Uutinen

Opiskelijoiden ja oppilaiden turvallisuus sekä koulun tuki kriisitilanteessa on ensisijaisen tärkeää

Ajankohtaista Oppilas- ja opiskelijahuolto Turvallisuus
Kuopiossa Savon ammattiopistolla tapahtui tiistaina 1.10. väkivallanteko, joka on järkyttänyt syvästi Suomea ja koulumaailmaa.

– Haluan esittää Opetushallituksen puolesta surunvalitteluni uhreille ja heidän omaisilleen. Kriisiapua ja tukea tarvitaan nyt oppilaitoksissa ympäri Suomea, sanoo Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Opiskelijoiden ja oppilaiden turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Koulutuksen järjestäjät vastaavat yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa muun muassa siitä, miten tukea tarjotaan paikallisesti.

On hyvä muistaa, että tapahtumapaikalla olleiden tai tapahtumalle altistuneiden opiskelijoiden ja henkilökunnan lisäksi laajasti uutisoitu tapahtuma voi herättää tukea vaativia reaktioita ja järkyttää turvallisuuden tunnetta myös muualla Suomessa.

– Koulutuksen järjestäjien on hyvä järjestää oppilaille ja opiskelijoille tilaisuuksia, jossa he voivat halutessaan keskustella tapahtuneesta ja saada vastauksia kysymyksiinsä.

Asian käsittely tulee hoitaa ikäryhmälle sopivalla tavalla. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa olevia lapsia kannattaa suojata yksityiskohtaiselta tiedolta ja uutiskuvilta, jotka voivat pelottaa ja ahdistaa.

Ennakoinnilla, suunnittelulla ja harjoittelulla tärkeä rooli

Uhka-, vaara- ja kriisitilanteissa operatiivinen vastuu on vastaavilla viranomaisilla. Koulutuksen järjestäjän tehtävä on huolehtia, että oppilaitosten turvallisuussuunnitelmat kriisitilanteiden varalta ovat ajan tasalla ja näihin on määritelty eri toimijoiden vastuut. Kriisisuunnitelmassa kuvataan muun muassa se, miten äkillisiä kriisitilanteita tulee ehkäistä, miten niihin tulee varautua ja miten niissä toimitaan.

Opetushallituksen turvallisuusoppaasta löytyy koulutuksen järjestäjille lisätietoa ja tukea oppilaitosten turvallisuuden varmistamiseen. Opetussuunnitelman perusteissa ja ammatillista koulutusta koskevassa Opetushallituksen määräyksessä todetaan, mitä asioita opiskeluhuoltosuunnitelmaan kuuluvan kriisisuunnitelman tulee sisältää.

Oppilaitoksille paras tapa varmistaa nopea reagointikyky vaaratilanteissa, on ennakoida monipuolisesti mahdollisia kriisitilanteita ja valmistella näitä varten kattavat toimintasuunnitelmat.

Kriisitilanteisiin varautumiseen kuuluu osana muun muassa henkilöstön, oppilaiden ja opiskelijoiden perehdyttäminen toimintatapoihin ja toimintavalmiuksien säännöllinen harjoittelu. Oppilaitoksissa voidaan esimerkiksi opetella sisälle suojautumista uhkaavissa tilanteissa, evakuointia, tiedottamista tai esimerkiksi yhteistyötä muiden viranomaisten kuten poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa.

– Vastaavat väkivallanteot oppilaitoksissa ovat harvinaisia, mutta niiden uhkaa ei voida täysin poistaa. Koulutuksen järjestäjät voivat kääntyä myös Opetushallituksen puoleen turvallisuuden järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä. Opetushallitus järjestää muun muassa koulutusta oppilaitosten ja koulujen turvallisuuden liittyen, toteaa oikeudellisista asioista vastaava johtaja Matti Lahtinen.

Lisätietoa: