Hyppää pääsisältöön

Ympäristöoppi


Ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu aineryhmä, jota opiskellaan alakoulun luokilla. Ympäristöopin opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma.

Ympäristöopin tavoitteena on, että oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, itseään ja muita ihmisiä, ihmisten erilaisuutta sekä terveyttä ja sairautta. Lähtökohtana on luonnon kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Keskeisiä käsitteitä

Ympäristöopissa yhdistyvät biologiassa, maantiedossa, terveystiedossa sekä fysiikassa ja kemiassa käytetyt käsitteet ja niiden soveltaminen. Lue lisää!

alt-text (optional, uses title if not set)

Päättöarvioinnin tueksi

Päättöarvioinnin kriteerien tueksi on laadittu oppiaineittain kuvaukset arvosanan kahdeksan alle jäävästä osaamisesta sekä arvosanan kahdeksan ylittävästä osaamisesta.

Oppimateriaali kiertotalouteen

lyfta.fi

Kierroksia!-oppimateriaali kannustaa oppilaita kestävän arjen tekoihin ja tutustuttaa kiertotalouden aiheisiin. Materiaali on tarkoitettu peruskoulun 3.-6. luokkalaisille ja heidän opettajilleen.