Uusimmat rahoitushaut

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden (KA210-SCH) vuoden 2021 toinen rahoitushaku päättyy 3.11.2021

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ ammatillinen koulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden (KA210-VET) vuoden 2021 toinen rahoitushaku päättyy 3.11.2021

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Yhteistyöhankkeiden (KA2) 2. hakukierros päättyy 5.11.2021

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Liikkuvuushankkeiden (KA1) 2. hakukierros päättyy 5.10.2021

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: 2. hakukierros päättyy 5.10.2021

Valtionavustus

Valmistelevat vierailut ERASMUS + yleissivistävälle koulutukselle 2021: lukiokoulutus

Valtionavustus

Valmistelevat vierailut ERASMUS + yleissivistävälle koulutukselle 2021: esi - ja perusopetus

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Akkreditoinnin haku päättyy 5.10.2021

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla -haku päättyy 5.10.2021

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ aikuiskoulutus: Akkreditointihaku (KA120-ADU) päättyy 19.10.2021

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Akkreditointihaku (KA120-SCH) päättyy 19.10.2021

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Laatumerkin haku päättyy 31.8.2021

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: eurooppalaiset foorumit 2021

Valtionavustus

Alkuperäiskarjan geenipankkitoiminta 2021

Valtionavustus

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus, lisähaku 2021

Valtionavustus

Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen järjestäjille koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021–2023

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Kaunokirjallisuuden levityshankkeet 2021

Kansainvälistymisrahoitus

EU:n Luova Eurooppa: Journalismin kumppanuushankkeet 2021

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Humanitäärisen avun vapaaehtoistoiminnan laatumerkin haku päättyy 22.9.2022