Tältä sivulta löydät Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) ennakointiryhmien alakohtaisia tuloksia.

Osaamisen ennakointifoorumi koostuu ohjausryhmästä sekä yhdeksästä eri alan ennakointiryhmästä ja ennakointiryhmien kokoamista asiantuntijaverkostoista. Ennakointiryhmien tehtäviin kuuluu esimerkiksi osallistua ennakointiin, analysoida ennakointitiedon pohjalta työelämän muuttuvia osaamistarpeita ja niiden vaikutuksia koulutuksen kehittämiseen.

Täältä löydät ennakointiryhmien tulokset sekä jokaisen ryhmän osaamis- ja koulutustarvekortit aloittain.