Venäjän hyökkäys Ukrainaan nostaa meissä esiin monenlaisia tunteita. Tämä on otollinen maaperä monille esimerkiksi kiusaamiselle, rasismille tai jo aiemmin lisääntyneelle vihapuheelle.

Varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa (jatkossa: koulussa) on tärkeää seurata erityisellä herkkyydellä niiden lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden turvallisuutta ja hyvinvointia, jotka ovat taustaltaan esimerkiksi ukrainalaisia tai venäläisiä tai joilla itsellään tai lähipiirissään aiempia traumaattisia kokemuksia sodasta ja väkivallasta. On aikuisten velvollisuus niin koulussa kuin kotonakin turvata jokaiselle lapselle, nuorelle, oppilaalle ja opiskelijalle turvallinen kasvu- ja opiskeluympäristö.