Biologian ja maantieteen Lops-tukimateriaaleissa on kommentoitu sitä, millä tavalla oppiaineiden moduulien sisältöjä voi lähteä käsittelemään ja millaisista esimerkeistä voi olla sisältöjen hahmottamisen ja sisäistämisen kannalta hyötyä. Lisäksi tukimateriaaleissa avataan kielitietoisuutta sekä biologian että maantieteen oppiaineessa. Avaukset ja esimerkit eivät ole tyhjentäviä eivätkä normittavia. Tutustu avoimin mielin!

Työskentelyä post it -lapuilla.