Rahoitushaku-uutinen

Tukea oppilaitoksille ja opettajille rauhantyön ja globaalikasvatuksen vahvistamiseen

Määräraha: 300 000 euroa Rauhantyön ja globaalikasvatuksen tehtävänä auttaa ihmisiä ymmärtämään maailman erilaisia todellisuuksia ja herättää heissä halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa...
Uutinen

Luupin alla: Kotiopetuksessa olevien lasten määrä kasvaa

Kotiopetuksessa olevien peruskouluikäisten oppivelvollisten määrä on kasvanut selvästi vuodesta 2011. Kasvusta huolimatta kyse on edelleen hyvin marginaalisesta ilmiöstä: kotiopetuksessa on alle 0,1 % lapsista.
Uutinen

Tekeillä oleva verkkosivusto auttaa kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastaisessa työssä

Ensi vuonna julkaistava verkkosivusto tarjoaa kattavasti tietoa ja työkaluja kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastaiseen työhön varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden (KA210-SCH) vuoden 2021 toinen hakuaika päättyy 3.11.2021

Erasmus+ yhteistyöhankkeet jakautuvat kumppanuushankkeisiin ja pienimuotoisiin kumppanuushankkeisiin. Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden hakuaika päättyy 3.11.2021.
Uutinen

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset jatkoivat maltillista kasvuaan vuonna 2020

Tuoreet kustannusraportit eivät sisällä suuria yllätyksiä, sillä kehitys on jatkunut samansuuntaisena jo pidempään. Kokonaiskustannusten kasvu oli kummallakin koulutussektorilla parin prosentin luokkaa. Suurimman menoerän muodostivat jälleen opetuksen järjestämiseen liittyvät kulut.
Tiedote

Osallisuuden teema vahvistuu Erasmus+ - ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien uudella kaudella

Alkaneella ohjelmakaudella 2021–2027 Euroopan unionin Erasmus+ - ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmissa painotetaan osallisuutta. Kansainvälistyminen ja sen hyödyt halutaan tuoda yhä useampien yksilöiden ja organisaatioiden ulottuville. Taustalla ovat EU:n perussopimuksiin kirjatut tasa-arvon ja osallisuuden periaatteet.
Uutinen

HEI ICI -ohjelmalla vaikuttavia tuloksia korkeakouluopetuksen vahvistamisessa kehittyvissä maissa

Korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelma HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) tukee suomalaisten ja kehittyvien maiden korkeakoulujen välisiä...
Uutinen

OKM ja THL ovat päivittäneet terveysturvallisuutta koskevat suosituksensa varhaiskasvatukseen, oppilaitoksille ja korkeakouluille

Päivitämme omat tukimateriaalimme osoitteessa oph.fi/korona vastaamaan uusia suosituksia mahdollisimman pian. Lue lisää:
Tiedote

UM ja OPH: Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus avuksi globaalin oppimisen kriisin ratkaisemisessa

Uusi Opetushallitukseen perustettu osaamiskeskus vahvistaa Suomen roolia oppimisen kriisin ratkaisuissa. Keskus edistää suomalaisen opetusalan osaamisen hyödyntämistä kehitysyhteistyössä ja tukee koulutuksen laadun ja inklusiivisuuden vahvistamista kehittyvissä maissa. Samalla se myös vahvistaa suomalaisten opetusalan toimijoiden valmiuksia toimia kehitysyhteistyötehtävissä.
Uutinen

Opetushallitus vahvistaa kotoutumista tukevaa työtä

Kotoutumisen tukeminen, maahanmuuttotaustaisten oppijoiden opetuksen ja kasvatuksen kehittäminen sekä moninaisen yhteiskunnan rakentaminen ovat tärkeässä roolissa näiden tavoitteiden toteutumisessa...
Blogi

Hyvinvointi tuodaan näkyväksi ammatillisen koulutuksen arjessa

Ammatillisen koulutuksen parissa on kuulosteltu viestejä opiskelijoiden voinnista huolestuneena. Pandemian vaikutukset etäopiskeluineen, sosiaalisen kanssakäymisen rajoituksineen kaikkineen tullaan...
Uutinen

Nyt myös varhaiskasvatus ja esiopetus saavat ennakkotietoa tutkimuskyselyistä

Jatkossa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjät voivat tarkastella Tiedonkeruut.fi-palvelun avulla, mitä tutkimuskyselyitä heidän toimialalleen on tulossa ja milloin. Ennakointi auttaa aikatauluttamaan kyselyihin vastaamisen ja panostamaan myös vastausten laatuun.
Uutinen

Opettajien hyvinvoinnista on pidettävä huolta

OAJ:n julkaisemassa tuoreessa selvityksessä jopa yli puolet opettajista kertoo pohtineensa alanvaihtoa muun muassa työn kuormittavuuden vuoksi. Tulos on huolestuttava. Opettajista tulee pitää huolta...
Uutinen

Opetushallitus edistää opintosuoritustietojen liikkuvuutta Pohjoismaissa ja Baltiassa

Opintosuoritustietoja voidaan siirtää EMREX-palvelun avulla koneluettavassa muodossa korkeakoulujen ja muiden tiedonhyödyntäjien välillä kansallisesti ja eri maiden välillä. Esimerkiksi Norjassa...
Uutinen

Opetusta elävöitetään tv-ohjelmilla ja elokuvilla

Kyselyssä selvitettiin, milloin ja minkä ohjelman opettaja oli viimeksi esittänyt ja tallentanut opetuskäyttöön. Lisäksi kartoitettiin, kuinka usein opettaja yleensä esittää elokuvia, verkkovideoita...
Blogi

Kielitaitoa tässä ja nyt!

Suomella on hieno tarina kerrottavana kieltenopetuksen kehittämisestä ja kehitystyön jalkauttamisesta. Yksi merkkipaalu, nykyään myös maailman mittakaavassa, on vuonna 2001 julkaistu Euroopan...
Rahoitushaku-uutinen

Kansallinen vastinraha EU:n Luova Eurooppa -ohjelman yhteistyöhankkeille 2021, haku päättyy 14.10.2021

Tausta ja tavoitteet Opetushallitus myöntää vuosittain avustuksia toimijoille, joiden hankkeet ovat saaneet tukea EU:n Luova Eurooppa –ohjelman Kulttuurin alaohjelmasta (2014-2020). Avustuksen...
Uutinen

Kansallinen lukutaitostrategia 2030 lausuntokierrokselle

Opetushallituksen Lukuliike on julkaissut Kansallisen lukutaitostrategian luonnoksen Lausuntopalvelu.fi-verkkosivulla, jossa luonnosta voi kommentoida 27.9.-15.10.2021.
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ aikuiskoulutus: Lyhytkestoisten liikkuvuushankkeiden rahoitushaku (KA122-ADU) päättyy 5.10.2021

Voit yhdellä hakemuksella hakea liikkuvuustukea sekä henkilökunnan että oppijoiden liikkuvuuksiin, jotka tapahtuvat Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvassa maassa. Ole tarkkana, että valitset KA122-ADU...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ aikuiskoulutus: Akkreditointihaku (KA120-ADU) päättyy 19.10.2021

Akkreditointihakemus perustuu selkeään strategiaan siitä, miten oppijoiden ja henkilökunnan liikkuvuus nivotaan organisaation kehittämistyöhön sekä opetussuunnitelmiin. Hakemuksessa valmistellaan...