Nyheter

Vårt stödmaterial underlättar även vid övergången till distansundervisning från och med den 8 mars

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Coronaviruset
Regeringen beslutade den 25 februari att den grundläggande utbildningens högre årskurser samt andra stadiet på områden som befinner sig i samhällsspridnings- och accelerationsfasen hänvisas till att övergå till distansundervisning under tiden 8–28 mars. Även på dessa områden ska de lägre årskurserna i den grundläggande utbildningen, förskoleundervisningen, elever med särskilt stöd och i förberedande undervisning fortsätta med närundervisning.
Nainen, jonka kasvoilla on maski.

För den grundläggande utbildningens del kommer regeringens riktlinjer att genomföras som exceptionella undervisningsarrangemang enligt 20 a § i den i kraft varande lagen om grundläggande utbildning.

Vi informerar mer så fort vi har ytterligare information och vi uppdaterar även vårt stödmaterial till behövliga delar.

På vår webbplats finns redan nu rikligt med information om övergång och beredskap för att övergå till distansundervisning som kan användas i förberedelserna. På olika håll i Finland har man redan tidigare under coronapandemin varit tvungen att övergå till distansundervisning och vidta exceptionella undervisningsförhållanden.

Även ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar som trädde i kraft den 22 februari medför skyldigheter för anordnarna av småbarnspedagogik och utbildningsanordnarna.

Mer information om paragraf 20 a § i lagen om grundläggande utbildning

Den temporära bestämmelsen 20 a § tillfogades i lagen om grundläggande utbildning för att man inom ordnandet av undervisning ska kunna reagera på spridningen av coronavirus. Enligt bestämmelsen är det möjligt att redan nu flytta elever i årskurs 7 – 9 till distansundervisning, om epidemiläget så förutsätter.

Man kan övergå till exceptionella undervisningsarrangemang om det organ i kommunen som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar bestämmer att stänga skolornas utrymmen. Om en stängning av skolornas utrymmen är nödvändig inom flera kommuner kan regionförvaltningsverket göra motsvarande beslut. Efter ett beslut från en kommun eller RFV kan utbildningsanordnaren besluta om att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang. Beslutet kan tas för högt en månad åt gången.

Exceptionella undervisningsarrangemang kan gälla alla andra elever i den grundläggande utbildningen, förutom elever i årskurs 1 – 3, elever som fått ett beslut om särskilt stöd enligt lagen om grundläggande utbildning 17 §, elever med förlängd läroplikt och elever i förberedande undervisning. Undervisningen för dessa elever ordnas som närundervisning också under de exceptionella undervisningsarrangemangen.

Stödmaterial för genomförande av distansundervisning och mer information om ändringarna