Uutinen

Muistilista etäopetukseen siirtymisestä peruskoulun yläluokilla

Ajankohtaista Perusopetus Koronavirus
Hallitus linjasi 25.2.2021, että leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla peruskoulun yläluokat ja toinen aste ohjataan siirtymään etäopetukseen 8.–28. maaliskuuta. Yläluokkien siirtyminen etäopetukseen toteutetaan voimassa olevan perusopetuslain 20 a §:n mukaisesti poikkeuksellisina opetusjärjestelyinä, mikä tarkoittaa sitä, että opetuksen järjestäjä päättää siirtymisestä kunnan tai AVIn päätöksen jälkeen. Päätös voidaan tehdä enintään kuukaudeksi kerrallaan.
Tyttö opiskelee

Työskentely etäopetuksessa jatkuu paikallisen opetussuunnitelman ja tuntijaon sekä etäopetusta varten laaditun lukujärjestyksen mukaisesti. Työn tukena ovat paikalliset yleiset linjaukset siitä, miten etäopetus, oppimisen tuki, palvelut ja etuudet etäopetuksen aikana järjestetään. Etäopetuksessa etenkin opettajien ja oppilaiden vuorovaikutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Varmista siirtymävaiheessa seuraavat asiat:

  • Etäopetuksessa tarvittavat laitteet, yhteydet ja materiaalit ovat kunnossa.
  • Oppimisen tuen palveluiden jatkuvuus ja kouluruokailun järjestäminen tai ruokatarvikekassien jakaminen on suunniteltu.
  • Siirtymisestä etäopetukseen ja sen vuoksi mahdollisesti muuttuvista toimintatavoista kerrotaan huoltajille ajoissa. Kiinnitä erityistä huomiota maahanmuuttotaustaisten oppilaiden pedagogiseen tukemiseen ja heidän huoltajilleen viestimiseen.
  • Muistuta viestinnässä huoltajille, että etäopetuksessakin vastuu opetuksesta ja oppimisen tuesta on edelleen kouluilla ja opettajilla, vaikka opetuksen tavat ja välineet muuttuvat.
  • Muistuta henkilöstöä siitä, että soveltamista ja uudenlaisia toimintatapoja opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen saa ja on syytä tehdä, jotta ne vastaavat juuri omien oppilaiden tarpeisiin etäopetustilanteissa. Muutoksissa on tärkeä muistaa huolehtia myös omasta jaksamisesta, eikä täydellisyyteen tarvitse pyrkiä.

Poikkeuksellisessa tilanteessa on mahdollista toteuttaa opetusta eri tavoilla, jotka tukevat oppimisen ja opetuksen tavoitteita. Erityisen tärkeää on varmistaa itse etäopetusvaiheessa seuraavat asiat:

  • Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus sekä vertaisvuorovaikutus onnistuu sujuvasti etäopetukseen aikana.
  • Etäopetus ei ole vain oppimistehtävien antamista, vaikka opetuksessa voi edelleen olla itsenäisesti tehtäviä harjoituksia kuten lähiopetuksessa.
  • Koulupäivä etenee lukujärjestyksen mukaan välitunteineen ja ruokailuineen, mikä tuo päivään rytmiä ja säännöllisyyttä.
  • Henkilöstöllä on mahdollisuus saada tukea omalle työlleen ja esimerkiksi hyviä käytäntöjä on mahdollista jakaa kollegoille.

Opetushallituksen verkkosivujen kooste Perusopetuksen järjestäminen 1.1.2021 alkaen sisältää keskeiset ohjeet poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin varautumisesta ja siirtymisestä. Myös 22.2. voimaan tullut tartuntatautilain muutos toi velvoitteita opetuksen järjestäjille.