Uusimmat rahoitushaut

Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden (KA210-SCH) vuoden 2021 toinen hakuaika päättyy 3.11.2021

Erasmus+ yhteistyöhankkeet jakautuvat kumppanuushankkeisiin ja pienimuotoisiin kumppanuushankkeisiin. Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden hakuaika päättyy 3.11.2021.
Rahoitushaku-uutinen

Kansallinen vastinraha EU:n Luova Eurooppa -ohjelman yhteistyöhankkeille 2021, haku päättyy 14.10.2021

Tausta ja tavoitteet Opetushallitus myöntää vuosittain avustuksia toimijoille, joiden hankkeet ovat saaneet tukea EU:n Luova Eurooppa –ohjelman Kulttuurin alaohjelmasta (2014-2020). Avustuksen...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ aikuiskoulutus: Lyhytkestoisten liikkuvuushankkeiden rahoitushaku (KA122-ADU) päättyy 5.10.2021

Voit yhdellä hakemuksella hakea liikkuvuustukea sekä henkilökunnan että oppijoiden liikkuvuuksiin, jotka tapahtuvat Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvassa maassa. Ole tarkkana, että valitset KA122-ADU...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ aikuiskoulutus: Akkreditointihaku (KA120-ADU) päättyy 19.10.2021

Akkreditointihakemus perustuu selkeään strategiaan siitä, miten oppijoiden ja henkilökunnan liikkuvuus nivotaan organisaation kehittämistyöhön sekä opetussuunnitelmiin. Hakemuksessa valmistellaan...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ ammatillinen koulutus: Akkreditointihaku (KA120-VET) päättyy 19.10. 2021

Akkreditointihakemus perustuu selkeään strategiaan siitä, miten opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuus nivotaan organisaation kehittämistyöhön. Hakemuksessa valmistellaan organisaation oma Erasmus+...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Akkreditointihaku (KA120-SCH) päättyy 19.10.2021

Akkreditointihakemus perustuu selkeään strategiaan siitä, miten oppilas-, opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuus nivotaan organisaation kehittämistyöhön sekä opetus- ja vasusuunnitelmiin. Hakemuksessa...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Lyhytkestoisten liikkuvuushankkeiden rahoitushaku (KA122-SCH) päättyy 5.10.2021

Voit yhdellä hakemuksella hakea liikkuvuustukea sekä henkilökunnan että oppilaiden/opiskelijoiden liikkuvuuksiin, jotka tapahtuvat Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvassa maassa. Tukea voit saada enintään...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ ammatillinen koulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden (KA210-VET) vuoden 2021 toinen rahoitushaku päättyy 3.11.2021

Ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -yhteistyöhankkeissa voidaan parantaa yhdessä eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa toiminnan laatua. Yhteistyöhankkeiden tavoitteena on, että organisaatiot...
Rahoitushaku-uutinen

Euroopan solidaarisuusjoukot: 2. hakukierros päättyy 5.10.2021

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman syksyn hakukierros päättyy 5.10.2021 klo 13.00 Suomen aikaa (12.00 CET).
Rahoitushaku-uutinen

Euroopan solidaarisuusjoukot: Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla -haku päättyy 5.10.2021

Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla ovat laajamittaisia hankkeita, joilla tuetaan vapaaehtoistiimien toimintaa. Hakuaika päättyy tiistaina 5.10.2021 klo 18.00 Suomen aikaa (17.00 CET).
Rahoitushaku-uutinen

EU:n Luova Eurooppa: eurooppalaiset foorumit, haku päättyy 29.9.2021

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma tukee eurooppalaisia foorumeita, jotka tarjoavat esiintymis- ja kansainvälistymismahdollisuuksia uransa alkuvaiheessa oleville eurooppalaisille taiteilijoille ja...
Rahoitushaku-uutinen

