Uutinen

Koulut alkavat lähiopetuksessa

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Esiopetus Perusopetus Taiteen perusopetus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Vapaa sivistystyö Varhaiskasvatus Koronavirustilanne Koronavirus Opettajat ja kasvattajat
Lukuvuonna 2022–2023 varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö järjestetään normaaliolojen lainsäädännön mukaisesti. Koronatilanteen vuoksi säädetyt väliaikaiset lakimuutokset eivät ole enää voimassa, mutta lähiopetuksen terveysturvallisuudesta huolehtiminen on edelleen tärkeää.
Paluu kouluun, käytävällä juoksevia lapsia

Varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa on tehty korona-aikana arvokasta työtä oppimisen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Poikkeuksellisena aikana on ollut tärkeä turvata oppijoille mahdollisimman tavallinen ja hyvä kasvatuksen sekä koulutuksen arki sekä huolehtia henkilöstön ja oppijoiden hyvinvoinnista. Henkilöstön on tärkeää pystyä keskittymään opetus-, ohjaus- ja kasvatustyöhön niin hyvin kuin mahdollista. Tämän eteen työskentely jatkuu myös lukuvuonna 2022–2023.

Opetuksen järjestäminen normaaliolojen lainsäädännön mukaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, että elokuun alusta alkaen perusopetus järjestetään lähiopetuksena, eikä oppilasryhmien siirtyminen etäopetukseen ole enää mahdollista. Jos oppilas ei voi osallistua lähiopetukseen omaan terveydentilaan tai perheenjäsenen riskiryhmään kuulumiseen liittyvistä syistä, voidaan yksittäisen oppilaan opetus päättää järjestää perusopetuslain 18 §:n mukaisin erityisin opetusjärjestelyin esimerkiksi etäopetuksena.

Sivuiltamme löytyvät päivitetyt ohjeistukset opetuksen ja koulutuksen järjestäjille siihen, kuinka rakentaa sujuvaa ja turvallista arkea koronapandemian tasaantuessa tai kuinka varautua koronatilanteen jatkumiseen. Korona-aikana hyväksi havaittujen hygieniatoimien jatkaminen varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa on edelleen suositeltavaa. Lue sivuiltamme oph.fi/korona lisää koronatilanteesta palautumisesta, varautumisesta, oppimis- ja hyvinvointivajeen paikkaamisesta sekä korona-ajan oppien tunnistamisesta ja reflektoimisesta.

Monihäiriötilanteen jatkumiseen on hyvä varautua

Uuden lukuvuoden alkaessa kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien on hyvä varautua monihäiriötilanteen jatkumiseen. Sen voi tehdä osana normaalia varautumista. Koronatilanteen jatkumisen sekä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutusten lisäksi on syytä huomioida mahdolliset hybridi- ja kyberturvallisuusuhat sekä informaatiovaikuttaminen.

Ukrainalaisten tukeminen varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa jatkuu. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta Vardasta sekä opetuksen ja koulutuksen valtakunnallisesta tietovarannosta Koskesta saa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien tallentamaa tietoa ukrainalaisista suomalaisessa varhaiskasvatuksessa sekä kouluissa ja oppilaitoksissa. Lisäksi seuraamme Ukrainasta sotaa paenneiden tilannetta kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille tehdyillä kyselyillä, joista seuraava kysely toteutetaan alkusyksystä. Kosken ja Vardan tietojen sekä tuoreimman kyselyn mukaan kunnissa on saatu hyvin järjestettyä paikkoja koulutukseen tai kasvatukseen hakeneille Ukrainasta paenneille.

Elokuun alusta voimaan tulleet muutokset

Elokuun ensimmäisenä päivänä on tullut voimaan useampia muutoksia. Näistä keskeisimpiä ovat paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönotto, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus sekä kurinpitoon ja kiusaamiseen puuttumiseen liittyvät muutokset opetussuunnitelmissa ja ammatillisen koulutuksen määräyksissä. Tutustu näihin tarkemmin alla.

Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat

Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat on otettu käyttöön 1.8. Paikalliset suunnitelmat on tehty viime helmikuussa julkaistujen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta.

Varhaiskasvatussuunnitelma määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti. Suunnitelmassa kasvatuksenjärjestäjä ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet, mahdolliset pedagogiset painotukset, lasten tarpeet ja varhaiskasvatusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset. Paikalliset suunnitelmat voivat tarkentaa valtakunnallisia perusteita.

Ensimmäinen TUVA-vuosi

Alkava lukuvuosi on ensimmäinen TUVA-vuosi. TUVA, eli tutkintokoulutukseen valmentava koulutus korvaa aiemmat nivelvaiheen koulutukset: perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokat), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus (VALMA).

TUVA-koulutus on tarkoitettu oppijoille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa ja jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta. TUVA-koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa sellaiset valmiudet, joiden avulla hän voi hakeutua lukiokoulutuksen tai ammatilliseen koulutukseen ja suoriutua opinnoista. Opiskeluvalmiuksilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi tutkintokielen osaamista, soveltuvia opiskelutaitoja ja elämänhallinnan taitoja. TUVA-koulutuksen aikana voi myös korottaa perusopetuksen arvosanoja, jos sille on tarve halutun koulutuspaikan saamiseksi. Lisäksi opiskelija voi suorittaa lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintoja.

Kurinpitoon ja kiusaamisen puuttumiseen liittyvät muutokset

Elokuun ensimmäisestä päivästä lähtien astui voimaan myös kurinpitoon ja kiusaamiseen puuttumiseen liittyvät muutokset opetussuunnitelmissa ja ammatillisen koulutuksen määräyksissä. Muutokset ja täsmennykset mahdollistavat entistä tehokkaammat ja oikea-aikaiset keinot puuttua kiusaamiseen, syrjintään, häirintään ja väkivaltaan esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Muutokset huomioidaan toiminnassa tämän lukuvuoden alusta alkaen.

Muutoksiin kuuluu muun muassa lapsen edun ensisijaisuus, opettajan, päiväkodin johtajan ja rehtorin ilmoitusvelvollisuus sekä kurinpitotoimiin tulleet muutokset.

Ajankohtaisia vinkkejä lukuvuodelle

Olemme koonneet yhteen vinkkejä lukuvuodelle varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tulevista aiheista, tapahtumista sekä työtä tukevista sisällöistä. Käy katsomassa ajankohtaiset nostot eri koulutusasteille!