Uutinen

Liiketoiminnan perustutkinto uudistuu – tavoitteena vahvistaa opiskelijoiden digiosaamista ja kestävän kehityksen tietoja ja taitoja

Liiketoiminnan perustutkinnon perusteet on uudistettu kattavasti. Uudistuksen myötä opiskelijoilla on aiempaa paremmat mahdollisuudet hankkia digitalisaation ja kestävän kehityksen edellyttämää, monipuolisempaa ja työelämän tarpeisiin vastaavaa liiketoimintaosaamista. Uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan elokuun 2024 alussa, ja Opetushallitus tukee koulutuksen järjestäjiä perusteiden käyttöönotossa.
Uutinen

Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä julkaistiin valtakunnallista tietoa ensimmäistä kertaa

Ensimmäiset valtakunnalliset varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat tilastot on julkaistu opetushallinnon (Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön) Vipunen-tilastopalvelussa.
Uutinen

Oppia arviointiosaamiseen – Ilmoittaudu kevään koulutuksiin!

Koulutuksissa tarkastellaan vuonna 2020 uudistetun perusopetuksen opetussuunnitelman arvioinnin ohjeita, eli lukua 6 sekä nyt syksyllä 1.8.2023 voimaan astuneita 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteeristöä, osaamisen tason kuvauksia.
Tiedote

Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku alkaa

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kevään ensimmäinen yhteishaku on käynnissä 3.1.–17.1.2024. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa Opintopolku.fi. Yhteishaussa on tarjolla yhteensä noin 8 300 aloituspaikkaa, lähes 1 000 enemmän kuin vuosi sitten.
Uutinen

Hyvää sekä rentouttavaa joulua ja uutta vuotta kaikille!

Lähestyvä lomakausi on ansaittu ja tervetullut varmasti jokaiselle. Ennen uuden työvuoden alkua on aika rentoutua ja nauttia joulun ajasta. Toivomme rauhaisaa ja levollista joulun aikaa kaikille!
Uutinen

Sivistyshallinnon uudistus etenee – OKM:n hallinnonalalla tehtäviä hoitaisi vuoden 2026 alusta viisi virastoa

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan toimintaa ja rakenteita uudistetaan: lasten, nuorten ja perheiden ministeriryhmä linjasi tiistaina 19.12. ehdotuksesta sivistyshallinnon uudeksi virastorakenteeksi ja uudistushankkeen käytännön valmistelujen reunaehdoiksi.
Tiedote

Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn lasku on tasaantunut

Valtion liikuntaneuvoston, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen tiedote Fyysisen toimintakyvyn Move!-mittaukset ovat osa 5.- ja 8.-luokkalaisten liikunnan opetusta. Mittaukset...
Uutinen

Ammatillisten tutkintojen kieltä uudistetaan sukupuolineutraalimmaksi

Opetushallitus uudistaa ammatillisten tutkintojen nimiä ja ammattitaitovaatimuksissa käytettyä terminologiaa sukupuolineutraaliin muotoon. Muutokset ovat tarpeen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökohtien vuoksi.
Blogi

PISA-tulokset heijastelevat koko yhteiskunnan muutoksia

Tuoreimpien PISA-tulosten mukaan suomalaisten 15-vuotiaiden osaaminen on heikentynyt niin matematiikassa kuin lukutaidossa ja luonnontieteissäkin. Toisaalta Suomi on yhä 38 OECD-maan joukossa keskitasoa parempi kaikissa oppiaineissa. Laskeva trendi vuoden 2006 huipputuloksista on kuitenkin tosiasia, joka vetää myös meidät Opetushallituksessa vakaviksi, vaikka kehitys on viime vuosina ollut samansuuntainen kaikissa länsimaissa.
Uutinen

Opetushallitus on päivittänyt verkkosivuilleen ohjeistusta koskien salassapitoa, tietosuojaa ja tietojen säilyttämistä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Opetushallituksen päivittämässä ohjeistuksessa on vastauksia yleisimpiin salassapitoon, tietosuojaan ja tietojen säilyttämistä koskeviin kysymyksiin. Sivulla on tietoa esimerkiksi siitä, mitä tietoa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan kirjata pedagogisiin asiakirjoihin ja kenelle tietoa voidaan luovuttaa.
Uutinen

