Uutinen

Saamen kielen etäopetushanke palkittiin vuoden 2020 Cygnaeus-palkinnolla

Cygnaeus-palkinnon saaja julkistettiin maanantaina 23.11. järjestetyssä verkkotilaisuudessa. Tänä vuonna palkinto myönnettiin saamen kielen etäopetushankkeelle. Palkintokriteereissä korostettiin tällä kertaa erityisesti osallisuutta, saavutettavuutta ja inkluusiota sekä rohkeutta käyttää uusia opetusmenetelmiä.
Uutinen

Muistathan: sivuiltamme löytyy tietoa ja tukimateriaalia erilaisiin koronavirusepidemian aiheuttamiin tilanteisiin

Tukimateriaali ja suositukset perustuvat THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksiin ja ohjeistuksiin. Sivuiltamme löydät tukimateriaalit eri tilanteisiin, kuten lähiopetukseen, yksittäisiin...
Uutinen

Koululiikunta on erityisen tärkeää korona-aikana

Tutkimustulokset osoittavat, että korona on vähentänyt koululaisten fyysistä aktiivisuutta. Tässä tilanteessa koululiikunnan merkitys on entisestään kasvanut. Kouluissa voi toteuttaa monipuolista liikuntaa koronaan liittyvistä rajoituksista huolimatta. Ohjeita opetuksen turvalliseen järjestämiseen saa Opetushallituksen korona-aiheisten UKK-vastausten listalta.
Rahoitushaku-uutinen

Oikeus osata - ammatillisen koulutuksen täydentävä valtionavustushaku

Hakuaika: 19.11.2020 klo 9:00–4.12.2020 klo 16:15 Oikeus osata - Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmalla tuetaan hallitusohjelman keskeisten tavoitteiden valmistelua sekä...
Uutinen

Hyvä ja turvallinen koulupäivä auttaa lapsia ja nuoria suhtautumaan myönteisesti tulevaisuuteen

Maailman suurimmassa vanhempainillassa keskusteltiin hyvän koulupäivän tekijöistä, kaverisuhteiden merkityksestä ja siitä, mitkä asiat vahvistavat lasten ja nuorten tulevaisuususkoa. Kaikkiaan reilut 3 000 koululaisten vanhempaa kokoontui seuraamaan illan lähetystä ja osallistumaan keskusteluun.
Uutinen

Korona edellyttää erityisjärjestelyjä loppuvuoden juhlissa

Varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa voi järjestää juhlia, mikäli järjestelyissä pystytään noudattamaan voimassa olevia suosituksia ja paikallinen koronatilanne juhlimisen sallii. Päätökset juhlista tehdään paikallisesti. Tarkempaa ohjeistusta juhlien järjestämiseen löydät korona-aiheisten UKK-vastaustemme listalta.
Uutinen

EU:n koulutuksen seurantakatsaus 2020: Suomi kuuluu vertailun mallioppilaisiin, mutta myös parannettavaa on 

Education and Training Monitor vertailee EU-maiden koulutusjärjestelmiä ja niiden kehitystä. Seurantakatsauksen tavoitteena on edistää keskustelua koulutuksen avainteemoista ja tuottaa tietoa...
Rahoitushaku-uutinen

Valtionavustukset kielten tutoropettajatoimintaan 2020

Hakuaika alkaa 18.11.2020 ja päättyy 9.12.2020 klo 16:15. Valtioneuvoston antaman 1.1.2020 voimaan astuneen perusopetusta koskevan tuntijakoasetuksen (793/2018) mukaan A1-kielen opetusta tulee...
Uutinen

Opetushallituksen organisaatio muuttuu 1.1.2021

Opetushallitus on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 2017, jolloin Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistettiin uudeksi virastoksi.
Uutinen

Lukukummit-kampanja painottaa lukemisen merkitystä ja pyrkii vahvistamaan lasten lukutaitoa

Tänään käynnistyy opetusministeri Li Anderssonin ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon luotsaama Lukukummit-kampanja. Opetushallituksessa toimivan Lukuliikkeen ja opetus- ja...
Tiedote

Tuore raportti valmistunut: Turvapaikkaa hakevien ja paperittomien lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen

Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön tekemän kyselyn mukaan 15 prosenttia kunnista järjesti varhaiskasvatusta turvapaikkaa hakeville lapsille. Lisäksi 11 prosenttia kunnista ilmoitti järjestävänsä varhaiskasvatusta turvapaikkaa hakeville lapsille siitä tapauksessa, että se toteutetaan lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Syy siihen, ettei toimintaa järjestetä, on kuntien mukaan yleisimmin se, ettei kunnassa ole turvapaikkaa hakevia lapsia.
Uutinen

