionavustukset kaksikielisen opetuksen laajentamiseen 2022