Uutinen

Monikielisyys avaa ovia uusiin maailmoihin

Kielten opiskelu yleissivistävässä koulutuksessa on aika ajoin herättänyt keskustelua. Suomalainen yhteiskunta on aikaisempaa kansainvälisempi ja monikielisempi. Samaan aikaan kielten opiskelussa painottuu yhä vahvemmin englannin rooli. Miten varmistetaan suomalaisten riittävä kielitaito tulevaisuudessa, ja miltä monikielisyys näyttää ilmiönä koulutuksessa?
Uutinen

Näkökulmia tekoälyn hyödyntämiseen opetuksessa ja koulutuksessa – koulutusta perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön opettajille 20.11.2023

Opetushallitus on koonnut sivuilleen tietoa tekoälyn mahdollisuuksista opetuksen kehittämisessä ja oppimisessa sekä sen vastuullisesta käytöstä. Marraskuussa järjestetään myös kaikille avoin koulutus tekoälyn hyödyntämisestä opetuksessa ja koulutuksessa.
Uutinen

Eurydice-raportti: Kaikkialla Euroopassa perusopetuksen alaluokilla opetellaan eniten äidinkieltä ja matematiikkaa 

Oppivelvollisuuden aikana pakollisia oppiaineita kaikissa Euroopan maissa ovat muun muassa äidinkieli, matematiikka ja luonnontieteet. Tiedot käyvät ilmi Euroopan komission koulutustietoverkosto Eurydicen raportista, jossa tarkastellaan oppivelvollisuuteen kuuluvan yleissivistävän koulutuksen aikana annettujen oppituntien määriä lukuvuonna 2022–2023.
Uutinen

Ulkoministeriö tukee viiden suomalaisen korkeakoulun yhteistyötä kehittyvien maiden kanssa

Vuosina 2024-2026 ulkoministeriön korkeakouluyhteistyössä painottuvat opettajankoulutus, ilmastonmuutos ja kiertotalous sekä ruokaturva. Ohjelmaan hyväksyttyjen seitsemän hankkeen kokonaisrahoitus ulkoministeriöltä on reilut kuusi miljoonaa euroa.
Uutinen

Koulutuksen kustannukset jatkoivat kasvua myös vuonna 2022

Opetushallitus on julkaissut esi- ja perusopetuksen sekä ammatillisen ja lukiokoulutuksen kustannusraportit vuodelta 2022. Kustannukset nousivat kaikilla koulutusasteilla edelliseen vuoteen verrattuna.
Uutinen

Opetushallitukselta haettavissa 15 miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen oppimisen tuen kehittämiseen

Haku liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön ohjelmaan, jonka tavoitteena on parantaa opiskelijoiden tukea lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä luoda yhtenäinen tukijärjestelmä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.
Uutinen

Palveluidemme tilannekuva: digipalvelut varmistivat hakijoiden sujuvan asioinnin ja kansainvälinen liikkuvuus kasvoi

Valtaosa opiskelupaikan hakijoista hoitaa hakuprosessin sähköisesti Opetushallituksen ylläpitämää Opintopolku-palvelua kehitetään parhaillaan aiempaa kattavammaksi kansalliseksi...
Uutinen

Mitä tietoja koulutuksen järjestäjä voi luovuttaa opiskeluhuoltopalveluille?

Olemme koonneet verkkosivuillemme ohjeistusta siitä, mitä tietoja koulutuksen järjestäjä voi luovuttaa opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisille, eli opiskeluhuollon kuraattoreille, psykologeille ja terveydenhoitajille opiskeluhuoltopalvelujen järjestämiseksi ja toteuttamiseksi.
Blogi

Kestävyysmurrokseen tarvitaan toimintaa, osaamista ja sivistystä

Vietämme 25.9.2023 YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden kahdeksatta vuosipäivää. Kasvatuksella ja koulutuksella on merkittävä rooli kestävyysmurroksen aikaansaamisessa. Tuemme Opetushallituksessa osaltamme murrostyötä ja vahvistamme kestävyysosaamista. Omassa arjessamme pyrimme toimimaan vastuullisesti ja Agenda 2030 -tavoitteita vahvistaen.
Uutinen

Kouluterveyskysely 2023: Kouluilla ja oppilaitoksilla on näköalapaikka lasten ja nuorten hyvinvointiin

Kouluterveyskyselyn uusien tulosten mukaan suurin osan lapsista ja nuorista voi hyvin. Samaan aikaan osaa oppilaista ja opiskelijoista kuormittavat monet tekijät, kuten kiusaamisen tai häirinnän kokemukset tai vaikeudet löytää oma paikkansa kouluyhteisössä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä koulun kulttuurilla ja toimintatavoilla sekä jokaisella aikuisella on suuri merkitys.
Uutinen

