Tiedote

15 miljoonaa euroa haettavissa lukiokoulutukseen poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen

Opetushallitus on 17.6.2021 avannut valtionavustushaun, jonka tavoitteena on tasoittaa koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksia lukiokoulutuksessa. Valtionavustuksella tuetaan lukiokoulutuksen järjestäjiä opetukseen, ohjaukseen ja tukitoimiin liittyvien lisäresurssitarpeiden rahoittamisessa. Haettavana on yhteensä 15 miljoonaa euroa.
Tiedote

Uudet opiskelijat valittu ammatilliseen koulutukseen, lukiokoulutukseen sekä perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin

Tänä vuonna haut ja valinnat toteutettiin ensimmäistä kertaa kaikissa valtakunnallisissa hauissa samassa aikataulussa. Uudistus liittyy oppivelvollisuusiän laajentumisen yhteydessä voimaan tulleeseen...
Rahoitushaku-uutinen

EU:n Luova Eurooppa: journalismin kumppanuushankkeet, haku päättyy 26.8.2021

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman Monialaisen toimintalinjan alla on avautunut haku journalismin kumppanuushankkeille. Haku päättyy 26.8.20221. Jaossa on yhteensä 7,6 miljoonaa euroa. Haun tavoitteena on rohkaista ammattimaisia uutismediaorganisaatioita parantamaan ammattijournalismin toiminta- ja kilpailukykyä tukemalla innovatiivisten liiketoimintamallien testaamista, parhaiden käytäntöjen jakamista sekä innovatiivisia yhteistyöaloitteita.
Rahoitushaku-uutinen

EU:n Luova Eurooppa: kaunokirjallisuuden levityshankkeet, haku päättyy 30.9.2021

Luova Eurooppa -ohjelmasta on mahdollista hakea rahoitusta eurooppalaisen kaunokirjallisuuden kääntämiseen, julkaisuun, levitykseen ja markkinointiin. Tukea on jaossa yhteensä 5 miljoonaa euroa ja...
Rahoitushaku-uutinen

Valtionavustusta opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksiin haettavana

Opetushallitus on avannut lisähaun opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen. Hakuaika: 17.6. – 26.8.2021 klo 16.15. Hakijoina voivat olla kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt...
Rahoitushaku-uutinen

Euroopan solidaarisuusjoukot: Humanitäärisen avun vapaaehtoistoiminnan laatumerkin haku päättyy 22.9.2022

Organisaatiot voivat hakea Euroopan komissiosta laatumerkkiä humanitäärisen avun vapaaehtoistoimintaan. Haku päättyy 22.9.2022 klo 18.00 Suomen aikaa (17.00 CET).
Rahoitushaku-uutinen

EU:n Luova Eurooppa: yhteistyöhankkeet, haku päättyy 7.9.2021

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman (2021-2027) Kulttuurin alaohjelma rahoittaa eurooppalaisena yhteistyönä toteutettavia taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeita. Ohjelman ensimmäinen hakukierros on käynnistynyt ja päättyy tiistaina 7.9.2021 klo 18 (Suomen aikaa). Hakuaineistot on julkaistu EU:n Funding & Tenders -portaalissa. Hakukierroksella on jaossa yhteensä 60,94 milj. euroa, jolla rahoitetaan arviolta 130 hanketta.
Rahoitushaku-uutinen

EU:n Luova Eurooppa: Creative Innovation Lab -hankkeet, haku päättyy 5.10.2021

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman monialaisen toimintalinjan alla avautunut haku Creative Innovation Lab -hankkeille tarjoaa tukea kulttuurialoja ja audiovisuaalista alaa yhdistäviin digitaalisiin hankkeisiin. Hankkeissa voit luoda av-alan, kulttuurin ja muiden luovien alojen välisenä yhteistyönä innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja (esim. työkaluja, malleja ja metodeja), jotka ovat helposti monistettavissa ja joissa on markkinapotentiaalia. Vuoden 2021 haku päättyy 5.10.2021
Rahoitushaku-uutinen

EU:n Luova Eurooppa: eurooppalaiset verkostot, haku päättyy 26.8.2021

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma tukee kulttuurin ja luovien alojen eurooppalaisia verkostoja, jotka kokoavat laajasti yhteen alan toimijoita ympäri Eurooppaa. Tällä uuden Luova Eurooppa -ohjelman ensimmäisellä hakukierroksella eurooppalaisille verkostoille on jaossa noin 27 miljoonaa euroa, jolla tuetaan arviolta 30 verkostoa.
Tiedote

