Kielten tutoropettajatoiminnan ja siihen liittyvän täydennyskoulutustoiminnan tavoitteena on varmistaa, että kaikki perusopetuksen järjestäjät pystyvät toteuttamaan vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetusta vuodesta 2020 alkaen.
Tutoropettajatoiminta

Uudet perusopetus- ja tuntijakoasetukset astuivat voimaan 1.1.2020. Tuntijakoasetuksessa vuosiluokkien 1 ja 2 tuntimäärään on lisätty yhteensä kaksi vuosiviikkotuntia. Tunnit kohdennetaan A1-kielen opetukseen, joka alkaa jatkossa viimeistään 1. luokan keväällä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014) vuosiluokille 1–2 lisättävät kuvaukset A1-kielen tehtävästä, tavoitteista ja tavoitteisiin liittyvistä keskeisistä sisältöalueista valmistuvat 2019.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 1-2