Erasmus+ -ohjelma saa lisärahoitusta – budjettisopimus mahdollistaa uuden ohjelman alkamisen

Alustava sopu EU:n uudesta seitsenvuotisesta rahoituskehyksestä kasvattaa Erasmus+ -ohjelman budjettia vielä 2,2 miljardilla eurolla. Budjettisopimus mahdollistaa uuden ohjelman alkamisen suunnitellusti ensi vuonna.
Uutinen

Kyselyn mukaan vuorovaikutustaitoja halutaan vahvistaa kouluissa

Kyselyn vastauksista käy ilmi, että opettajat tarvitsevat konkreettisia ja selkeitä toimintamalleja erimielisyystilanteiden ratkaisemiseen mutta myös niiden havaitsemiseen ja ennalta ehkäisemiseen...
Uutinen

Euroopan ammattitaitoviikko 2020 nostaa esiin ammatillisen osaamisen merkitystä elämässä, työuralla ja yhteiskunnassa

Euroopan ammattitaitoviikko (European Vocational Skills Week) 9.-13.11. on Euroopan komission aloitteesta vuosittain järjestettävä tapahtuma, jonka aikana ammatillisen koulutuksen eri toimijat tuovat esiin ammattiosaamista ja sen merkitystä muuttuvassa maailmassa. Tämän vuoden teemoina ovat kestävä kehitys ja digitaalisuus.
Uutinen

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet lausuntokierrokselle 10.11. alkaen

Esiopetuksen perusteluonnosta voi kommentoida lausuntopalvelu.fi:ssä 10.–23.11.2020.
Blogi

Skolan binder samman livet på svenska i Finland

”Kan du texten till Modersmålets sång? Vi sjöng den i skolan, men jag är lite osäker på verserna. Refrängen kan jag. Jag måste nog lära mig hela texten”, säger en smått bekymrad 10-årig skolflicka till sin mor en tidig morgon på väg mot skolan. Den lilla sångstunden fångar egentligen allt det som svenska dagen den 6 november handlar om: språk, kultur och i förlängningen en svenskspråkig skola i Finland. Det finns nämligen få variabler som binder samman livet på svenska i Finland på samma sätt som skolan gör det.
Uutinen

THL kertoo tuoreimmat tiedot altistumisista ja tartunnoista sekä suosituksista – linkit löytyvät sivuiltamme

Muistutamme, että kaikkein ajantasaisin tieto terveydenhuollon ohjeistuksista koronavirusta koskien löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta. Suosituksien pohjana on kolmiportainen malli, jossa suositukset on jaoteltu perustasoon, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen.
Uutinen

Maailman suurin vanhempainilta 12.11. klo 18: Hyvää koulupäivää!

Maailman suurimmassa vanhempainillassa jaetaan vanhempien näkemyksiä lasten ja nuorten tulevaisuudesta – niin mahdollisuuksista kuin huolista. Illan aikana keskustelemme, mistä hyvä koulupäivä muodostuu ja miten kodin ja koulun yhteistyöllä voidaan vahvistaa koululaisten hyvinvointia sekä tulevaisuususkoa. Tervetuloa!
Rahoitushaku-uutinen

HAKU PÄÄTTYNYT | Kansallinen vastinraha EU:n Luova Eurooppa -ohjelman yhteistyöhankkeille, vuoden 2020 ylimääräinen avustushaku

Opetushallitus myöntää vuosittain avustuksia toimijoille, joiden hankkeet ovat saaneet tukea EU:n Luova Eurooppa –ohjelman Kulttuurin alaohjelmasta (2014-2020). Avustuksen tarkoitus on kannustaa...
Uutinen

Erasmus+ -ohjelman koronatuki kehittämishankkeille kiinnosti suomalaisia

Suomalaiset organisaatiot ovat hakeneet innokkaasti EU-rahoitusta koronakriisistä toipumista tukeville toimenpiteille, joita suunnitellaan yhdessä eurooppalaisten kumppanien kanssa. Kyseessä oli Erasmus+ -ohjelman strategisten kumppanuushankkeiden ylimääräinen hakukierros, jossa suomalaisille oli jaossa kaikkiaan 3,4 miljoonaa euroa. Päätöksiä rahoituksesta on luvassa vuoden vaihteessa.