Opetushallitus julkaisi uutta tukimateriaalia käsityön oppimis- ja työympäristön suunnitteluun

Oppaan laadinnassa on asiantuntijoina ollut mukana laaja joukko käsityön opettajia sekä tutkijoita ja talotekniikan insinöörejä. Oppaan kaksi ensimmäistä lukua on tarkoitettu opetuksen...
Uutinen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua toteutetaan vapaan sivistystyön oppilaitoksissa vaihtelevasti

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluvelvoitteen vähimmäisvaatimukset toteutuvat vapaan sivistystyön oppilaitoksissa vaihtelevasti. Opetushallituksen kyselyn mukaan noin puolella oppilaitoksista on suunnitelmat, jotka on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien edellyttämällä tavalla.
Uutinen

Miten saadaan lisää luurivapaata aikaa? - anna ehdotuksesi vuoden 2023 Cygnaeus-palkinnonsaajaksi!

Mitä voivat olla sellaiset yhdessä tekemisen ja olemisen mallit, jotka edistävät yhdessäoloa ja saavat kännykän jäämään toiseksi? Millaisia keinoja tai toimintatapoja on kehitetty toisten kohtaamiseen arjessa? Cygnaeus-palkinnonsaajaksi haetaan nyt ehdotuksia, joissa on onnistuneesti keksitty keinoja saada lapset ja nuoret näkemään ja kuulemaan toisiaan kasvokkain.
Tiedote

Syksyn yhteishaussa korkeakoulupaikkaa tavoittelee lähes 55 930 hakijaa

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku päättyi torstaina 14.9. Suurin osa yhteishaussa haettavina olevista koulutuksista oli ammattikorkeakouluissa, ja hakijoista 96 % haki ammattikorkeakouluun. Hakijoista...
Blogi

Laatulupauksia lukiolaisille

Lukuvuonna 2023–2024 lähes kaikki Suomen 110 000 lukiolaista opiskelevat uusien, vuoden 2021 opetussuunnitelmien mukaisesti. Laadukas paikallinen opetussuunnitelma varmistaa, että jokainen lukiolainen saa parasta mahdollista koulutusta. Paikallisten opetussuunnitelmien kehittämistä tulee erityisesti lukiokoulutuksen uusi laatustrategia.
Uutinen

Education at a Glance: Ammatillinen koulutus Suomessa suositumpaa kuin OECD-maissa

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on julkaissut vuosittaisen koulutusjärjestelmiä vertailevan indikaattorijulkaisunsa Education at a Glancen (EAG). Vuoden 2023 julkaisun painopiste on ammatillisessa koulutuksessa. Tarkastelu kohdistui pääosin vuoteen 2021.
Uutinen

Opetushallitus mukaan Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatioon (ESR+)

SOS-Lapsikylän, Nuorten Akatemian ja Opetushallituksen toteuttama Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio tukee Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) erityistavoitteen 4.3 kehittämishankkeita osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon teemoissa. Opetushallitus vahvistaa koordinaation asiantuntemusta erityisesti kasvatusta ja opetusta koskevissa kysymyksissä. Valtakunnallisten hankkeiden rahoitushaku avautuu lokakuussa.
Uutinen

Autetaan lapsia ja nuoria pääsemään turvallisesti perille – tutustu Liikenneturvallisuusviikon materiaaleihin

Valtakunnallista Liikenneturvallisuusviikkoa vietetään jälleen 11.-15.9.2023. Tänä vuonna teema on turvallisesti perille – niin kotiin, kouluun kuin harrastuksiinkin. Liikenneturva ja Opetushallitus muistuttavat, että liikenneturvallisuutta on tärkeä nostaa opetuksessa esiin säännöllisesti ympäri vuoden.
Uutinen

Luupin alla: Millaisia ovat varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamistrendit?

Millaista osaamista odotetaan varhaiskasvatuksen opettajilta ja johtajilta nyt sekä tulevaisuudessa? Luupin alla -sarjassa arvioidaan osaamistrendejä kahden eri aineiston eli Osaamisen ennakointifoorumin osaamistarvekyselyn sekä TE-palveluiden työpaikkailmoitusten valossa.
Uutinen

Monikielisen yhteiskuntaorientaation oppimateriaalia uudistetaan – oppimateriaali tarjolle verkossa

Opetushallitus ja Suomen Pakolaisapu päivittävät aikuisille maahan muuttaneille suunnatun yhteiskuntaorientaation suomenkielisen oppikirjan uudessa yhteishankkeessa. Samalla oppimateriaali muokataan verkko-oppimisalustan muotoon. Yhtenäisen ja saavutettavan verkko-oppimateriaalin tavoitteena on auttaa kuntia toteuttamaan yhdenvertaista yhteiskuntaorientaatiota ja sitä kautta helpottaa maahan muuttaneiden pääsyä mukaan yhteiskuntaan.