Uusimmat rahoitushaut

Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ aikuiskoulutukselle: Strategisten kumppanuushankkeiden (KA204) haku päättyy 23.4.2020

Strategisissa kumppanuushankkeissa tuetaan yhteistyöhankkeita, joissa voidaan kehittää aikuiskoulutusta monipuolisesti. Yhteistyöhanke voi olla pieni muutaman partnerin hanke, joka keskittyy hyvien...
Rahoitushaku-uutinen

Euroopan solidaarisuusjoukot: vuoden 2020 toinen haku päättyy 7.5.2020

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman vuoden 2020 toinen hakukierros päättyy 7.5.2020 klo 13.00 Suomen aikaa.
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ nuorisoala: vuoden 2020 toinen haku päättyy 7.5.2020

Erasmus+ nuorisoalan vuoden 2020 hakukierros 2 päättyy 7.5.2020 klo 13.00 Suomen aikaa (12.00 CET).
Rahoitushaku-uutinen

Kansainvälisyyden valtionavustushaku 2020: perusopetus, lukiokoulutus, varhaiskasvatus

Opetushallitus avaa haettavaksi yhteensä 600 000 euroa perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja kunnallisen varhaiskasvatuksen kansainvälisyyteen. Haku on avoinna 9.3. - 20.5.2020 klo 16.15
Rahoitushaku-uutinen

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukiokoulutuksessa

Opetushallitus asettaa haettaviksi noin 1,5 miljoonaa euroa innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen lukiokoulutuksessa. Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista...
Rahoitushaku-uutinen

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa

Opetushallitus asettaa haettaviksi noin 1,5 miljoonaa euroa innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa. Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen...
Rahoitushaku-uutinen

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa

Opetushallitus asettaa haettaviksi noin 1,5 miljoonaa euroa innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa. Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista...
Rahoitushaku-uutinen

EU:n Luova Eurooppa: kirjallisuuden käännöshankkeet, haku päättyy 5.5.2020

Kustantamot voivat hakea EU:n Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitusta 3-10 eurooppalaisen kaunokirjallisen teoksen kääntämiseen, julkaisuun ja markkinointiin. Hankkeiden tavoitteena on saada uusia kiinnostavia eurooppalaisia teoksia eri maiden markkinoille ja saada niille uusia lukijoita. Maksimituki on 100.000 euroa ja se voi olla korkeintaan 50% hankkeen kokonaiskustannuksista. Vuoden 2020 haku päättyy 5.5.
Rahoitushaku-uutinen

Valtionavustukset kaksikielisen opetuksen laajentamiseen 2020

Avustuksilla on tarkoitus tukea Suomen kielikoulutuspolitiikan mukaisesti suomalaisten monipuolisen ja syvällisen kielitaidon karttumista sekä koulutuksen alueellista tasa-arvoa. Yhtenä lähtökohtana...
Rahoitushaku-uutinen

Koulujen kerhotoiminnan tukeminen ja kehittäminen 2020

Koulun kerhotoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen myönnetään enintään 2,9 milj. euroa, joka on lähes puolet vähemmän kuin aiempina vuosina. Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain...
Rahoitushaku-uutinen

Taiteen perusopetuksen harkinnanvarainen valtionavustus haettavana muille kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saaville taiteen perusopetuksen oppilaitoksille

Taiteen perusopetuksen harkinnanvarasta valtionavustusta on haettavana 150 000 euroa. Avustusta voivat hakea vain ne taiteen perusopetusta järjestävät koulutuksen järjestäjät, jotka eivät saa taiteen...
Rahoitushaku-uutinen

Valtionavustukset opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvaan taiteen perusopetukseen jälleen haettavina

Vuoden 2020 opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus on haettavana. Tätä valtionavustusta voivat hakea opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle: Strategisten kumppanuushankkeiden (KA201) haku päättyy 23.4.2020

Strategisissa kumppanuushankkeissa tuetaan yhteistyöhankkeita, joissa voidaan kehittää yleissivistävää koulutusta monipuolisesti. Yhteistyöhanke voi olla pieni muutaman partnerin hanke, joka keskittyy...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle: Koulujen yhteistyöhankkeiden (KA229) haku päättyy 23.4.2020

Kansainvälisessä yhteistyössä vaihdat kokemuksia eurooppalaisten kollegoidesi kanssa, teet kansainvälistä kehitystyötä, ja pääset kokeilemaan uusia menetelmiä. Hankkeet lisäävät oppilaiden ja...
Rahoitushaku-uutinen

Music Moves Europe: Music education and learning, haku päättyy 30.4.2020

Päivitetty 25.3.2020 Music Moves Europe on Euroopan komission aloite, joka tarjoaa musiikkialalle räätälöityjä rahoitushakuja sekä edistää politiikkatason yhteistyötä ja aktiivista vuoropuhelua...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+: Tuki toimintalinjojen uudistamiselle. Täydelliset ehdotukset: Euroopan unionin poliittiset kokeilut koulutuksen ja nuorisotoiminnan aloilla korkean tason viranomaisten johdolla (KA3). Haku päättyy 24.9.2020

Ehdotuspyynnön erityistavoitteena on muun muassa tukikelpoisten maiden korkeimman tason viranomaisten välisen rajat ylittävän yhteistyön ja keskinäisen oppimisen edistäminen järjestelmien parantamisen ja innovoinnin edistämiseksi koulutuksen ja nuorisotoiminnan alalla.
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+: Tuki toimintalinjojen uudistamiselle. Alustava ehdotus: Euroopan unionin poliittiset kokeilut koulutuksen ja nuorisotoiminnan aloilla korkean tason viranomaisten johdolla (KA3). Haku päättyy 21.4.2020

Ehdotuspyynnön erityistavoitteena on muun muassa tukikelpoisten maiden korkeimman tason viranomaisten välisen rajat ylittävän yhteistyön ja keskinäisen oppimisen edistäminen järjestelmien parantamisen ja innovoinnin edistämiseksi koulutuksen ja nuorisotoiminnan alalla.
Rahoitushaku-uutinen

Vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden opetusta tuetaan valtionavustuksella vuonna 2020

Avustusta voidaan myöntää esi- tai perusopetuksen tai lukiokoulutuksen järjestäjälle. Haku on avoinna 29.1.2020 – 21.12.2020 klo 16:15 Hakukokonaisuus jakautuu kolmeen osioon. Kutakin avustusta...
Rahoitushaku-uutinen

Haussa valtionavustus vapaan sivistystyön henkilöstökoulutukseen vuodelle 2020

Vapaan sivistystyön henkilökoulutus 2020 avustukset ovat haettavia. Hakukelpoisia ovat vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, yliopistot ja...
Rahoitushaku-uutinen

Haussa vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset maahanmuuttajanuorten koulutukseen 2020

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset maahanmuuttajanuorten koulutukseen 2020 kansalaisopistoille ja kansanopistoille ovat haettavissa 20.1.2020 - 25.2.2020.