Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ ammatillinen koulutus: Akkreditoitujen organisaatioiden liikkuvuushankkeiden (KA121-VET) rahoitushaku päättyy 23.2. 2022

Hakuaika: 24.11. 2021 – 23.2. 2022 klo 13.00 KA121-VET -toiminnon rahoitushaku on tarkoitettu Erasmus+ -ohjelman ammatillisen koulutuksen akkreditoiduille toimijoille. Erasmus+ -ohjelmasta jaettava...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ - tulevaisuuteen suuntaavien hankkeiden haku päättyy 15.3.2022

Erasmus+ -ohjelman tulevaisuuteen suuntaavat hankkeet (Forward-looking projects) edistävät innovointia, luovuutta ja virtuaalista osallistumista sekä sosiaalista yrittäjyyttä. Hankkeiden toimintaa...
Uutinen

Saamelaisten kansallispäivää vietetään 6.2. – innostavat oppimateriaalit tutustuttavat saamelaiskulttuuriin

Liput liehuvat ensi sunnuntaina 6.2. saamelaisten kansallispäivän kunniaksi. Kouluissa ja oppilaitoksissa saamen kieleen ja kulttuuriin voi tutustua pitkin viikkoa erilaisten oppimateriaalien avulla. Varsinaista kansallispäivää juhlistetaan myös virtuaalitapahtumilla.
Rahoitushaku-uutinen

EU:n Luova Eurooppa: yhteistyöhankkeet, haku päättyy 5.5.2022

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman (2021-2027) Kulttuurin alaohjelma rahoittaa eurooppalaisena yhteistyönä toteutettavia taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeita. Ohjelman eurooppalaisten yhteistyöhankkeiden vuoden 2022 hakukierros on käynnistynyt ja päättyy torstaina 31.3.2022 klo 18 (Suomen aikaa). Jaossa on 68,6 milj. euroa, jolla rahoitetaan arviolta 130 hanketta. Rahoitusta haetaan keskitetysti Brysselistä.
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ korkeakoulutus, ammatillinen koulutus ja yleissivistävä koulutus: Jean Monnet -toimintojen haku päättyy 1.3.2022

Jean Monnet -toiminnoilla tuetaan Euroopan unionia koskevaa opetusta, oppimista ja tutkimusta. Rahoitusta on haettavissa useisiin eri toimintoihin korkeakoulutuksen, yleissivistävän ja ammatillisen...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ korkeakoulutus: Kapasiteetinvahvistamishankkeiden haku päättyy 17.2.2022

Erasmus+ -ohjelman korkeakoulusektorin kapasiteetinvahvistamishankkeet (Capacity Building in Higher Education) tukevat EU:n ulkopuolisten kumppanimaiden korkeakoulutuksen nykyaikaistamista...
Tiedote

Korkeakoulujen kevään ensimmäiseen yhteishakuun osallistui 32 700 hakijaa

Korkeakoulujen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopistoon hakeneiden määrä oli ennätyksellinen: hakijoita oli nyt noin 10 000 enemmän kuin viime kevään vastaavassa haussa. Myös aloituspaikkoja oli tarjolla 500 enemmän.
Rahoitushaku-uutinen

Euroopan solidaarisuusjoukot: Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla -haku päättyy 6.4.2022

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla -haku päättyy 6.4.2022 klo 18.00 Suomen aikaa (17.00 CET). Painopisteinä ovat terveellisten elämäntapojen edistäminen ja kulttuuriperinnön säilyttäminen
Rahoitushaku-uutinen

Euroopan solidaarisuusjoukot: Laatumerkin haku päättyy 23.2.2022

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman laatumerkin (ESC50 Quality Label) haku päättyy 23.2.2022 klo 13.00 Suomen aikaa (12.00 CET).
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ nuorisoala: Nuorisoalan kapasiteetinvahvistamishankkeiden haku päättyy 7.4.2022

Erasmus+ -ohjelman nuorisoalan kapasiteetinvahvistamishankkeiden haku päättyy 7.4.2022 klo 18.00 Suomen aikaa. Hankkeet ovat kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka perustuvat monenvälisiin kumppanuuksiin ohjelmamaissa ja ohjelmaan assosioitumattomissa kolmansissa maissa nuorisoalalla toimivien organisaatioiden välillä.
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ nuorisoala: European Youth Together -toiminnon haku päättyy 22.3.2022

