Uutinen

Monikielisen yhteiskuntaorientaation oppimateriaalia uudistetaan – oppimateriaali tarjolle verkossa

Opetushallitus ja Suomen Pakolaisapu päivittävät aikuisille maahan muuttaneille suunnatun yhteiskuntaorientaation suomenkielisen oppikirjan uudessa yhteishankkeessa. Samalla oppimateriaali muokataan verkko-oppimisalustan muotoon. Yhtenäisen ja saavutettavan verkko-oppimateriaalin tavoitteena on auttaa kuntia toteuttamaan yhdenvertaista yhteiskuntaorientaatiota ja sitä kautta helpottaa maahan muuttaneiden pääsyä mukaan yhteiskuntaan.
Blogi

Sukelletaan varhaiskasvatuksen kielten rikkaaseen maailmaan

Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien kehittymistä. Lapsen kielen kehitys etenee yksilöllisesti, ja hänelle on tärkeää antaa aikaa ja mahdollisuuksia vaihteleviin kielenkäytön tilanteisiin.
Tiedote

Korkeakoulujen syksyn yhteishaussa on tarjolla yli 9 400 opiskelupaikkaa

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa maanantaina 4.9.2023 klo 8 ja päättyy torstaina 14.9.2023 klo 15. Syksyn yhteishaussa haetaan tammikuussa 2024 alkavaan koulutukseen. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa opintopolku.fi.
Uutinen

Monialaisella yhteistyöllä edistetään lapsen hyvinvointia – uusi sivusto vahvistaa neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä ja palveluohjausta

Opetushallitus on koonnut verkkosivuilleen tietoa varhaiskasvatuksen monialaisen yhteistyön ja varhaiskasvatuksen palveluohjauksen tueksi. Sivuston avulla lasten ja perheiden parissa työskentelevät voivat perehtyä myös varhaiskasvatuksen tavoitteisiin, pedagogiikkaan ja lapsen tukeen. Tarkoituksena on huolehtia, että huoltajat saavat monipuolisesti tietoa varhaiskasvatuksesta, kun he pohtivat esimerkiksi lapsen varhaiskasvatuksen aloittamista.
Uutinen

Korona on nyt valvottava tartuntatauti – suositukset riskiryhmäläisten erityisistä opetusjärjestelyistä päättyivät

Valtioneuvosto on hyväksynyt asetusmuutoksen, jonka mukaisesti korona ei enää ole yleisvaarallinen tartuntatauti, vaan jatkossa korona määritellään valvottavaksi tartuntataudiksi. Tämän 30.6.2023...
Uutinen

Opintopolusta kehitetään kaiken julkisrahoitteisen koulutuksen kattavaa koulutustarjontaportaalia

Opintopolkua kehitetään aiempaa kattavammaksi kansalliseksi koulutustarjontaportaaliksi, johon on tavoitteena koota kaikki tarjolla oleva julkisrahoitteinen koulutus ympäri Suomen. Opintopolku on...
Uutinen

Valtakunnallinen koulurauhateema kannustaa jokaista olemaan omanlaisensa

Lukuvuoden 2023–2024 valtakunnallinen koulurauha julistetaan keskiviikkona 23.8. klo 12 Ylivieskasta. Tapahtumaa voi seurata kouluissa ja oppilaitoksissa Yle Areenan livestriimin kautta. Koulurauha...
Uutinen

Opetushallitus julkaisi uutta tukimateriaalia oppilaan fyysiseen rajoittamiseen liittyen

Opetushallitus on julkaissut opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle uutta tukimateriaalia oppilaan fyysiseen rajoittamiseen liittyen. Oppilaan fyysisellä rajoittamisella tarkoitetaan esimerkiksi...
Uutinen

Opetushallitus käynnistää pyöreän pöydän keskustelujen sarjan tutkimusyhteistyökumppaneiden kanssa

Opetushallitus käynnistää 16.8.2023 pyöreän pöydän keskustelujen sarjan, joka tuo yhteen tutkijoita ja asiantuntijoita pohtimaan kasvatuksen ja koulutuksen ajankohtaisia teemoja. Keskustelujen tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutusta tutkijoiden ja asiantuntijoiden välillä, välittää tietoa uusista, ajankohtaisista tutkimustuloksista, tukea tiedon hyödyntämistä sekä käynnistää keskustelua osapuolia kiinnostavista tulevista tutkimusteemoista. Keskustelusarja on osa tutkimusyhteistyön tiivistämistä.
Uutinen

Maailman suurin varhaiskasvatuksen vanhempainilta – Kielten rikas maailma oppimispolun perustana

