Huom! Teksti päivitetään heinä-elokuun taitteessa vastaamaan syyslukukauden 2022 tilannetta.

Koronatilanteen mahdollisesti tasaantuessa kevätlukukautena 2022 rakennetaan yhdessä uudenlaista, sujuvaa, hyvinvoivaa ja turvallista arkea. Tärkeää on turvata elämänmyönteiset, yhteisöstä voimaa ammentavat rutiinit, henkilökunnan ja opiskelijoiden jaksaminen sekä opiskelijoiden mahdollisuus oppia ja saada riittävästi ohjausta ja tukea. Tässä Opetushallituksen tukimateriaalissa kerrotaan siitä, mihin lukuvuoden alkaessa on syytä kiinnittää huomiota paikallisesti opetuksen suunnittelussa ja koronaviruspandemian aiheuttamasta tilanteesta palautumisessa.
Kuvituskuva, opiskelijat tekevät ryhmätöitä

Kevätlukukauteen 2022 valmistauduttaessa lähtökohtana on se, että opiskelijat ovat yhä pysyvämmin lähiopetuksessa, jolloin paikallisesti on syytä suunnitella, miten poikkeuksellisesta koronan aiheuttamasta tilanteesta palaudutaan.

Paikallisesti koronatilanne voi myös edellyttää valmiutta siirtyä etäopetukseen. Tähän liittyvä tukimateriaali löytyy sivulta  Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen aikuisten perusopetuksessa 1.1.2022 alkaen.

Tässä Opetushallituksen tukimateriaalissa kerrotaan siitä, mihin lukukauden alkaessa on syytä kiinnittää huomiota paikallisesti opetuksen suunnittelussa ja koronaviruspandemian aiheuttamasta tilanteesta palautumisessa. Koronaviruspandemian vaikutukset esimerkiksi opetuksen järjestämiseen tai etäopetuksen määrään ovat olleet hyvin erilaisia eri puolilla Suomea, joten myös palautumiseen tarvittavat toimet voivat erota. Vaikka kaikkialla ei koronatilanne ole aiheuttanut poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä, on poikkeuksellinen aika voinut vaikeuttaa jo aiemmin syntyneitä ongelmia paikallisesti tai yksilön kannalta. Eroja voi olla myös saman alueen, opetuksen järjestäjän ja koulun sisällä. Tukenasi ovat myös palautumista ja varautumista käsittelevät perusopetuksen ja lukiokoulutuksen  webinaarit syyslukukauteen 2021 soveltuvin osin. 

Koronavirustilanteen vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia ja vaikutuksia voi näkyä vielä kevään 2020 etäopetuksesta ja lähiopetuksen poikkeusjärjestelyistä. Paikallisesti tai joidenkin opiskelijoiden tai oppiaineiden näkökulmasta on voinut syntyä hyvinvointi- tai oppimisvajetta, jota on syytä selvittää ja paikata erilaisin keinoin. Erityisesti ne opiskelijat, joilla on ennestään ollut vaikeuksia, ovat kärsineet koronavirustilanteesta.

Koulutyön järjestämisessä kevätlukukaudella 2022 on hyvä suunnitella seuraavat asiat:

  • Millaisia toimia koronatilanteesta palautumiseen tarvitaan?
  • Miten opiskelijoiden tulevaisuususkoa voidaan vahvistaa?
  • Miten oppilaitokseen palaamista ja oppimista tuetaan tai oppimisvajetta paikataan koronapandemian jälkeen?
  • Miten varmistetaan maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden opiskeluun mahdollisesti tarvittava pedagoginen tukeminen?
  • Miten varmistetaan maahanmuuttotaustaisten ja erilaisten vähemmistöjen oikeuksien (esim. opiskelijan oman äidinkielen opetus, katsomusaineet) sekä vammaisten oikeuksien vaatimien palvelujen ja kohtuullisten mukautusten toteutuminen, jos koronavirustilanteen takia näitä ei ole pystytty täysimääräisesti järjestämään?
  • Miten tuetaan ja lisätään opiskelijoiden hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöön kuulumisen tunnetta syyslukukauden alkaessa?
  • Miten ehkäistään opiskelijoiden yksinäisyyttä ja syrjäytymistä?
  • Miten selvitetään pitkään poissa olleiden tilanteet ja tuen tarpeet?
  • Mitä on syytä huomioida johtamisen käytännöissä ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisessa?