Uutinen

Verkkoaineistot ja videot suosittuja opetuksessa – tekijänoikeudet askarruttavat opettajia

Selvityksessä tarkasteltiin, mitä ja miten digitaalisia materiaaleja käytetään opetustyössä ja miten opettajat käyttävät omia ja muiden tekemiä opetusmateriaaleja. Lisäksi haluttiin selvittää, mitä...
Blogi

Myös katsomusaineissa pitää noudattaa opetussuunnitelmaa

Katsomusaineita on kaksi, uskonto ja elämänkatsomustieto. Uskonto jakaantuu eri uskontojen oppimääriin. Erilaisten opetussuunnitelmien vuoksi kahden katsomusaineen opettaminen yhdessä on...
Blogi

Aika kuluu, Uno ei

Uno Cygnaeus edusti oman aikansa radikaalia kasvatusajattelua, jonka perustana oli idea kaikille kuuluvasta kansanopetuksesta. Sen avulla jokainen oppisi lukemaan, kirjoittamaan ja saisi perustaidot...
Uutinen

Sivistystoimi entistä vahvemmin mukaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan – kunta-agentit ja LAPE-akatemiat johdon tueksi

Sivistys- sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen johdon yhteistyö on välttämätöntä. Lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia parannetaan tasa-arvoisen perusopetuksen, uuden varhaiskasvatuslain, toisen...
Uutinen

Kenestä vuoden 2019 tutoropettaja?

Opetushallitus valitsee ehdotusten perusteella vuoden tutoropettajan, joka palkitaan juhlallisesti henkilökohtaisella digilaitteella. Myös ehdotuksen tehneiden kesken arvotaan kaksi digilaitetta....
Uutinen

Englannin ylivoima jatkuu perusopetuksen oppilaiden kielivalinnoissa

Englannin ylivaltaa selittää sen asema globaalin kommunikaation kielenä, jota suomalaiset osaavat hyvin ja jonka osaamisen moni uskoo riittävän. Muiden kielten vähäinen opiskelu ei johdu pelkästään...
Tiedote

Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukioon alkaa

Yhteishaussa on tarjolla tänä keväänä noin 80 000 aloituspaikkaa, joista 42 000 ammatillisessa koulutuksessa ja 38 000 lukiokoulutuksessa. Viime keväänä aloituspaikkoja oli 80 600, joista 42 500...
Uutinen

Sivistysakatemia toivoo maailmaan suopeutta ja haastaa totuus-hackathoniin

Sivistysakatemian toinen vuosikurssi pohti laaja-alaisesti sivistyksen suhdetta talouteen, kulttuuriin, teknologiaan ja tietoon. Keinonsa jolla sivistystä tukemalla löydämme ratkaisuja aikamme...
Uutinen

Haettavana 70 miljoonaa euroa yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämiseen

Samaan aikaan tapahtuva haku mahdollistaa paikallisen pohdinnan siitä, mihin kokonaisuuksiin koulutuksen järjestäjän on tarpeen keskittyä. Lisäksi yhteinen haku säästää hallintoresurssia....
Uutinen

Myös omat opintotietosi näkyvät nyt Suomi.fi-verkkopalvelussa

Näet Suomi.fissä seuraavat tiedot: vuoden 2018 tammikuun jälkeen kirjatut peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten suoritukset ja opiskeluoikeudet vuoden 1990 jälkeen suoritetut...
Uutinen

Tulevaisuuspäivä kutsuu kouluja maailman suurimpaan tulevaisuuskeskusteluun 1.3.

Tulevaisuuspäivä on valtakunnallinen teemapäivä, jonka tavoitteena on tehdä tulevaisuus näkyväksi, vahvistaa suomalaisten tulevaisuustietoisuutta ja uskoa tulevaisuuteen. Tulevaisuuspäivän tavoitteena...
Uutinen

THL:n ja Opetushallituksen kysely: Yhdenvertaisuus ei toteudu koulujen kuraattori- ja psykologipalveluissa

Tuloksia THL:n ja Opetushallituksen koulukuraattoreille ja koulupsykologeille tekemästä kyselystä
Uutinen

Kuukauden tilasto: Saamea opiskelevien määrä kasvaa – saamenkielistä opetusta tarjolla myös Helsingissä

Saamenkielistä opetusta saavien oppilaiden määrä kasvoi varsin tasaisesti lukuvuoden 2005–2006 vajaasta 130 oppilaasta lukuvuoden 2015–2016 lähes kahteensataan oppilaaseen. Saamea vieraana kielenä...
Blogi

Vastakkainasettelusta kohti uutta koulukeskustelua

Koulu ja opetussuunnitelmat ovat puhututtaneet viimeisen vuoden aikana luultavasti enemmän kuin koskaan. Keskustelua ovat käyneet sekä alan professorit että kadunmiehet. Laaja koulukeskustelu on osoitus siitä, että koululla on edelleen merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Koululla on edelleen väliä.
Tiedote

Kehittämisrahoituksen kokoaminen etenee – tämän vuoden haku aukeaa 15.2.

Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön mediatiedote Kansalliseen kehittämisrahoitukseen on pitkään toivottu muutosta, joka kokoaisi sirpaleista ja useaan eri aikaan ajoittuvia...
Uutinen

Ilmastovastuu on opittava taito

Dialogiin osallistuneiden mukaan ilmastonmuutoksen luonnontieteelliset faktat on hyvä tuntea, mutta kyse on ennen kaikkea uudesta taidosta. Keskustelijoiden mukaan ilmastovastuussa kyse ei ole...
Tiedote

Saamelaisten kansallispäivää vietetään 6.2. – osallistua voi monin tavoin

Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön mediatiedote Saamelaisuuteen voi tutustua esimerkiksi elokuvan, musiikin tai erilaisten saamelaisuutta koskettavien teemojen, kuten saamen kielten,...
Uutinen

Euroopan komissiolta ehdotus siitä, miten Erasmus+ -ohjelmassa varaudutaan sopimuksettomaan Brexitiin

Komission esityksen mukaan henkilöt, joiden Erasmus+ -vaihto Britanniassa on alkanut viimeistään 29.3.2019, voivat viedä ulkomaanjaksonsa loppuun ja ovat oikeutettuja siihen liittyviin apurahoihin....
Uutinen

Istuva elämäntapa näkyy syksyn 2018 Move!-mittausten tuloksissa

Move!-mittauksissa selvitetään oppilaiden kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa sekä motorisia perustaitoja. Näitä taitoja tarvitaan koululaisten arjessa: koulumatkan kävelyyn tai...
Tiedote

Opetussuunnitelmauudistuksen toimeenpanoon lisää tukea

Koulutuksen järjestäjiltä ja opettajilta saatu palaute opetussuunnitelmauudistuksen etenemisestä osoittaa, että opetussuunnitelman käyttöönottoon kaivataan edelleen tukea. Toimeenpanon tukeminen on...