Opiskelija läppärin äärellä.

Millaisia keinoja lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien kompensointiin voidaan käyttää? Miten oppimismotivaatiota ja pystyvyysuskomuksia voidaan tukea? Millaisia tekijöitä kasvun ja oppimisen tukemisessa tulisi ottaa huomioon oppimisen ja aikuisuudessa selviämisen näkökulmasta? Tällä sivulla perehdytään kompensatorisiin keinoihin oppimisen tukena, lukivaikeuksien huomioon ottamiseen näytöissä ja tutkinnoissa sekä oppimiseen ja selviytymiseen vaikuttaviin kokemuksiin, uskomuksiin ja asenteisiin.