Uusimmat rahoitushaut

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ aikuiskoulutus: Lyhytkestoisten liikkuvuushankkeiden (KA122-ADU) haku päättyy 23.2.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ aikuiskoulutus: Akkreditoitujen liikkuvuushankkeiden (KA121-ADU) haku päättyy 23.2.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus: Liikkuvuuskonsortioiden akkreditointi (KA130) haku päättyy 23.2.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus, ammatillinen koulutus ja yleissivistävä koulutus: Jean Monnet -toimintojen haku päättyy 14.2.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ virtuaalivaihdot korkeakoulutus- ja nuorisoalalla: hakuaika päättyy 26.4.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Liikkuvuushankkeiden (KA1) 1. hakukierros päättyy 23.2.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus: Erasmus Mundus -toiminnon haku päättyy 16.2.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ - tulevaisuuteen suuntautuvien hankkeiden haku päättyy 15.3.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus: Kapasiteetinvahvistamishankkeiden haku päättyy 16.2.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus ja ammatillinen koulutus: Innovaatioyhteenliittymien haku päättyy 3.5.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: European Youth Together -hankkeiden haku päättyy 9.3.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla -haku päättyy 8.2.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Nuorisoalan kapasiteetinvahvistamishankkeiden haku päättyy 8.3.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ ammatillinen koulutus: Kapasiteetinvahvistamishankkeiden haku päättyy 28.2.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Lyhytkestoisten liikkuvuushankkeiden avustushaku (KA122-SCH) päättyy 23.2.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Akkreditoitujen organisaatioiden ja konsortioiden rahoitushaku (KA121-SCH) päättyy 23.2.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: vuoden 2023 ensimmäinen hakukierros päättyy 23.2.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus: Kumppanuushankkeiden (KA220-HED) haku päättyy 24.3.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ ammatillinen koulutus: pienimuotoisten kumppanuushankkeiden (KA210-VET) vuoden 2023 ensimmäinen rahoitushaku päättyy 22.3.2023

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ ammatillinen koulutus: Akkreditoitujen organisaatioiden liikkuvuushankkeiden (KA121-VET) rahoitushaku päättyy 23.2.2023