EU:n Luova Eurooppa: journalismin kumppanuushankkeet, haku päättyy 26.8.2021

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman Monialaisen toimintalinjan alla on avautunut haku journalismin kumppanuushankkeille. Haku päättyy 26.8.20221. Jaossa on yhteensä 7,6 miljoonaa euroa. Haun tavoitteena on rohkaista ammattimaisia uutismediaorganisaatioita parantamaan ammattijournalismin toiminta- ja kilpailukykyä tukemalla innovatiivisten liiketoimintamallien testaamista, parhaiden käytäntöjen jakamista sekä innovatiivisia yhteistyöaloitteita.
Rahoitushaku-uutinen

EU:n Luova Eurooppa: kaunokirjallisuuden levityshankkeet, haku päättyy 30.9.2021

Luova Eurooppa -ohjelmasta on mahdollista hakea rahoitusta eurooppalaisen kaunokirjallisuuden kääntämiseen, julkaisuun, levitykseen ja markkinointiin. Tukea on jaossa yhteensä 5 miljoonaa euroa ja...
Rahoitushaku-uutinen

Valtionavustusta opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksiin haettavana

Opetushallitus on avannut lisähaun opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen. Hakuaika: 17.6. – 26.8.2021 klo 16.15. Hakijoina voivat olla kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt...
Rahoitushaku-uutinen

Euroopan solidaarisuusjoukot: Humanitäärisen avun vapaaehtoistoiminnan laatumerkin haku päättyy 22.9.2022

Organisaatiot voivat hakea Euroopan komissiosta laatumerkkiä humanitäärisen avun vapaaehtoistoimintaan. Haku päättyy 22.9.2022 klo 18.00 Suomen aikaa (17.00 CET).
Rahoitushaku-uutinen

EU:n Luova Eurooppa: yhteistyöhankkeet, haku päättyy 7.9.2021

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman (2021-2027) Kulttuurin alaohjelma rahoittaa eurooppalaisena yhteistyönä toteutettavia taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeita. Ohjelman ensimmäinen hakukierros on käynnistynyt ja päättyy tiistaina 7.9.2021 klo 18 (Suomen aikaa). Hakuaineistot on julkaistu EU:n Funding & Tenders -portaalissa. Hakukierroksella on jaossa yhteensä 60,94 milj. euroa, jolla rahoitetaan arviolta 130 hanketta.
Rahoitushaku-uutinen

EU:n Luova Eurooppa: Creative Innovation Lab -hankkeet, haku päättyy 5.10.2021

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman monialaisen toimintalinjan alla avautunut haku Creative Innovation Lab -hankkeille tarjoaa tukea kulttuurialoja ja audiovisuaalista alaa yhdistäviin digitaalisiin hankkeisiin. Hankkeissa voit luoda av-alan, kulttuurin ja muiden luovien alojen välisenä yhteistyönä innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja (esim. työkaluja, malleja ja metodeja), jotka ovat helposti monistettavissa ja joissa on markkinapotentiaalia. Vuoden 2021 haku päättyy 5.10.2021
Rahoitushaku-uutinen

EU:n Luova Eurooppa: eurooppalaiset verkostot, haku päättyy 26.8.2021

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma tukee kulttuurin ja luovien alojen eurooppalaisia verkostoja, jotka kokoavat laajasti yhteen alan toimijoita ympäri Eurooppaa. Tällä uuden Luova Eurooppa -ohjelman ensimmäisellä hakukierroksella eurooppalaisille verkostoille on jaossa noin 27 miljoonaa euroa, jolla tuetaan arviolta 30 verkostoa.
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ ammatillinen koulutus: Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköiden rahoitushaku päättyy 7.9.2021

Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköiden (Centres of Vocational Excellence, CoVE) tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen toimijoita mukauttamaan koulutustarjontaansa elinkeinoelämän tarpeisiin...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ ammatillinen koulutus ja korkeakoulutus: Innovaatioyhteenliittymien haku päättyy 7.9.2021

Erasmus+ -ohjelman Innovaatioyhteenliittymät parantavat Euroopan innovointikykyä korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja yritysten strategisen yhteistyön avulla.