Uutinen

Yleisten kielitutkintojen suomen kielen keskitason suorittajamäärät ovat kasvaneet – testit täyttyvät nopeasti

Yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen keskitason paikat ovat täyttyneet viime vuosina yhä nopeammin. Taustalla on mm. kasvanut kiinnostus YKI-testin suorittamista kohtaan sekä rajallinen testipaikkojen ja -ajankohtien määrä. Suuri osa tutkinnon suorittajista käyttää tutkintoa osoittaakseen riittävän kielitaidon Suomen kansalaisuutta haettaessa.
Blogi

Jatkuva oppiminen vastaa työelämän ja yhteiskunnan murroksiin

Olemme opinto- ja työpoluillamme entistä useammin tilanteessa, jossa tarvitsemme oman osaamisemme päivittämistä tai kokonaan uutta osaamista. Jatkuvan oppimisen merkitys on kasvanut yhteiskunnan ja...
Uutinen

OPH mukana kehittämässä opettajankoulutusta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa

Opetushallitus on mukana toimeenpanemassa Euroopan komission Regional Facility for Teachers in Africa – Team Europe -hanketta, jonka tavoitteena on edistää opettajankoulutuksen kehittämistä ja tukea opettajien ammatillista kehittymistä Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa.
Uutinen

Toista kotimaista kieltä on tarpeen vahvistaa ja tehdä näkyväksi varhaiskasvatuksessa

Opetushallituksen yhteistyössä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Åbo Akademin kanssa tekemä uusi selvitys osoittaa tarpeen vahvistaa sekä tehdä näkyväksi toista kotimaista kieltä varhaiskasvatuksessa. Raportissa esitellään kymmeneen toimenpide-ehdotusta jatkokehitystyötä varten sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Pitkän aikavälin tavoitteena on tarjota yhtenäinen ja tasa-arvoinen kielipolku jokaiselle lapselle.
Uutinen

Väkivalta ei ole koskaan hyväksyttävää

Julkisuudessa on keskusteltu Viertolan kouluampumisen jälkeen siitä, miksi lapsi tai nuori päätyy käyttäytymään väkivaltaisesti. Keskustelussa on osin unohtunut se tosiasia, että väkivalta ei koskaan ole hyväksyttävää. Tämän viestin kuuleminen aikuisilta on tärkeää lasten ja nuorten turvallisuudentuneelle: vastuu omasta toiminnasta on aina tekijällä.
Uutinen

THL:n ja Opetushallituksen vanhempainilta tarjoaa tukea ja tietoa traumasta toipumisesta ja ikätoverien välisestä väkivallasta

THL ja Opetushallitus järjestävät tällä viikolla vanhempainillan, joka käsittelee traumasta toipumista, nuorten hyvinvointia ja ikätoverien välisen väkivallan kysymyksiä. Virtuaalinen vanhempainilta järjestetään torstaina 18. huhtikuuta klo 17.00–18.00. Tilaisuus on suunnattu erityisesti kouluikäisten vanhemmille sekä kouluikäisille vanhempiensa kanssa.
Uutinen

Eurydice-raportti: Kestävyysteema huomioidaan hyvin Euroopan koulutusjärjestelmissä – Suomi nousee hyvänä esimerkkinä kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta

Raportin mukaan kestävyysteema on hyvin esillä Euroopan maiden peruskoulujen ja lukioiden kansallisissa opetussuunnitelmissa. Panostusta opettajien ja rehtoreiden osaamiseen sekä taloudellista tukea koulujen kestävyyden kehittämiseen voisi kuitenkin lisätä. Raportti nostaa Suomen yhtenä hyvänä esimerkkinä siitä, miten kestävyyden teemaa voi koulutukseen sisällyttää.
Uutinen

Ammatillisen opiskelijoiden ulkomaanjaksojen määrä on nousussa – koronapandemiaa edeltäneeseen tasoon on silti vielä matkaa

Vuonna 2023 ammatillisesta koulutuksesta lähti opintoihin liittyvälle ulkomaanjaksolle yhteensä 3 724 opiskelijaa. Tämä on 38 % enemmän kuin vuonna 2022. Ennen koronapandemiaa eli vuonna 2019 ulkomaanjaksolle lähti 4 426 opiskelijaa. Henkilöstön liikkuvuuksissa lähestytään jo huippuvuosia 2017–2019.
Blogi

Demokratiaa ja nuorten yhteiskunnallista osallisuutta vahvistetaan arjessa

Huhtikuun kolmannella viikolla vietetään Euroopan nuorisoviikkoa ajankohtaisella teemalla ”Tuo äänesi kuuluviin”. Viikon teema kiinnittyy vahvasti kesäkuussa järjestettäviin eurovaaleihin, mutta osaltaan se viittaa myös nuorten perhepiirissä, arjen verkostoissa ja muissa lähiyhteisöissä toteutuvaan osallisuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.
Uutinen

Anna meille palautetta Oph.fi-sivustosta ja uudistetusta sivuston hausta

Oph.fi-verkkosivuston uudistettu haku on nyt ollut kevään käytössä, ja myös sivuston rakennetta on uudistettu saadun palautteen perusteella. Tämän vuoden asiakaskyselyssä on haun lisäksi teemana opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden löydettävyys.
Uutinen

Lukiodiplomijärjestelmän kehittäminen on alkanut – tervetuloa seminaariin 8.5.

