Uusimmat rahoitushaut

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ ammatillinen koulutus: pienimuotoisten kumppanuushankkeiden (KA210-VET) vuoden 2024 toinen rahoitushaku päättyy 1.10.2024

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden (KA210-SCH) vuoden 2024 toinen hakuaika päättyy 1.10.2024

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ aikuiskoulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden (KA210-ADU) hakuaika päättyy 1.10.2024

Valtionavustus

Projektunderstöd för produktion av läromedel på svenska år 2024, tilläggsansökan

Valtionavustus

Projektunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2024

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Akkreditointihaku päättyy 1.10.2024

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ aikuiskoulutus: Akkreditointihaku päättyy 1.10.2024

Valtionavustus

Hankeavustukset digitaalisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa 2024

Valtionavustus

Hankeavustukset digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa 2024

Kansainvälistymisrahoitus

Culture Moves Europe -residenssituki (III hakukierros)

Valtionavustus

Hankeavustukset kaksikielisen opetuksen järjestämiseen sekä kielikylpytoimintaan 2024

Valtionavustus

Hankeavustukset A1-ruotsin opetuksen laajentamiseen perusopetuksessa 2024

Valtionavustus

Hankeavustukset ammatillisen koulutuksen oppimisen tuen kehittämiseen 2024

Valtionavustus

Luova Eurooppa -ohjelman kansallinen vastinraha 2024

Kansainvälistymisrahoitus

north2north-ohjelman avustus lukuvuodelle 2024-2025

Valtionavustus

Hankeavustukset innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen lukiokoulutuksessa 2024

Valtionavustus

Hankeavustukset lukiokoulutuksen oppimisen tuen kehittämiseen 2024

Valtionavustus

Yksityisten esi- ja perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen avustus käyttökustannuksiin 2024

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: vuoden 2024 toinen hakukierros päättyy 7.5.2024

Kansainvälistymisrahoitus

EDUFI-työharjoittelu ulkomailla korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille