Koronatilanteen tasaantuessa tavoitteena on rakentaa yhdessä sujuvaa, hyvinvoivaa ja turvallista arkea. Koronatilanteesta palautumisen lisäksi varhaiskasvatusyhteisöjen ilmapiiriin on voinut vaikuttaa myös Venäjän hyökkäys Ukrainaan.
Pyöräileviä lapsia

Sivuja ei enää päivitetä. Tämä sivu on päivitetty viimeksi kesällä 2022.

Palautumiseen on hyvä kiinnittää huomiota jo kriisien aikana. Poikkeuksellisena aikana keskeisintä on turvata mahdollisimman tavallinen ja hyvä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arki lapsille. Samalla on tärkeää huolehtia koko henkilöstön, myös johdon, hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Henkilöstön on tärkeää pystyä keskittymään opetus- ja kasvatustyöhön. Poikkeuksellisena aikana on myös voitu oppia uutta ja löytää uusia toimintatapoja ja vahvuuksia, joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Samoin on voinut olla välttämätöntä ottaa käyttöön toimintamalleja, joista on syytä luopua tilanteen tasaannuttua.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johto ja henkilöstö ovat tehneet erittäin tärkeää ja hienoa työtä oppimisen, hyvinvoinnin ja arjen toiminnan turvaamiseksi koronatilanteesta huolimatta. Varhaiskasvatus- ja esiopetusyhteisöissä on onnistuttu kehittämään resilienssiä ja kriisinkestävyyttä, joita tarvitaan edelleen. Koronapandemian vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia, ja niitä voi vielä tulla viiveellä näkyviin pitkän ajan kuluessa. Korona-ajan vaikutukset kietoutuvat muiden kriisien vaikutuksiin, eikä enää välttämättä voida tunnistaa yksiselitteisesti, mistä mikäkin vaikutus johtuu.

Tämän Opetushallituksen materiaalin tarkoituksena on tukea varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjiä ja toimipaikkoja palautumisessa viime vuosien poikkeuksellisesta ajasta. Tukimateriaalissa kerrotaan siitä, mihin toimintavuoden 2022–2023 alkaessa on hyvä kiinnittää huomiota paikallisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnan suunnittelussa ja koronaviruspandemian aiheuttamasta tilanteesta palautumisessa. Materiaaliin on koottu tutkimusten ja selvitysten perusteella havaintoja siitä, miten korona on vaikuttanut varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sekä miten poikkeuksellisesta ajasta voitaisiin palautua.