Uutinen

Mitä on tulossa lukuvuonna 2023–2024?

Lukuvuoden alussa on tärkeää rakentaa yhteisöllistä ja turvallista arkea. Katso mitä on luvassa varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa...
Uutinen

Opetushallituksen verkkosivuilla tukimateriaalia rasismin vastaiseen työhön

Kaikkien koulutusasteiden opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet pohjaavat tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseen...
Tiedote

Lähes jokaisella peruskoulun keväällä päättäneellä on opiskelupaikka vuoden loppuun mennessä 

Opetushallituksen arvion mukaan peruskoulun aloittaa elokuussa 2023 runsaat 55 000 ekaluokkalaista. Lukiossa ja ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa aloittaa yhteensä noin 76 000 uutta opiskelijaa. Yli 99 prosenttia keväällä perusopetuksen päättävistä nuorista aloittaa opinnot perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa vuoden loppuun mennessä.
Uutinen

Education Finland -ohjelman jäsenorganisaatioiden koulutusvienti kasvoi 20 %

Education Finland -ohjelman jäsenorganisaatioiden koulutusviennin liikevaihto jatkaa kasvuaan: keväällä tehdyn kyselyn mukaan se oli vuonna 2022 yhteensä 773 miljoonaa euroa, nousua edellisestä vuodesta 20 %. Liikevaihto on kaksinkertaistunut kolmen vuoden aikana.
Tiedote

Korkeakoulujen toisessa yhteishaussa opiskelupaikka 52 300 hakijalle

Korkeakoulujen kevään toiseen yhteishakuun osallistui 142 000 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 52 300 eli 37 % hakijoista. Ammattikorkeakouluun pääsi 29 300 ja yliopistoon 23 000 hakijaa.
Uutinen

Jo pienten lasten kanssa voi keskustella sukupuolten moninaisuudesta

Varhaiskasvatuksen järjestäjillä on lakisääteinen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tähän sisältyy myös sukupuolen moninaisuuden käsittely lapsen ikätasoon sopivalla tavalla.
Uutinen

Yhä useampi hyödynsi korkeakoulujen maahanmuutto- ja ulkomaalaistaustaisille asiakkaille suunnattuja ohjauspalveluja

Maahanmuutto- ja ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden määrä on kasvanut merkittävästi suomalaisissa korkeakouluissa: se on yli kaksinkertaistunut vuosivälillä 2010–2020. Myös muualla kuin Suomessa syntyneiden korkeakoulutusta ja työllistymistä tukevien ohjauspalveluiden asiakasmäärät ovat viime vuosina kasvaneet reippaasti, selviää Opetushallituksen tuoreesta raportista.
Uutinen

Varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa oli toukokuun lopussa vajaat 10 300 ukrainalaista

Opetushallituksen julkaisemien tilastojen mukaan varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa oli toiminta- ja lukuvuoden päättyessä vajaat 10 300 Ukrainasta sotaa paennutta lasta, nuorta ja aikuista. Määrä on laskenut noin prosentilla huhtikuun lopusta. Syksyn tilanteesta tiedetään tarkemmin syyskuun jälkeen.
Tiedote

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun opiskelijavalinnat on tehty

Yhteishaussa perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haki 76 500 hakijaa, joista 69 200 sai opiskelupaikan. Opiskelupaikan saaneiden osuus hakijoista on 91 %.
Uutinen

Digitaalisen osaamisen kuvaukset löytyvät nyt ePerusteet-palvelusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi keväällä 2023 Kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaation linjaukset 2027. Nämä linjaukset luovat yhdessä Valtioneuvoston laatiman Suomen digitaalisen kompassin kanssa strategisen perustan opetuksen digitalisaation edistämiselle. Kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaation linjausten myötä jatkuvat myös digitaalisen osaamisen kuvausten ylläpito ja kehittäminen. Digitaalisen osaamisen kuvaukset löytyvät jatkossa Opetushallituksen ePeruste-palvelusta.
Uutinen

