Tieto- ja viestintäteknologia on osa koulujen arkipäivää. Opas tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa on laadittu erityisesti perusopetusta varten, mutta sitä voidaan soveltaa myös lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa ottaen kuitenkin huomioon opiskelijoiden ikä ja ohjauksen tarve. Oppaassa on keskitytty erityisesti oikeudellisiin seikkoihin. Sivulta löytyy myös tukimateriaalia koulujen ammattilaisille sekä lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen.