I stödmaterialet för GLP i biologi och geografi finns kommentarer på hur du kan komma igång med innehållet i modulerna. Vi ger också förslag på hurudana exempel i undervisningen som stödjer de studerande att greppa och ta till sig innehållet.
Arbetande med post-it lappar.