Maailman suurin varhaiskasvatuksen vanhempainilta järjestetään syyskuussa kolmatta kertaa. Tänä vuonna tapahtumassa keskitytään siihen, miten lasten kielen kehitystä edistetään ja luodaan vahva perusta niin vuorovaikutustaidoille kuin lukemaan ja kirjoittamaan oppimiselle. Tule seuraamaan ohjelmaa verkossa 6.9. klo 17.50 alkaen. Jaa illan aikana omia kokemuksia hyvistä käytänteistä vahvistaa lapsen uteliaisuutta kieleen ilon ja kiinnostuksen kohteiden kautta.
Uutinen

Koulupoissaoloja koskevat perustemuutokset tulivat voimaan elokuun alussa – Opetushallitus tukee muutosten käyttöönottoa koulutuksilla ja tukimateriaaleilla

Opetushallitus järjestää perusopetuksen opettajille, rehtoreille ja muulle henkilöstölle maksuttomia täydennyskoulutuksia niiden muutosten toimeenpanon tueksi, jotka on tehty perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, ja jotka koskevat koululäsnäolon vahvistamista, koulupoissaolojen seurantaa ja poissaoloihin puuttumista. Koulutukset toteutetaan loppuvuodesta 2023. Paikallista poissaoloja ehkäisevää kehittämistyötä tuetaan myös valtion erityisavustuksella sekä uudella verkkosivustolla.
Uutinen

Eurydice-raportti: Kielten opettelu alkaa yhä nuorempana – samalla englannin valta-asema vahvistuu entisestään

Tuoreen raportin mukaan useimmissa EU-maissa lapset aloittavat vieraiden kielten opettelun 6–8 vuoden iässä. Vieraiden kielten opettelu aloitetaan selvästi pari vuotta nuorempana vuosituhannen alkuun verrattuna. Englannin asema opiskeltujen kielten joukossa on jo pitkään ollut ylivertainen.
Uutinen

Syksyn 2023 Move!-mittaukset alkavat

Perusopetuksen liikunnan opetussuunnitelman perusteisiin kuuluvat valtakunnalliset Move!-mittaukset toteutetaan peruskouluissa ympäri Suomen elo-syyskuussa. Move! koostuu kuudesta oppilaan fyysistä...
Uutinen

Opetushallitus on lisännyt ja päivittänyt erityistä tukea koskevia vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin verkkosivuille

Opetushallitus on käynyt läpi verkkosivuillaan olevia ohjeistuksia liittyen erityistä tukea koskeviin ohjeisiin ja tehnyt niihin päivityksiä. Tämä työ on tehty yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin on päivitetty, vaikka perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ei ole tehty muutoksia. Muutosten tekeminen vaatisi muutoksia myös lainsäädäntöön. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus jatkavat edelleen oppimisen tuen kehittämistyötä.
Uutinen

Mitä on tulossa lukuvuonna 2023–2024?

Lukuvuoden alussa on tärkeää rakentaa yhteisöllistä ja turvallista arkea. Katso mitä on luvassa varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa...
Uutinen

Opetushallituksen verkkosivuilla tukimateriaalia rasismin vastaiseen työhön

Kaikkien koulutusasteiden opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet pohjaavat tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseen...
Tiedote

Lähes jokaisella peruskoulun keväällä päättäneellä on opiskelupaikka vuoden loppuun mennessä 

Opetushallituksen arvion mukaan peruskoulun aloittaa elokuussa 2023 runsaat 55 000 ekaluokkalaista. Lukiossa ja ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa aloittaa yhteensä noin 76 000 uutta opiskelijaa. Yli 99 prosenttia keväällä perusopetuksen päättävistä nuorista aloittaa opinnot perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa vuoden loppuun mennessä.
Uutinen

Education Finland -ohjelman jäsenorganisaatioiden koulutusvienti kasvoi 20 %

Education Finland -ohjelman jäsenorganisaatioiden koulutusviennin liikevaihto jatkaa kasvuaan: keväällä tehdyn kyselyn mukaan se oli vuonna 2022 yhteensä 773 miljoonaa euroa, nousua edellisestä vuodesta 20 %. Liikevaihto on kaksinkertaistunut kolmen vuoden aikana.
Tiedote

Korkeakoulujen toisessa yhteishaussa opiskelupaikka 52 300 hakijalle

Korkeakoulujen kevään toiseen yhteishakuun osallistui 142 000 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 52 300 eli 37 % hakijoista. Ammattikorkeakouluun pääsi 29 300 ja yliopistoon 23 000 hakijaa.
Uutinen

Jo pienten lasten kanssa voi keskustella sukupuolten moninaisuudesta

Varhaiskasvatuksen järjestäjillä on lakisääteinen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tähän sisältyy myös sukupuolen moninaisuuden käsittely lapsen ikätasoon sopivalla tavalla.