Uutinen

Opetushallitus on päivittänyt verkkosivuilleen ohjeistusta koskien salassapitoa, tietosuojaa ja tietojen säilyttämistä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Ajankohtaista Esiopetus Varhaiskasvatus Digitaalisuus
Opetushallituksen päivittämässä ohjeistuksessa on vastauksia yleisimpiin salassapitoon, tietosuojaan ja tietojen säilyttämistä koskeviin kysymyksiin. Sivulla on tietoa esimerkiksi siitä, mitä tietoa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan kirjata pedagogisiin asiakirjoihin ja kenelle tietoa voidaan luovuttaa.
Lapsi pitää kiinni aikuisen kädestä päiväkodin pihalla.

Lähtökohtaisesti kaikki viranomaisen asiakirjat ovat julkisia ja myös varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa jokaiselle on hänen pyynnöstään annettava tieto julkisesta asiakirjasta. Kaikki varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakirjat eivät kuitenkaan ole julkisia. Esimerkiksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on salassa pidettävä varhaiskasvatuslain 40 §:n mukaisesti. Sen sijaan varhaiskasvatuksen asiakkuus itsessään ei ole salassa pidettävä tieto. Tietojen julkisuutta arvioitaessa noudatetaan varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuslakia, joka sisältää säännöksiä salassapidosta, ja esiopetuksessa perusopetuslakia. Molemmissa noudatetaan myös lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Vanhemmalla tai muulla huoltajalla on pääsääntöisesti oikeus saada tietoa omalle lapselle laadituista asiakirjoista. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä tietoa voidaan luovuttaa myös toiselle järjestäjälle. Jos lapsen henkilökohtainen suunnitelma sisältää sellaista tietoa, joka ei ole välttämätöntä lapsen varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen järjestämiseksi, annetaan tietoa vain niiltä osin, joka on välttämätöntä.

Salassapitoa, tietosuojaa ja tietojen säilyttämistä koskevia ohjeistuksia sovelletaan myös yksityisen palveluntuottajan järjestämässä tai tuottamassa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. 

Sivustolta löytyy nyt vastauksia varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimiville muun muassa siitä, mitä tietoa, miten ja kenelle tietoa voidaan luovuttaa, mitä tietoa asiakirjoihin saa kirjata tai mitä pedagogisessa dokumentoinnissa pitää ottaa huomioon tietosuojan ja säilyttämisen näkökulmasta. Verkkosivustoa päivitetään tarvittaessa.

Lisää tietoa tietosuojaosaamisen tueksi löydät Tietosuojaosaaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa -sivulta, jossa asiaa käsitellään mm. keskeisten käsitteiden sekä digitaalisten osaamisen kuvausten mukaisesti.

Lisätietoja:

Opetusneuvos Kati Kaplin-Sainio etunimi.sukunimi [at] oph.fi 
Opetusneuvos Pia Kola-Torvinen etunimi.sukunimi [at] oph.fi 
Undervisningsråd Charlotta Rehn fornamn.tillnamn [at] oph.fi 
Juristi Heidi Ruonala etunimi.sukunimi [at] oph.fi