Uusimmat rahoitushaut

Rahoitushaku-uutinen

EDUFI Finnish-Russian intensive courses for PhD students -hakukierros päättyy 2.3.2020

Osana FIRST+ -ohjelmaa avataan erillinen haku EDUFI Finnish-Russian intensive courses for PhD students, jolla rahoitetaan suomalaisten yliopistojen koordinoimia humanistis-yhteiskuntatieteellisiä...
Rahoitushaku-uutinen

FIRST+ Finnish–Russian Student and Teacher Exchange Programme -ohjelman hakukierros päättyy 2.3.2020

FIRST+ -ohjelma edistää Suomen ja Venäjän välistä korkeakouluyhteistyötä. Ohjelmasta tuetaan Suomen ja Venäjän korkeakoulujen välistä opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta sekä yhteisten...
Rahoitushaku-uutinen

Valtionavustukset opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksiin jälleen haettavina

Vuoden 2020 opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen tarkoitettu valtionavustus on haettavana. Hakuaika: 15.1. – 20.2.2020 klo 16.15. Hakijoina voivat olla kunnat, kuntayhtymät...
Rahoitushaku-uutinen

Tiedeolympialaisiin ja muihin tiedekilpailuihin sekä niiden kehittämiseen tukea

Opetushallitus jakaa valtionavustusta tiedeolympialaisten ja muiden nykyisten tiedekilpailujen kilpailuosallistumisen tukeen sekä kilpailujen kehittämiseen. Haettavana on noin 550 000 euroa...
Rahoitushaku-uutinen

EU:n Luova Eurooppa: Bridging culture and audiovisual content through digital, haku päättyy 14.5.2020

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman monialaisen toimintalinjan alla avautunut haku Bridging culture and audiovisual content through digital tarjoaa tukea kulttuurialoja ja audiovisuaalista alaa yhdistäviin digitaalisiin hankkeisiin. Tavoitteena on lisätä näiden taloudellista ja yhteiskunnallista hyötyä uusien digitaalisten mahdollisuuksien avulla. Haku päättyy 14.5.2020.
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ korkeakoulutus: Liikkuvuuskonsortioiden akkreditointi (KA108) haku päättyy 5.2.2020

Erasmus+ -ohjelman hakukierroksella 2020 tukea eurooppalaisen ja globaalin liikkuvuuden tukea voivat yksittäisten korkeakoulujen lisäksi järjestää myös korkeakoulujen ja muiden toimijoiden muodostamat...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ korkeakoulutus: Eurooppalaisen liikkuvuuden (KA103) haku päättyy 5.2.2020

Erasmus+ -ohjelman eurooppalaisen liikkuvuuden hakukierroksella (KA103) korkeakoulut ja liikkuvuuskonsortiot voivat hakea Erasmus+ -liikkuvuusapurahoja ja vaihtojen järjestämisen tukea lukuvuodeksi...
Rahoitushaku-uutinen

Music Moves Europe: Co-creation and co-production, haku päättyy 30.3.2020

Music Moves Europe on Euroopan komission aloite, joka tarjoaa musiikkialalle räätälöityjä rahoitushakuja sekä edistää politiikkatason yhteistyötä ja aktiivista vuoropuhelua musiikkikentän kanssa. Sen alla julkaistaan vuosina 2018-2019 rahoitushakuja, joissa testataan erilaisia musiikkialalle räätälöityjä tukia. Vuonna 2019 on julkaistu yhteensä 4 hakua, joista yksi on suunnattu eurooppalaisten musiikkialan yhteistuotanto- ja redisenssihankkeiden edistämiseen. Co-creation and co-production -haussa myönnetään rahoitusta noin 10 hankkeelle, joissa toteutetaan innovatiivisia ja kestäviä yhdessä luomisen ja tuottamisen muotoja. Tavoitteena on tuoda yhteen nousevia eurooppalaisia musiikintekijöitä ja muusikoita, kehittää heidän osaamistaan sekä tuottaa uutta eurooppalaista ohjelmistoa ja levittää sitä yleisöille. Haku päättyy 30.3.2020.
Rahoitushaku-uutinen

EU:n Luova Eurooppa: yhteistyöhankkeet Länsi-Balkanin kanssa, haku päättyy 17.3.2020

