Uutinen

Tukimateriaalimme auttaa etäopetukseen siirtymisessä myös 8.3. alkaen

Ajankohtaista Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Koronavirus
Hallitus linjasi 25.2.2021, että leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla peruskoulun yläluokat ja toinen aste ohjataan siirtymään etäopetukseen 8.–28. maaliskuuta. Näilläkin alueilla lähiopetukseen jäävät alakoulut, esiopetus, erityisen tuen oppilaat sekä valmistava opetus.
Nainen, jonka kasvoilla on maski.

Perusopetuksen osalta tämä hallituksen linjaus yläkoulujen etäopetuksesta toteutetaan voimassa olevan perusopetuslain 20 a §:n mukaisesti poikkeuksellisina opetusjärjestelyinä.

Kerromme asiasta lisää heti, kun lisätietoa on, ja päivitämme myös tukimateriaaliamme tarpeen mukaan. 

Verkkosivuillamme on jo nyt laajasti tietoa etäopetukseen siirtymisestä ja siihen varautumisesta, jota voi soveltaa valmistautumisessa. Eri puolilla Suomea etäopetukseen ja poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin on jouduttu turvautumaan jo aikaisemmin koronapandemian aikana.

Myös 22.2. voimaan tullut tartuntatautilain muutos toi velvoitteita varhaiskasvatukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille.

Lisätietoa perusopetuslain 20 a § pykälästä

Määräaikainen säännös 20 a § lisättiin perusopetuslakiin, jotta opetuksen järjestämisessä voidaan reagoida koronaviruksen leviämiseen. Säännöksen mukaan on mahdollista siirtää jo nyt vuosiluokkien 7 - 9 oppilaat etäopetukseen, jos tartuntatautitilanne sitä edellyttää.

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä, jos kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin määrää tartuntatautilain 58 §:n nojalla koulujen tiloja suljettaviksi. Jos koulujen tilojen sulkeminen on tarpeen usean kunnan alueella, aluehallintovirasto voi tehdä vastaavan päätöksen. Kunnan tai AVIn päätöksen jälkeen opetuksen järjestäjä päättää siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Päätös voidaan tehdä enintään kuukaudeksi kerrallaan.

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt voivat koskea kaikkia muita perusopetuksen oppilaita, paitsi vuosiluokkien 1 - 3 oppilaita, perusopetuslain 17 §:n mukaisen erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita ja perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaita. Näiden oppilaiden opetus järjestetään lähiopetuksena myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana.

Tukimateriaalia etäopetuksen toteuttamiseen ja lisätietoa muutoksista