Ansioluettelo eli CV (Curriculum Vitae) esittää sinusta oleellisen tiedon tiivistetyssä muodossa. Europass-ansioluetteloon voi kirjata tietoa koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja osaamisesta.

Näin osoitat osaamisesi Europassin avulla

Tällä sivulla kerrotaan, miten luot Europass-ansioluettelon ja mitä muuta hyötyä Europassista voi olla.

Mikä on Europass-ansioluettelo?

Ansioluetteloon tulee tietoa:

  • koulutuksestasi
  • työkokemuksestasi
  • kielitaidostasi
  • sekä muusta osaamisestasi.

Europass-ansioluetteloon voi myös kirjata sellaiset tiedot ja taidot, jotka ovat karttuneet uran ja elämän aikana, mutta joista ei ole välttämättä saatu todistusta, kuten viestinnälliset taidot.

Europass-ansioluettelo auttaa sinua myös tunnistamaan ja kuvailemaan omaa osaamistasi ja vahvuuksiasi - sekä asettamaan tavoitteita.

Miten Europass-ansioluettelo tehdään?

Voit täyttää ansioluettelon sähköisellä työkalulla, joka löytyy verkosta Europass-portaalista. Noudata sähköisestä työkalusta löytyviä ohjeita ja käytä esimerkkejä apunasi. Saat valmiin ansioluettelon itsellesi tallentamalla sen tietokoneellesi tai sähköpostitse.

Luo Europass-ansioluettelo täällä.

Jos olet aiemmin laatinut Europass-ansioluettelosi sille tarkoitetulla sähköisellä työkalulla, voit ladata sen uudelleen työkaluun ja päivittää tiedot.

Vihjeitä hyvän Europass-ansioluettelon tekemiseksi:

  • Varaa tarpeeksi aikaa.
  • Ensimmäisellä kerralla joudut pohtimaan omaa osaamistasi ja miten voit parhaiten kuvailla sitä.
  • Keskity olennaiseen ja ilmaise asiat lyhyesti.
  • Mieti millainen osaaminen on olennaista hakemassasi työssä: voit päivittää ja muokkata ansioluetteloasi sen mukaan.
  • Voit myös tuoda esiin tietoja ja taitoja, joita on kertynyt esimerkiksi harrastusten kautta.
  • Usein kaksi sivua riittää.

Europass-ansioluetteloon voit liittää myös muita Europassin asiakirjoja tai muita asiakirjoja, jotka tukevat ansioluetteloasi. 

Esimerkkejä Europass-ansioluetteloista eri kielillä.

Mitä muita Europassin palveluita voit hyödyntää?

Europassiin voit koota itsellesi sähköisen portfolion, johon keräät tiedot osaamisestasi ja kiinnostuksen kohteistasi. Voit helposti koostaa portfoliosta itsellesi ansioluettelon, tai jakaa portfolion tai sen osia haluamillesi tahoille.

Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon, on käytössäsi Europassin korkeakoulututkintotodistuksen liite (Europass Diploma Supplement). Ammatillisen tutkinnon suorittanut voi käyttää ammatillisen tutkintotodistuksen liitettä (Europass Certificate Supplement). 

Takaisin Europassin etusivulle