Artiklarna i handboken En hållbar framtid innehåller också många praktiska exempel på ämnet. Handbokens alla praktiska exempel, till exempel uppgifterna och fallbeskrivningarna, finns samlade på denna sida.
Käytännön esimerkkejä kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta

Alla uppgifter, verksamhetsmodeller, fallexempel och andra åtgärder för en hållbar framtid som listas nedan behandlas också i artiklarna i handboken. Genom att läsa artiklarna fördjupar du din förståelse och dina kunskaper som behövs för att anpassa även dessa exempel till din egen verksamhet. Genvägen till exemplen finns här.