EU:n Luova Eurooppa -ohjelmassa järjestetään erillinen haku yhteistyölle Länsi-Balkanin kanssa. Haun tavoitteena on edistää kulttuuriyhteistyön avulla sovintoa ja hyviä naapuruussuhteita, lisätä EU:n ja Länsi-Balkanin välistä kulttuuriyhteistyötä sekä kasvattaa Länsi-Balkanin alueen kulttuurin ja luovien alojen kilpailukykyä. Hakuaika päättyy tiistaina 17.3.2020 klo 18.00 Suomen aikaa. Jaossa on yhteensä 5 miljoonaa euroa arviolta 20 hankkeelle. Erillishaun rahoittaa EU:n liittymistä edistävä tukiväline (Instrument for Pre-accession Assistance) IPA II.
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ nuorisoala: Kapasiteetin vahvistamishankkeiden haku päättyy 5.2.2020

Hankkeet kapasiteetin vahvistamiseen nuorisoalalla ovat haettavissa. Haku päättyy 5.2.2020 klo 18.00 Suomen aikaa (CET 17.00).
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ korkeakoulutus: Strategisten kumppanuushankkeiden (KA203) haku päättyy 24.3.2020

Erasmus+ -ohjelman strategiset kumppanuushankkeet (Strategic Partnerships) kehittävät korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja laatua. Ne ovat tarve- ja tavoitelähtöisiä hankkeita, joissa voidaan...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ korkeakoulutukselle Globaalin liikkuvuuden (KA107) hakukierros 2020

Erasmus+ -ohjelman globaalin liikkuvuuden toiminnossa on haettavissa tukea korkeakoulujen opiskelija-, harjoittelija-, opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuuteen kumppanimaiden korkeakoulujen kanssa...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ -ohjelman erillishaku KA3, ammatillinen koulutus: Centres of Vocational Excellence (CoVEs) haku päättyy 20.2.2020

Haun tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen huippuyksiköiden (Centres of Vocational Excellence) välistä yhteistyötä Euroopan tasolla.
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ ammatillinen koulutus: Alakohtaisten osaamisyhteenliittymien (KA2 Sector Skills Alliance) haku päättyy 26.2.2020

Alakohtaisten osaamisyhteenliittymien tavoitteena on tarkastella työmarkkinoiden alakohtaisia osaamistarpeita ja vahvistaa ammatillisen koulutuksen kykyä vastata niihin.
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ ammatillinen koulutus: Strategisten kumppanuushankkeiden (KA202) haku päättyy 24.3.2020

Strategisissa kumppanuushankkeissa tuetaan yhteistyöhankkeita, joissa voidaan kehittää ammatillista koulutusta monipuolisesti.
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ nuorisoala: 1. haku päättyy 5.2.2020

Erasmus+ nuorisoalan vuoden 2020 hakukierros 1 päättyy 5.2.2020 klo 14.00 Suomen aikaa (13.00 CET). Tällä hakukierroksella voit hakea tukea kaikkien ohjelmatoimintojen hankkeisiin.
Rahoitushaku-uutinen

Euroopan solidaarisuusjoukot: Vuoden 2020 hakukierros 1 päättyy 5.2.2020

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman ensimmäinen hakukierros päättyy 5.2.2020 klo 13.00 Suomen aikaa (12.00 CET). voit hakea tukea seuraavien ohjelmatoimintojen hankkeisiin: vapaaehtoispalvelu (ESC11), harjoittelu ja työ (ESC21) ja solidaarisuusprojektit (ESC31).
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ aikuiskoulutus: liikkuvuushanke KA104 haku päättyy 5.2.2020

Hakuaika: 18.11.2019 – 5.2.2020 klo 13:00 Suomen aikaa (klo 12 CET) Erasmus+ liikkuvuushankkeet (KA104) lisäävät henkilöstön osaamista sekä vahvistavat organisaatiosi kansainvälisyyttä. Hakuaika...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ ammatillinen koulutus: Liikkuvuushankkeiden (KA102 ja KA116) hakuaika päättyy 5.2. 2020

Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle liikkuvuushankkeet ( KA102 ja KA116) lisäävät ammatillisten oppilaitosten kansainvälistymistä.
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Täydennyskoulutushankkeiden (KA101) hakuaika päättyy 5.2.2020

Kansainvälisessä täydennyskoulutushankkeessa yleissivistävän koulutuksen koulusi tai päiväkotisi henkilöstö voi kouluttautua ulkomailla.