Uusimmat rahoitushaut

Valtionavustus

Valmistelevat vierailut ERASMUS + yleissivistävälle koulutukselle 2022: esi - ja perusopetus

Valtionavustus

Valmistelevat vierailut ERASMUS + yleissivistävälle koulutukselle 2022: lukiokoulutus

Valtionavustus

Lukiokoulutuksen yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hakemus vuodelle 2023

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Laatumerkin haku päättyy 31.12.2022

Valtionavustus

Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen järjestäjille koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin

Valtionavustus

Luova Eurooppa -ohjelman kansallinen vastinraha 2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Liikkuvuus- ja yhteistyöhankkeiden hakukierros päättyy 4.10.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Solidaarisuushankkeiden (ESC30-SOL) haku päättyy 4.10.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ -haku konsortioille opettajien ja rehtoreiden kansainvälisten verkostojen sekä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden integroitumista edistävään työhön

Valtionavustus

Vapaan sivistystyön ylimääräinen avustus 2022 oppivelvollisille suunnatun koulutuksen oppimateriaalien rahoittamiseksi (kansanopistot)

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ rahoitushaku eurooppalaisen korkeakoulutuksen aloitteille: eurooppalainen laatuleima yhteistutkinnoille ja eurooppalaisten korkeakouluverkostojen oikeudellinen asema

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: DiscoverEU-osallisuustoimen avustusten haku päättyy 4.10.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Laatumerkin haku päättyy 31.8.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Akkreditointihaku päättyy 19.10.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden hakuaika päättyy 4.10.2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ aikuiskoulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden hakuaika päättyy 4.10.2022

Valtionavustus

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Erasmus+ nuorisoalan akkreditoinnin haku päättyy 19.10.2022

Valtionavustus

Valtion erityisavustus perusopetuksen ja toisen asteen ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen

Valtionavustus

Pohjoismainen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottiyhteistyö lukuvuonna 2022-2023