Blogi

Parallellspråkighet är en rikedom – Kahdella kielellä rikastuu

Tämä blogiteksti on kirjoitettu rinnakkaiskielisesti ruotsiksi ja suomeksi. ”Mitt svenska ordförråd har vuxit under de senaste åren eftersom jag ofta hör någon som talar svenska under våra möten”...
Uutinen

Esittelyssä Cygnaeus-palkintohaun 2021 viisi finalistia

Tänä vuonna Cygnaeus-palkinto myönnetään 100 vuotta täyttävän oppivelvollisuuslain kunniaksi. Palkintokriteereissä painotetaan hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämistä poikkeusolojen aikana.
Uutinen

Sukupuolistuneen väkivallan kohtaamiselle työkaluja

Miten kohdata nuori, joka kokee sukupuolen ilmaisuun pohjautuvaa syrjintää? Miten puuttua tilanteeseen, jossa oppilaasta levitellään loukkaavia kuvia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa? Entä miten...
Blogi

Huomaa kiusaaminen ja näytä että välität

Kiusaaminen on viimeisen vuosikymmenen aikana vähentynyt, mutta edelleen 6–8 prosenttia oppilaista kokee kiusaamista koulussa viikoittain. Kiusaaminen vaikuttaa myös yleisemmin koko kouluyhteisön...
Uutinen

Kysely selvittää nuorten valmiuksia yrittäjyyteen

Valtakunnallinen Ysimittari-kysely järjestetään toista kertaa. Kyselyllä selvitetään, millaisia ajatuksia nuorilla on yrittäjyydestä.
Rahoitushaku-uutinen

Nordplus hakukierros 2022 on käynnistynyt

Hakukuulutus 2022 on nyt julkaistu ja hakujärjestelmä Espresso avattu. Haku koskee kaikkia 5 Nordplus-ohjelmaa: Nordplus Junior, Nordplus Korkeakoulutus, Nordplus Aikuiskoulutus, Nordplus Horisontal...
Uutinen

Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet lausuntokierrokselle

Opetushallitus on laatinut luonnoksen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen perusteista. Luonnos on laadittu tiiviissä yhteistyössä kotoutumiskoulutuksen parissa toimivien asiantuntijoiden...
Uutinen

Oppimisen ja koulunkäynnin vaativan erityisen tuen kehittämisessä otettiin tärkeät ensi askeleet

Vuonna 2018 aloittaneen VIP-verkoston toinen toimikausi käynnistyi vuoden 2021 alussa. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus saada varhaiskasvatusta ja opetusta: oppimista tulee tukea yksilöllisiä...
Rahoitushaku-uutinen

Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelma käynnistyy

Kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmalla (2022-2023) vahvistetaan ammatillisen koulutuksen siirtymä kohti hiilineutraaliutta ja kestävää tulevaisuutta. Kehittämisohjelmassa...
Blogi

Väkivaltaisen ekstremismin varhainen ennaltaehkäisy on jokaisen asia

Opetuksen kautta lapset ja nuoret harjoittelevat tietoja ja taitoja, jotka auttavat käsittelemään vihapuhetta, valeuutisia ja salaliittoteorioita sekä estävät radikalisoituneiden maailmankuvien syntymistä.
Uutinen

Apua arviointiin -koulutukset jatkuvat syksyllä 2021 – ilmoittaudu mukaan

Koulutuksissa käsitellään uudistetun arviointiluvun 6 linjauksia sekä päättöarvioinnin kriteereitä oppiaineittain. Koulutukset vastaavat sisällöltään keväällä 2021 toteutettuja koulutuksia...
Blogi

Digitaalisuus joustavoittaa opintoja ja vahvistaa ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa

Etäyhteyksiä on hyödynnetty erityisesti pitkien välimatkojen vuoksi opetuksen ja oppimisen tukena Pohjois-Suomessa ja muualla Suomen haja-asutusalueilla. Korona-aikana ammatillisessa koulutuksessa...
Uutinen

Kokemuksia oppivelvollisuuden laajentamisesta

Tänä syksynä aloittavat ensimmäistä kertaa laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat opiskelijat toiseen asteen opinnoissa. Spesian rehtori Tiina Meriläinen näkee oppivelvollisuuden...
Rahoitushaku-uutinen

Tukea oppilaitoksille ja opettajille rauhantyön ja globaalikasvatuksen vahvistamiseen

Määräraha: 300 000 euroa Rauhantyön ja globaalikasvatuksen tehtävänä auttaa ihmisiä ymmärtämään maailman erilaisia todellisuuksia ja herättää heissä halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa...
Uutinen

Luupin alla: Kotiopetuksessa olevien lasten määrä kasvaa

Kotiopetuksessa olevien peruskouluikäisten oppivelvollisten määrä on kasvanut selvästi vuodesta 2011. Kasvusta huolimatta kyse on edelleen hyvin marginaalisesta ilmiöstä: kotiopetuksessa on alle 0,1 % lapsista.
Uutinen

Tekeillä oleva verkkosivusto auttaa kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastaisessa työssä

Ensi vuonna julkaistava verkkosivusto tarjoaa kattavasti tietoa ja työkaluja kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastaiseen työhön varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden (KA210-SCH) vuoden 2021 toinen hakuaika päättyy 3.11.2021

Erasmus+ yhteistyöhankkeet jakautuvat kumppanuushankkeisiin ja pienimuotoisiin kumppanuushankkeisiin. Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden hakuaika päättyy 3.11.2021.
Uutinen

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset jatkoivat maltillista kasvuaan vuonna 2020

Tuoreet kustannusraportit eivät sisällä suuria yllätyksiä, sillä kehitys on jatkunut samansuuntaisena jo pidempään. Kokonaiskustannusten kasvu oli kummallakin koulutussektorilla parin prosentin luokkaa. Suurimman menoerän muodostivat jälleen opetuksen järjestämiseen liittyvät kulut.
Tiedote

Osallisuuden teema vahvistuu Erasmus+ - ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien uudella kaudella

Alkaneella ohjelmakaudella 2021–2027 Euroopan unionin Erasmus+ - ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmissa painotetaan osallisuutta. Kansainvälistyminen ja sen hyödyt halutaan tuoda yhä useampien yksilöiden ja organisaatioiden ulottuville. Taustalla ovat EU:n perussopimuksiin kirjatut tasa-arvon ja osallisuuden periaatteet.
Uutinen

HEI ICI -ohjelmalla vaikuttavia tuloksia korkeakouluopetuksen vahvistamisessa kehittyvissä maissa

Korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelma HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) tukee suomalaisten ja kehittyvien maiden korkeakoulujen välisiä...