Uutinen

Kuukauden tilasto: Perusopetuksen opetusryhmät ovat Suomessa pienempiä kuin OECD-maissa keskimäärin

Uusimpien OECD-tilastojen mukaan suomalaisessa perusopetuksessa opiskellaan keskimääräistä pienemmissä opetusryhmissä. Alaluokkien (vl. 1─6) ryhmäkoko on meillä keskimäärin 19,6 oppilasta, kun OECD-maiden keskiarvo on 21,1 oppilasta. Myös yläluokkien (vl. 7─9) ryhmäkoko jää Suomessa alle OECD-maiden keskiarvon. Opetusryhmien koolla on vaikutusta mm. työrauhaan ja oppimistuloksiin, mutta myös kustannuksiin.
Uutinen

Vuoden 2019 suomi toisena kielenä -opettajaksi Nuppu Tuononen

Tänä vuonna maahanmuuttajien suomi toisena kielenä -opettajaksi valittiin alan monipuolinen kehittäjä, Helsingin aikuisopiston suomi toisena kielenä -opettaja Nuppu Tuononen.
Rahoitushaku-uutinen

Lisää tukea ammatillisen koulutuksen mielikuva- ja vaikuttajaviestintään

Ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen mielikuva- ja vaikuttajaviestintään on haettavana valtionavustusta yhteensä 200 000 euroa. Tukea voivat hakea ammatillisen koulutuksen toimijat ja...
Uutinen

Uudistuneesta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen materiaalikokonaisuudesta tukea opettajille

Demokratia, yhdessä vaikuttaminen, kestävä kehitys, vihapuhe – miten opettaa ja käsitellä näitä aiheita kouluissa eri ikäisten kanssa? Opetushallituksen sivuilla on julkaistu yli 170 materiaalivinkkiä opettajien ja kasvatusalan ammattilaisten työn tueksi.
Uutinen

Kurt Torsell aloittaa ruotsinkielisen koulutuksen uutena johtajana

Torsell näkee työnsä Opetushallituksessa luonnollisena jatkumona työurallaan. Hän on työskennellyt koulutuskysymysten parissa 25 vuoden ajan, ja toivoo uuden työnsä kautta saavansa vielä laajemman...
Uutinen

Opiskelijoiden ja oppilaiden turvallisuus sekä koulun tuki kriisitilanteessa on ensisijaisen tärkeää

Kuopiossa Savon ammattiopistolla tapahtui tiistaina 1.10. väkivallanteko, joka on järkyttänyt syvästi Suomea ja koulumaailmaa.
Uutinen

Ohjeita opettajalle kriisitilanteen käsittelyyn oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa

Kuopion väkivallanteon kaltaiset tapahtumat järkyttävät meitä kaikkia. Asian uutisointi mediassa saattaa hämmentää ja pelottaa erityisesti lapsia ja nuoria. Koska väkivallanteko tapahtui koulussa koulupäivän aikaan, on kouluilla erityisen tärkeä rooli lasten ja nuorten turvallisuuden tunteen palauttamisessa.
Rahoitushaku-uutinen

EU:n Luova Eurooppa: eurooppalaiset yhteistyöhankkeet, haku päättyy 27.11.2019

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelma rahoittaa eurooppalaisena yhteistyönä toteutettavia taide-, kulttuuri-, kulttuuriperintö- ja muiden luovien alojen hankkeita. Nykyisen EU-ohjelmakauden viimeinen yhteistyöhankkeiden hakukierros on käynnistynyt 2. lokakuuta ja päättyy 27. marraskuuta. Rahoitusta on jaossa yhteensä 48,4 miljoonaa euroa, jolla rahoitetaan arviolta 100 hanketta.
Uutinen

Yleissivistävän koulutuksen valtionavustukset syksyllä 2019 – haku aukeaa 2.10.2019

Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen valtionavustukset on koottu syksyn 2019 osalta yhteiseksi hakukokonaisuudeksi kevään yhteishaun tavoin. Haettavissa on rahoitusta muun muassa lukiouudistuksen toimeenpanoon lukiossa sekä perusopetuksen tutoropettajatoimintaan.
Rahoitushaku-uutinen

