Biologian ja maantieteen Lops-tukimateriaaleissa on kommentoitu sitä, millä tavalla oppiaineiden moduulien sisältöjä voi lähteä käsittelemään ja millaisista esimerkeistä voi olla sisältöjen hahmottamisen ja sisäistämisen kannalta hyötyä.

Työskentelyä post it -lapuilla.