Kestävän tulevaisuuden oppaan eri artikkelit sisältävät myös paljon aiheeseen liittyviä käytännön esimerkkejä. Oppaan kaikki käytännön esimerkit, kuten tehtävät ja tapauskertomukset, löydät kootusti tältä sivulta.

Käytännön esimerkkejä kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta

Kaikki tehtävät, toimintamallit, tapausesimerkit ym. alla lueteltavat toimet kestävän tulevaisuuden hyväksi löytyvät myös oppaan erillisistä artikkeleista. Artikkelit lukemalla syvennät ymmärrystäsi ja osaamistasi, jota tarvitaan näidenkin esimerkkien sovittamisessa omaan toimintaasi. Voit oikaista esimerkkeihin tarvittaessa täältä.