Uusimmat rahoitushaut

Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukiokoulutuksessa 2021

Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa 2021

Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2021

Valtionavustus

Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus vuonna 2021

Valtionavustus

Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2021

Valtionavustus

Valtionavustukset kaksikielisen opetuksen laajentamiseen 2021

Valtionavustus

Lukuliikkeen toiminta-avustukset 2021: Nuorten ja aikuisten lukutaito

Valtionavustus

Muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen valtionavustus vuonna 2021

Valtionavustus

Valtionavustukset järjestöille 2021

Valtionavustus

Valtionavustukset vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi-ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonna 2021

Valtionavustus

Yksityisten esi- ja perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen avustus käyttökustannuksiin 2021

Valtionavustus

TFK 2021, Team Finland Knowledge programme

Valtionavustus

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2021

Valtionavustus

Valtion erityisavustus syksyn 2020 ylioppilastutkinnon lisäresurssitarpeiden korvaamiseen

Valtionavustus

Valtion erityisavustus syksyn 2020 ylioppilastutkinnon lisäresurssitarpeiden korvaamiseen

Valtionavustus

Oikeus osata – ammatillisen koulutuksen täydentävä valtionavustushaku: 2.2 Liikkuva Amis -toiminnan laajentaminen

Valtionavustus

Valtionavustukset kielten tutoropettajatoiminnan kehittämiseen 2020