Blogi

Hyvä kohtelu on jokaisen oikeus ja lääke yksinäisyyttä vastaan

Nuorten yksinäisyys on lisääntynyt huolestuttavasti korona-aikana. Pelkästään koronarajoitusten purkaminen ei riitä lääkkeeksi yksinäisyyden vähentämiseen. Myös kouluissa tarvitaan yhteistä vastuunkantoa, jotta kukin koulun jäsen voisi kokea olevansa hyväksytty ja arvostettu.
Uutinen

Pyrimme rauhoittamaan kentän ammattilaisten työtä kaikin keinoin

Kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaiset ovat olleet kovilla korona-aikana, ja heistä jokaisen hyvinvointi on meille yhteiskunnassa tärkeää, jotta pystymme tukemaan myös lasten ja nuorten hyvinvointia. Viestit väsymyksestä ovat todella huolestuttavia. Opetushallitus on koko pandemian ajan pyrkinyt rauhoittamaan kentän arkea akuutin tilanteen hoitamiseen.
Rahoitushaku-uutinen

Valtionavustushaku lukiokoulutuksen järjestäjille laatu- ja saavutettavuusohjelman edistämiseen

Opetushallitus on avannut opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämän lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman aloitusta ja toimeenpanoa tukevan valtionavustushaun ajalle 17.11.2021-7.1.2022...
Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ nuorisoala: Virtual Exchanges in Higher Education and Youth -haku päättyy 22.2.2022

Virtuaalivaihtojen hakuja on 2: Virtual Exchanges with the Western Balkans Virtual Exchanges with other specific regions in the world. Avustukset molempiin toimintoihin ovat haettavissa suoraan...
Tiedote

Suomalaisten lukutaidon vahvistamiseksi etsitään ratkaisuja kansallisessa yhteistyössä

Kansallisen lukutaitostrategian tavoitteena on parantaa kaikenikäisten suomalaisten lukutaitoa. Strategiassa painotetaan monipuolisen lukutaidon harjoittelun merkitystä arjessa, koulutuksessa ja työelämässä sekä kiinnitetään erityistä huomiota heikosti lukevien tukemiseen.
Tiedote

Varhaiskasvatuksessa tarjottavan tuen muodot määritellään aiempaa tarkemmin – varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivitetty versio lausunnoille

Uudistetun lain varhaiskasvatuksesta on määrä tulla voimaan 1.8.2022. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivityksessä täsmennetään perusteasiakirjan käsitteet, sisältö sekä lähdeviitteet...
Tiedote

Leikinomaisuus innostaa oppimaan kieltä jo ekaluokalla

Vuoden 2020 alusta alkaen kaikki Suomen peruskoululaiset ovat aloittaneet A1-kielen eli ensimmäisen vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen opiskelun jo ensimmäisellä luokalla. Jyväskylän...
Blogi

Parallellspråkighet är en rikedom – Kahdella kielellä rikastuu

Tämä blogiteksti on kirjoitettu rinnakkaiskielisesti ruotsiksi ja suomeksi. ”Mitt svenska ordförråd har vuxit under de senaste åren eftersom jag ofta hör någon som talar svenska under våra möten”...
Uutinen

Esittelyssä Cygnaeus-palkintohaun 2021 viisi finalistia

Tänä vuonna Cygnaeus-palkinto myönnetään 100 vuotta täyttävän oppivelvollisuuslain kunniaksi. Palkintokriteereissä painotetaan hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämistä poikkeusolojen aikana.
Uutinen

Sukupuolistuneen väkivallan kohtaamiselle työkaluja

Miten kohdata nuori, joka kokee sukupuolen ilmaisuun pohjautuvaa syrjintää? Miten puuttua tilanteeseen, jossa oppilaasta levitellään loukkaavia kuvia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa? Entä miten...
Blogi

Huomaa kiusaaminen ja näytä että välität

Kiusaaminen on viimeisen vuosikymmenen aikana vähentynyt, mutta edelleen 6–8 prosenttia oppilaista kokee kiusaamista koulussa viikoittain. Kiusaaminen vaikuttaa myös yleisemmin koko kouluyhteisön...
Uutinen

Kysely selvittää nuorten valmiuksia yrittäjyyteen

Valtakunnallinen Ysimittari-kysely järjestetään toista kertaa. Kyselyllä selvitetään, millaisia ajatuksia nuorilla on yrittäjyydestä.
Rahoitushaku-uutinen

Nordplus hakukierros 2022 on käynnistynyt

Hakukuulutus 2022 on nyt julkaistu ja hakujärjestelmä Espresso avattu. Haku koskee kaikkia 5 Nordplus-ohjelmaa: Nordplus Junior, Nordplus Korkeakoulutus, Nordplus Aikuiskoulutus, Nordplus Horisontal...
Uutinen

Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet lausuntokierrokselle

Opetushallitus on laatinut luonnoksen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen perusteista. Luonnos on laadittu tiiviissä yhteistyössä kotoutumiskoulutuksen parissa toimivien asiantuntijoiden...
Uutinen

Oppimisen ja koulunkäynnin vaativan erityisen tuen kehittämisessä otettiin tärkeät ensi askeleet

Vuonna 2018 aloittaneen VIP-verkoston toinen toimikausi käynnistyi vuoden 2021 alussa. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus saada varhaiskasvatusta ja opetusta: oppimista tulee tukea yksilöllisiä...
Rahoitushaku-uutinen

Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelma käynnistyy

Kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmalla (2022-2023) vahvistetaan ammatillisen koulutuksen siirtymä kohti hiilineutraaliutta ja kestävää tulevaisuutta. Kehittämisohjelmassa...
Blogi

Väkivaltaisen ekstremismin varhainen ennaltaehkäisy on jokaisen asia

Opetuksen kautta lapset ja nuoret harjoittelevat tietoja ja taitoja, jotka auttavat käsittelemään vihapuhetta, valeuutisia ja salaliittoteorioita sekä estävät radikalisoituneiden maailmankuvien syntymistä.
Uutinen

Apua arviointiin -koulutukset jatkuvat syksyllä 2021 – ilmoittaudu mukaan

Koulutuksissa käsitellään uudistetun arviointiluvun 6 linjauksia sekä päättöarvioinnin kriteereitä oppiaineittain. Koulutukset vastaavat sisällöltään keväällä 2021 toteutettuja koulutuksia...
Blogi

Digitaalisuus joustavoittaa opintoja ja vahvistaa ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa

Etäyhteyksiä on hyödynnetty erityisesti pitkien välimatkojen vuoksi opetuksen ja oppimisen tukena Pohjois-Suomessa ja muualla Suomen haja-asutusalueilla. Korona-aikana ammatillisessa koulutuksessa...
Uutinen

Kokemuksia oppivelvollisuuden laajentamisesta

Tänä syksynä aloittavat ensimmäistä kertaa laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat opiskelijat toiseen asteen opinnoissa. Spesian rehtori Tiina Meriläinen näkee oppivelvollisuuden...