Ammatillisessa koulutuksessa loma-ajoista päättää koulutuksen järjestäjä

Viime päivinä on käyty keskustelua opiskelijoiden loma-ajoista ammatillisessa koulutuksessa. Osalle opiskelijoista ja heidän huoltajilleen on tullut yllätyksenä, että opiskelijan kesäloma voikin olla vain neljän viikon mittainen. Ammatillisessa koulutuksessa loma-ajoista ja niiden sijoittamisesta päättää koulutuksen järjestäjä, kuten myös lukiokoulutuksessa. Käytännössä loma-ajat vaihtelevat eri ammatillisten oppilaitosten välillä.
Uutinen

Ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteita kehitetään asiakaslähtöisesti

Kansainvälisessä vertaisarvioinnissa tutkittiin, miten Opetushallitus hyödyntää asiakkailta saatua palautetta tutkinnon perusteiden kehittämisessä ja niiden laadukkuuden varmistamisessa. Suomen järjestelmän vahvuudeksi nähtiin prosessien läpinäkyvyys ja osallistavuus. Palautetiedon systemaattisessa hyödyntämisessä ja perustetyön eri vaiheista viestimisessä on parannettavaa.
Uutinen

Opetushallituksen palvelut alkuvuonna 2023: kolme yhteishakua, kansainvälistymisen elpymistä ja tukea opetusalan ammattilaisille

Keväällä 2023 yhteishakujen hoitaminen, kansainvälistymisen elpyminen ja tuki opetusalan ammattilaisille näkyivät palveluissamme.
Tiedote

9 600 sai opiskelupaikan korkeakoulujen vieraskielisistä koulutuksista ja Taideyliopistosta

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haki yli 61 300 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 16 %. Hakijoita oli lähes kaksi kertaa niin paljon kuin vuonna 2022.
Uutinen

Useimmilla eurooppalaisilla koululaisilla on pitkä kesäloma

Lyhin eli 6 viikon mittainen kesäloma on tanskalaisilla, hollantilaisilla ja liechtensteinilaisilla koululaisilla, sekä joidenkin Saksan osavaltioiden ja Sveitsin kantonien kouluilla. Pisimmillään...
Uutinen

Opetushallituksen tausta-aineistot hallitusohjelmaneuvotteluihin löytyvät sivuiltamme

Koosteesta löydät vastauksemme neuvotteluiden aikana esitettyihin pyyntöihin. Lisäksi sivulle on koottu kasvatuksen ja koulutuksen ympärillä käytyyn keskusteluun liittyvää muuta materiaalia.
Uutinen

Vapaan sivistystyön oppilaitoksille suunnitellaan kansalliset osaamismerkit

Opetushallitus suunnittelee vapaan sivistystyön oppilaitoksille kansallisia osaamismerkkejä. Kehitteillä on osaamismerkkikokonaisuus, joka keskittyy tekemään aikuisten työelämän perustaitoja näkyväksi. Merkkien myöntäjinä voivat toimia tulevaisuudessa vapaan sivistystyön oppilaitokset eli kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, opintokeskukset ja liikunnan koulutuskeskukset.
Blogi

#OPHVierailee: Kohti entistä osallistavampaa ja keskustelevampaa yhteistyötä

Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisten ja opettajien kanssa on meille Opetushallituksessa erittäin tärkeää. Meidän pitää kuitenkin vielä tehdä töitä sen eteen, että hyödynnämme ammattilaisten arvokasta osaamista ja kokemusta aiempaa vahvemmin laadukkaan ja tasa-arvoisen kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisessä. Haluamme myös löytää uusia tapoja vuoropuhelullemme. Uskon, että toukokuinen #OPHVierailee-tempauksemme toimi lähtölaukauksena näiden tavoitteiden edistämiselle.
Tiedote

21 740 sai korkeakoulupaikan todistusvalinnan perusteella

Korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa suoraan todistuksen perusteella valittiin 21 740 opiskelijaa, joista 83 % oli ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeneita. Opetushallituksen Opintopolku-palvelussa havaittu virhe ensikertalaisuustietojen siirtymisessä kosketti lopulta vain pientä määrää hakijoita.
Uutinen

Opintopolku-palvelun tiedonsiirtoihin liittyvä virhe on korjattu – korkeakoulut tarkistavat yhteishaun todistusvalintojen tuloksia parhaillaan

Korkeakoulut tiedottavat hakijoita jatkotoimenpiteistä. Seuraa oman hakukohteesi viestintää.