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet on julkaistu 

Opetushallitus on julkaissut tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) perusteet. Koulutuksen perusteissa opetushallitus määrittelee koulutuksen osien keskeiset tavoitteet, sisällön ja...
Uutinen

Oph.fi-verkkopalvelu tukee asiantuntijoiden työtä – Auta meitä kehittämisessä vastaamalla kyselyyn

Opetushallituksen oph.fi-verkkopalvelun on vakiinnuttanut paikkansa asiantuntijoiden yhtenä työvälineenä ja tiedonlähteenä kasvatuksen, koulutuksen ja kansainvälisyyden aiheissa. Vastaamalla kyselyymme pääset vaikuttamaan verkkopalvelun sisältöihin ja siihen, että tiedot löytyvät jatkossa helpommin.
Tiedote

Yli 6000 sai opiskelupaikan korkeakoulujen vieraskielisistä koulutuksista, Taideyliopistosta ja Tampereen yliopiston teatterityön koulutuksesta

Korkeakoulujen vieraskielisiin, Taideyliopiston sekä Tampereen yliopiston teatterityön koulutuksiin hyväksyttiin tänä vuonna noin tuhat opiskelijaa enemmän kuin vuosi sitten. Haussa oli nyt tuhat...
Uutinen

Uutta tukimateriaalia varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille syksyä 2021 varten

Koronavirustilanne vaihtelee alueittain ja muuttuu koko ajan, emmekä tiedä varmaksi, minkälaisessa vaiheessa epidemia on syyslukukauden 2021 alkaessa. Tämän vuoksi on edelleen syytä varautua siihen...
Blogi

Hyvää kesää!

Koko kulunut lukuvuosi on ollut poikkeuksellinen. Koronavirustilanne on muuttanut ja sekoittanut jokaisen arkea enemmän tai vähemmän, mutta yhdessä tästäkin on selvitty. Oppimisen eteen on tehty töitä ympäri Suomea valtavasti, joten nyt on aika kiittää ja hengähtää kesälomien alkaessa.
Uutinen

eTwinning-kouluksi nimitettiin kahdeksan suomalaista koulua

Yhteensä 2935 eurooppalaiselle koululle on myönnetty lukuvuonna 2021-2022 eTwinning-koulu -nimike. Tänä vuonna eTwinning-koulun tittelin sai useampi suomalainen koulu kuin kertaakaan aikaisemmin, eli kaikkiaan kahdeksan koulua. eTwinning-koulut muodostavat eurooppalaisen verkoston, joka kannustaa muita kouluja kehittämään kansainvälistä toimintaansa.
Tiedote

21 800 sai korkeakoulupaikan todistusvalinnassa

Korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa suoraan todistuksen perusteella hyväksyttiin 21 800 opiskelijaa, joista 84 % oli ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevia.
Uutinen

Ensimmäiset uuden Erasmus+ -ohjelmakauden hakukierrokset käynnistyivät varovaisesti

Toukokuussa päättyneillä Erasmus+ -ohjelman ensimmäisillä hakukierroksilla jätettiin maltillisesti hakemuksia. Haettavana olivat avustukset oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen sekä yhteistyöhankkeisiin. Syksyn hakukierroksille jääneekin haettavaksi avustuksia pienimuotoisten kumppanuushankkeiden lisäksi myös liikkuvuuksiin.
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ ammatillinen koulutus: Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköiden rahoitushaku päättyy 7.9.2021

Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköiden (Centres of Vocational Excellence, CoVE) tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen toimijoita mukauttamaan koulutustarjontaansa elinkeinoelämän tarpeisiin...
Blogi

Samoilla vesillä, uusissa tuulissa

Opetushallituksen Kokeilukeskuksen matka (2017-2020) on taittunut kaarnalaivan tavoin myötä- ja vastatuulessa, ja tulevaisuuden suuntien arviointi on nyt ajankohtaista. Karvi toteutti syksyllä 2020...
Uutinen

Kokeilukeskuksen toimikausi päättyi – kokeilevan kehittämisen tuki jatkuu Opetushallituksessa

Kokeilukeskuksen tärkeimpänä tehtävänä on näiden neljän vuoden aikana ollut tukea varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintakulttuurin kehittämistä ja innovaatioiden syntymistä...