Rysslands attack mot Ukraina framkallar många känslor hos oss. Situationen skapar en ypperlig grogrund för negativa fenomen såsom mobbning, rasism eller hatretorik. Hatretoriken har redan ökat sedan tidigare.

I småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna (i fortsättningen: skolan) är det viktigt att vara särskilt uppmärksam på tryggheten för och välbefinnandet hos barn, elever och studerande som till exempel har ukrainsk eller rysk bakgrund eller som själva har traumatiska upplevelser av krig och våld eller som har närstående med dylika upplevelser. Det är de vuxnas skyldighet att såväl i skolan som i hemmet se till att uppväxt- och studiemiljön är trygg för varje barn, ungdom, elev och studerande.