Valtion erityisavustus: #paraskoulu 2.0

Valtion erityisavustuksen tavoitteena on edistää perusopetuksen opetussuunnitelman perus-teiden toimeenpanoa (sis. tarkennettujen arvioinnin linjausten toimeenpanon) sekä perus-opetuksen...
Rahoitushaku-uutinen

Valtion erityisavustus lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen 2019 (lisähaku)

Avustuksen tarkoituksena on edistää lukiokoulutuksen uudistamista, uuden lukiolain tavoitteiden toteuttamista sekä lukion vuonna 2021 käyttöön otettavien opetussuunnitelmien valmistelua ja...
Rahoitushaku-uutinen

Valtion erityisavustus alueellisen tutoropettajatoiminnan laajentamiseen uusille alueille

Avustuksen tavoitteena muodostaa uusia verkostoja sellaisille alueille, joilla alueellista tutoropettajatoimintaa ei vielä ole. Tutoropettajatoiminnan alueverkostoissa mukana olevat opetuksen...
Rahoitushaku-uutinen

Valtion erityisavustus tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen

Valtionavustuksen keskeisenä tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön tutoropettajatoiminnan vakiintumista tukevia toimintatapoja ja -malleja sekä hyödyntää jo olemassa olevia materiaaleja...
Rahoitushaku-uutinen

Kielten opetuksen ja pedagogisen osaamisen kehittämiseen haettavissa avustusta

Valtionavustuksen tarkoituksena on varmistaa vuosiluokilla 1–2 A1-kielen opetusta antavien opettajien pedagoginen ja ammatillinen osaaminen, monipuolisten kielivalintojen toteutuminen perusopetuksessa sekä vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetukseen soveltuvan materiaalin saatavuus.
Blogi

Lukiolaisten tuen tarve lisääntyi – oikeus oppimisen tukeen tuli tarpeeseen

Tuore kouluterveyskysely kertoo, että lukiolaisten vaikeudet koulunkäynnissä ja opiskelussa ovat lisääntyneet kahdessa vuodessa kaikilla indikaattoreilla mitattuna. Uudessa lukiolaissa säädetty ja lukion opetussuunnitelman perusteissa kuvattu opiskelijan oikeus erityisopetukseen ja muuhun oppimisen tukeen tulee siis tarpeeseen. Muutokset astuvat voimaan syksyllä 2021.
Uutinen

Opettajien Erasmus+ -ulkomaanjakson vaikutukset säilyvät kouluissa jopa vuosia

Myös koulujen toimintakulttuurissa on opettajien ulkomaanjaksojen myötä tapahtunut muutoksia. Muun muassa tieto- ja viestintätekniikan käyttö on selkiytynyt ja erilaisia samanaikais- ja...
Uutinen

Ekholmintien päiväkoti Kouvolasta #BeActive Education -loppukilpailuun

Ekholmintien päiväkoti Kouvolasta on valittu kilpailemaan Euroopan komission #BeActive Education -pääpalkinnosta. Tunnustuksella komissio haluaa tuoda esille koulutussektorin hyviä kansallisia käytäntöjä liikkumisen edistämiseksi eri puolin Eurooppaa.
Blogi

Ilmastohuolesta ilmastovastuuseen oppimisen keinoin

Teksti on julkaistu alun perin 2.4.2019. Ilmastovaalit, ilmastolakot ja ilmasto-oppi uudeksi oppiaineeksi – näistä kuulemme päivittäin mediassa. Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ja faktaksi todettu ilmiö, joka koskettaa meitä kaikkia. Tämä on hyvin tiedostettu ja herättänyt paljon puhetta ja aktiivisuutta. Oppilaat ja opiskelijat toimivat ja haastavat päättäjät, vanhemmat ja opettajat tekemään tekoja tässä ja nyt.
Uutinen

Suomelle kehuja opettajien tutkimukseen perustuvasta koulutuksesta sekä aikuiskoulutuksesta

Haasteina raportissa nousee yli 50-vuotiaiden opettajien korkea osuus sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa. Raportti nostaa tänä vuonna suomalaisen opettajankoulutuksen näyttävästi...
Uutinen

Kouluilla merkittävä rooli vähemmistökielten suojelemisessa ja edistämisessä

Euroopan Unionin alueella asuu 40-50 miljoonaa alueellista tai vähemmistökieltä puhuvaa henkilöä. Uusi julkaisu kertoo eri maiden toimista vähemmistökielten opetuksen edistämisessä.