Uutinen

Tutustu vuoden 2023 avustusten ja rahoitusten vuosikelloon!

Ajankohtaista Rahoitus
Olemme koostaneet tiedon Opetushallituksen vuoden 2023 valtionavustuksista ja kansainvälistymisrahoituksista verkkosivuillemme vuosikelloon. Päivitämme ja täydennämme verkkosivua vuoden mittaan, kun uusia hakuja avataan tai hakuajat tarkentuvat. Merkitse avautuvat haut muistiin jo nyt!
Kalenteri

Opetushallitus jakaa vuosittain valtionavustuksia ja kansainvälistymisrahoituksia noin 150–200 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 valtionavustusten ja kansainvälistymisrahoitusten aikataulut löytyvät nyt kokonaisuudessaan verkkosivultamme avustusten ja rahoitusten aikataulut vuonna 2023.

Valtionavustuksilla tuetaan koulutukseen ja kasvatukseen liittyvää kehittämistä ja toimintaa. Avustuksilla mahdollistetaan esimerkiksi erilaisia koulutuksen kehittämishankkeita, uusien toimintatapojen kokeilua tai kokonaan uudenlaisen toiminnan käynnistämistä varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Lisäksi myönnämme yleisavustuksia hakijoiden perustoiminnan tai sen osan rahoittamiseen.

Vuosikellossa listatut valtionavustukset toteutetaan sillä ehdolla, että eduskunta hyväksyy hakujen määrärahat valtion talousarviossa. Mahdolliset muutokset tai myöhemmin julkaistavat uudet avustukset lisätään vuosikelloon sitä mukaa, kun muutokset tai täydennykset vahvistetaan.

– Iso osa vuonna 2023 myönnettävistä avustuksista on tuttuja jo aiemmilta vuosilta. Hakuun voikin valmistautua jo ennalta tutustumalla verkkosivuillamme vuoden 2022 hakujen hakukelpoisuuksiin, tavoitteisiin, myöntöjen arviointikriteereihin ja avustusten kohderyhmiin vinkkaa opetusneuvos Matti Ranta.

Valtionavustusten haut ovat yleensä avoinna noin kuusi viikkoa, ja ne on pääasiassa suunnattu varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa valtionavustuksia varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen toimialalla.

– Parhaimmillaan valtionavustuksilla tuetut hankkeet ovat tarjonneet mahdollisuuden tehdä merkittävää kansallista ja kansainvälistä kehittämistä varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Inspiroivia esimerkkejä ovat muun muassa tutoropettajatoiminnan käynnistäminen sekä erilaiset innovatiivisiin oppisympäristöihin ja digioppimiseen keskittyneet kehittämishankkeet ja niiden tulokset.

Kansainvälistä yhteistyötä ja osaamista

Opetushallitus tukee myös suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä ja kansainvälistä yhteistyötä. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia sekä kansallisia rahoitusohjelmia. Vastaamme toimialallamme Euroopan unionin ja pohjoismaisten ohjelmien toimeenpanosta ja viestinnästä Suomessa.

Kansainvälistymisrahoituksista suurin osa on jo vahvistettu jaettavaksi vuosikellon mukaisesti.

– Myös kansainvälistymisrahoitusten avulla on tehty merkittävää kehittämistä. Oppilaitokset ja organisaatiot ovat esimerkiksi vaihtaneet hyviä käytänteitä, kehittäneet yhteisiä opintojaksoja, luoneet uusia toimintamalleja ja menetelmiä, kehittäneet nuorisotyön käytäntöjä ja edistäneet eurooppalaista liikunta- ja urheilupolitiikkaa yhteistyössä kansainvälisten kumppaniensa kanssa. Yksilöapurahojen avulla oppijat ja muut osallistujat ovat voineet kehittää kansainvälistä osaamistaan ja ammattitaitoaan, kertoo ohjelma-asiantuntija Anna-Maria Strengell.

Tukea ja neuvontaa

Tuotamme ja tarjoamme hakijoille hakuprosessin tueksi ohjeita, hakuinfoja, hankekohtaista neuvontaa ja hankeseminaareja. Kaikkien avustusten ja rahoitusten tarkemmat tavoitteet, ehdot ja arviointiperusteet julkaistaan erillisellä hakutiedotteella, jotka löydät verkkosivuiltamme viimeistään hakuajan alkaessa.