Olemme Opetushallituksessa aloittaneet lukiodiplomijärjestelmän kehittämistyön opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) toimeksiannon pohjalta. Kyseessä on laaja kokonaisuus, joka perustuu vuonna 2022 laadittuun suunnitelmaan. Toimenpiteitä on suunniteltu vuoteen 2027 asti.
Uutinen

Uusi opiskelijalähettiläsohjelma houkuttelee kansainvälisiä osaajia Suomeen

Study in Finland on käynnistänyt uuden opiskelijalähettiläsohjelman (Student Ambassador Program), johon on rekrytoitu mukaan Suomen korkeakouluissa opiskelevia kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita. Opiskelijalähettiläät edustavat Suomea opiskelukohteena korkeakouluista kiinnostuneille hakijoille.
Uutinen

Opintotietojen käyttö jatkaa kasvuaan – KOSKI-palvelua hyödyntävät yhä enemmän sekä kansalaiset että viranomaiset

Vuonna 2023 Opetushallituksen KOSKI-palvelun käyttö kasvoi merkittävästi. Valtakunnallisena tietovarantona KOSKI tarjoaa kansalaisille ja viranomaisille helpon ja luotettavan tavan saada tietoa oppijoiden opiskeluoikeuksista, suorituksista ja tutkinnoista. Suuri yleisö hyödyntää tietoja Oma Opintopolku -käyttöliittymän kautta.
Uutinen

Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2024–2025

Lukuvuoden 2024–2025 koulutyö käynnistyy lähes kaikissa peruskouluissa viikolla 32, yleisimmin 8. elokuuta 2024. Kouluvuosi päättyy lauantaina 31. toukokuuta 2025.
Uutinen

Korkeakouluopiskelijoiden ulkomaanjaksojen määrä ei yllä huippuvuosien tasolle – ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välinen kehitys liikkuvuuksissa on eriytynyt

Vuonna 2023 korkeakouluopiskelijat tekivät yhteensä hieman yli 10 000 ulkomaanjaksoa, kun mukaan lasketaan sekä pitkä- että lyhytkestoiset jaksot. Ulkomaanjaksojen kokonaismäärä lisääntyi edellisestä vuodesta 21 prosentilla eli 1750 jaksolla. Tiedot käyvät ilmi tilastopalvelu Vipusesta.
Uutinen

Kouluampuminen somessa: kuinka käsitellä asiaa lasten ja nuorten kanssa

Vantaan kouluampuminen näkyy monella tavalla lasten ja nuorten suosimissa sosiaalisen median palveluissa. Kouluikäiset lapset seuraavat tilannetta oma-aloitteisesti, jakavat uutisia ja myös huhuja, vahvistamattomia epäilyksiä ja spekulaatioita. Vaikuttaa siltä, että keskusteluja kommentoivat yhä nuoremmat lapset. Kouluampumiseen liittyvät spekulaatiot ja virheellinen tieto voivat levitä nopeasti hyvin laajoille joukoille osittain some-alustojen algoritmien takia. Tämä voi synnyttää mielikuvan, että jaettu sisältö olisi totta. Lapset saattavat epähuomiossa jakaa myös yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoja.
Uutinen

Ohjeita kriisitilanteen käsittelyyn oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa

Vantaan Viertolan koululla tapahtunut ampumavälikohtaus on järkyttävä. Otamme osaa uhrien läheisten suureen suruun ja huoleen. Koska väkivallanteko tapahtui koulussa koulupäivän aikaan, on kouluilla erityisen tärkeä rooli turvallisuuden tunteen palauttamisessa.
Blogi

Rakennetaan yhdessä nikotiiniton oppimisympäristö

Niin sanotut vapet eli sähkötupakat ja uudet nikotiinituotteet ovat löytäneet tiensä kouluihin ja oppilaitoksiin. Tupakkalain 74 pykälän mukaan tupakointi, nuuskaaminen ja sähkösavukkeiden käyttö on kielletty kouluissa ja oppilaitoksissa. Kielto koskee sisätilojen ohella ulkoalueita. Myös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden hallussapito on kielletty alaikäisiltä. Tupakan vastikkeet, kuten nikotiiniton sähkösavukkeen kaltainen vape ja nikotiinipussit, eivät kuitenkaan ole näiden kieltojen piirissä.
Tiedote

Korkeakouluihin 144 300 hakijaa kevään toisessa yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haki kevään toisessa yhteishaussa 144 300 hakijaa, mikä on noin 2300 enemmän kuin viime vuonna. Korkeakoulujen syksyllä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin oli tarjolla 51 000 aloituspaikkaa. Kovin kilpailu aloituspaikoista käydään lääketieteissä (9,3 hakijaa/aloituspaikka). Yli viisi tai kuusi hakijaa aloituspaikkaa kohden oli yhteiskunnallisilla aloilla (6,5) ja kaupan, hallinnon ja oikeustieteellisillä aloilla (5,3). Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.5., koko yhteishaun viimeistään 4.7.
Uutinen

Erasmus+ -ohjelmasta Suomessa myönnetty rahoitus kasvoi huomattavasti vuonna 2023 – yhä useammalla on mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista

Erasmus+ -ohjelmasta vuonna 2023 Suomessa myönnettyjen avustusten kokonaissumma oli 58 miljoonaa euroa eli viisi miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2022 (53 miljoonaa euroa). Ohjelmakaudella 2021–2027 budjetin kokonaiskasvu on ollut vuoteen 2024 mennessä yhteensä 55 prosenttia. Ohjelman vuosittain kasvava budjetti mahdollistaa sen, että yhä useammalla suomalaisella on mahdollisuus kehittää osaamistaan kansainvälistymällä.