Uutinen

Uusia ohjeita varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tulevaa lukuvuotta varten

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Ammatillinen koulutus Koronavirus Opettajat ja kasvattajat
Opetushallitus on julkaissut perusopetuksen järjestäjille ja kouluille ohjeet uutta lukuvuotta varten. Myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ohjeet on päivitetty ja ammatillisen koulutuksen sekä lukiokoulutuksen ohjeita on tulossa myöhemmin tällä viikolla. Ohjeet perustuvat 26.6. vahvistettuihin väliaikaisiin muutoksiin perusopetuslaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa.
Lapsen kädet ja liitutauluun piirretty sydän.

Syyslukukaudella 2020 perusopetus järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Mikäli lähiopetusta ei voida koronavirustilanteen vuoksi turvallisesti järjestää, voidaan opetuksessa siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin perusopetuslain muutoksen nojalla. Arvio lähiopetuksen turvallisuudesta tehdään yhdessä alueellisten tartuntatautiviranomaisten kanssa. Perusopetuslain muutos on voimassa 1.8.─31.12.2020.

Ammatillisesta koulutuksesta annettu laki muuttuu väliaikaisesti näyttöjen osalta. Mikäli tutkinnon osien edellyttämiä ammattitaidon ja osaamisen näyttöjä ei koronatilanteen takia voida toteuttaa aidoissa työelämätilanteissa ja työprosesseissa, ne voidaan osoittaa muissa käytännön tehtävissä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja tilanteita. Ammatillisen koulutuksen lakimuutos on voimassa 1.7.2020─31.7.2021.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen uusiin ohjeisiin on koottu asioita, jotka on hyvä huomioida uuden toimikauden alkaessa pitkän poikkeusolokauden jälkeen. Myös lukiokoulutus saa päivitetyt ohjeet.

Opetushallituksen ajantasainen ohjeistus löytyy verkkosivuiltamme Opetustoimi, kansainvälinen toiminta ja koronavirus. Kerromme uusien aineistojen julkaisemisesta verkkouutisilla.

Seuraamme koronaepidemian kehittymistä aktiivisesti ja tarvittaessa reagoimme muutoksiin myös kesän aikana. Neuvontaosoitteemme palvelevat myös kesällä.