Opettajapula huolestuttaa Euroopassa

Euroopan komission Education and Training Monitor 2023 -seurantaraportin mukaan Suomi on edelleen edistynyt hyvin koulutukselle asetettujen EU-tason tavoitteiden saavuttamisessa. Huoli kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisten saatavuudesta yhdistää kuitenkin laajasti Eurooppaa.
Uutinen

Pyöreän pöydän keskustelusarjassa pureuduttiin oppimistulosten laskuun ennen uusia PISA-tuloksia – yhteistyöllä on merkittävä rooli tulosten parantamisessa

Pyöreän pöydän keskusteluissa kasvatuksen ja koulutuksen alan tutkijat ja asiantuntijat tarkastelivat syitä oppimistulosten laskuun sekä arvioivat toimenpiteitä, joilla oppimistuloksia saataisiin parannettua. Keskustelujen johtopäätös oli, että tulosten nostamiseksi tarvitaan lisää monialaista yhteistyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Keskustelusarja on osa tutkimusyhteistyön kehittämistä Opetushallituksessa, ja se saa jatkoa ensi vuonna.
Uutinen

Vuoden 2024 Erasmus+ -hakukierroksella painotetaan EU:n yhteisiä arvoja

Euroopan komissio on avannut Erasmus+ -ohjelman vuoden 2024 hakukierrokset. Hakukierroksella on jaossa Suomessa yhteensä noin 60 miljoonaa euroa. Haettavissa olevat toiminnot ja hakujen määräajat pysyvät suurin piirtein samoina kuin aiempina vuosina, mutta uutena on tulossa muun muassa korotuksia vihreän matkustuksen tukiin.
Tiedote

Opetushallituksen raportista selviää, millä ammattialoilla on tulevaisuudessa työvoimasta pulaa ja millä ylitarjontaa

Monen alan arvioidaan tulevaisuudessa kärsivän työvoimapulasta, kun samalla monille aloille ennakoidaan työvoiman ylitarjontaa eli tarjolla on liikaa työntekijöitä avautuviin työpaikkoihin nähden. Tulokset ilmenevät Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämän Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) tuottamista ennakointituloksista, joissa tarkasteltiin työmarkkinoiden kohtaantoa ammattialoittain vuonna 2028.
Tiedote

Korkeakoulujen syksyn yhteishaussa opiskelupaikan sai 18 % hakijoista eli noin 9 950 opiskelijaa

Korkeakoulujen syksyn yhteishaun valintojen tulokset on julkaistu. Syksyn yhteishaussa haettiin tammikuussa 2024 alkavaan koulutukseen. Yhteishakuun osallistui 55 420 hakijaa, joista opiskelupaikan...
Uutinen

Kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien tulisi tarkistaa turvallisuuteen liittyvien asiakirjojensa julkisuus

Mediassa on keskusteltu kuntien valmiussuunnitelmien julkisuudesta, ja Kuntaliitto on ohjannut kuntia tarkistamaan valmiussuunnitelmansa siitä näkökulmasta, sisältävätkö ne salassa pidettävää tietoa. Myös kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien, joista iso osa on kuntia, turvallisuutta ja varautumista koskevissa asiakirjoissa on todennäköisesti tietoja, jotka on pidettävä salassa.
Uutinen

Sivistysakatemian kuudes vuosikurssi käynnistyi – miten turvataan oikeus sivistykseen?

Sivistysakatemian kuudes vuosikurssi käynnistyi marraskuussa lähijaksolla, johon kokoontui yhteen yli kolmekymmentä yhteiskunnallista vaikuttajaa. Mihin sivistystä tarvitaan ja mikä sitä ajassamme haastaa?
Blogi

Paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien avulla piirretään yhteiset suuntaviivat pedagogiselle työlle

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on henkilöstön työtä ohjaava suunnitelma, jonka avulla toteutetaan jokaisen lapsen yhdenvertaista varhaiskasvatusta.
Uutinen

Oppivelvollisten opintoihin kiinnittymisestä uutta tietoa - entistä harvempi keskeyttänyt ammatilliset opintonsa

Oppivelvollisuutta laajennettiin syksyllä 2021, jolloin oppivelvollisuusikä korotettiin 18 vuoteen. Lakimuutoksen tavoitteena on turvata kaikille elämässä ja yhteiskunnassa tarpeellinen perusosaaminen...