European Youth Together -hankkeiden haku päättyy 22.3.2022 klo 18.00 Suomen aikaa. Hankkeiden tavoitteena on luoda verkostoja, joilla edistetään alueellisia kumppanuuksia, ja ne toteutetaan tiiviissä yhteistyössä nuorten kanssa useissa Euroopan maissa (EU:n jäsenvaltiot ja ohjelmaan assosioituneet kolmannet maat).
Uutinen

Uusi tukimateriaali kaikille kasvatus- ja koulutusasteille vakaviin koronatautitilanteisiin

Koronatilanne jatkuu hankalana ja kuormittaa monin paikoin edelleen lasten, nuorten ja opiskelijoiden sekä kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisten arkea. Koronakriisin aikana valmius elää...
Uutinen

Lasten ja nuorten kuuleminen on tärkeä osa kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän, vihapuheen ja väkivallan vastaisen verkkosivuston valmistelua

Opetushallitus on tammikuussa aloittanut pienryhmähaastattelut, joissa selvitetään lasten ja nuorten ajatuksia kiusaamisesta, häirinnästä, syrjinnästä, vihapuheesta ja väkivallasta. Haastattelut toteutetaan eri puolilla Suomea päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Lasten ja nuorten näkemyksiä hyödynnetään uuden sivuston ja tukimateriaalien tekemisessä.
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Yhteistyöhankkeiden (KA220-SCH ja KA210-SCH) haku päättyy 23.3.2022

Yleissivistävän koulutuksen Erasmus+ -yhteistyöhankkeissa kehitetään varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukiokoulutusta tai taiteen perusopetusta yhdessä kumppaneiden kanssa. Lisäksi tavoitteena on...
Uutinen

Eurydice-raportti: Suomalaisten aikuisten digiosaaminen on Euroopan kärkipäätä

Peräti 40 % EU-maiden aikuisväestöstä on vaarassa pudota digitaalisen kehityksen ulkopuolelle. Nämä 25–64-vuotiaat arvioivat omat digitaaliset taitonsa heikoiksi – tai he käyttävät internetiä harvoin...
Uutinen

Tutkintovienti avaa ammatillisen koulutuksen järjestäjille uusia liiketoiminta- sekä kehitysyhteistyömahdollisuuksia

Ammatillisen koulutuksen järjestäjille avautui vuoden 2022 alussa mahdollisuus järjestää koulutustaan tutkintovientinä Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tutkintovienti edellyttää usein paikallisia ratkaisuja, jolloin Suomessa sovellettavista tutkintojen perusteista voidaan poiketa. Tähän koulutuksen järjestäjät hakevat luvan Opetushallituksesta.
Uutinen

Esi- ja perusopetuksen kustannuksissa vuonna 2020 pientä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna

Esi- ja perusopetuksen kustannuksissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Pieni kasvu selittyy yleisellä kustannustason nousulla. Koronapandemia ei kustannuksia kasvattanut: niistä merkittävä osa on opetuksen järjestämisen suoria kustannuksia, kuten palkkoja, joihin esimerkiksi etäopetukseen siirtyminen ei itsessään vaikuta.
Uutinen

Opetushallituksen jakamat avustukset ja rahoitukset löytyvät nyt yhdestä vuosikellosta

Opetushallitus jakaa vuosittain valtionavustuksia hakijoiden perustoimintaan sekä erilaisiin hankkeisiin, joilla kehitetään koulutusta, kokeillaan uusia toimintatapoja tai käynnistetään uudenlaista...
Uutinen

THL päivitti suosituksiaan koronan altistumistilanteista lasten ja koululaisten osalta

Löydät linkit uusiin suosituksiin tästä uutisesta. Päivitämme tarvittavilta osin tiedot myös koronatukimateriaaleihimme. THL:n mukaan epidemiatilanne ja siihen liittyvät suositukset voivat vaihdella...
Rahoitushaku-uutinen

TFK-ohjelman 2022 hakukierros päättyy 2.5.2022

Team Finland Knowledge -ohjelman tavoitteena on luoda ja vahvistaa suomalaisten korkeakoulujen yhteistyötä TFK-verkoston valittujen kohdealueiden ja -maiden kanssa sekä muotoilla yhteistyöhön...