Uutinen

Opetushallituksen palveluiden käyttö kasvussa

Opetushallitus tarjoaa kasvatus- ja koulutustoimijoille, alan ammattilaisille ja oppijoille laajan joukon palveluita. Vuoden 2023 aikana eri verkkosivustoillamme vieraili kymmeniä miljoonia kävijöitä ja palveluissamme asioi satoja tuhansia asiakkaita. Lähes kaikkien palveluidemme käyttäjämäärät kasvoivat edellisvuoteen nähden.
Tiedote

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa 78 600 hakijaa

Juuri päättyneessä perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa oli 78 600 hakijaa, joista 61 500 päättää perusopetuksen tänä keväänä. Perusopetuksesta valmistuvista hakijoista 55 % haki lukioon ja 39 % ammatilliseen koulutukseen. Tulokset opiskelijavalinnasta julkaistaan kesäkuun puolivälissä.
Blogi

Suomi elää kansainvälisyydestä

Kansainvälisyys on monin tavoin läsnä arjessamme. 2020-luvulla kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää niin yrityksissä, oppilaitoksissa kuin korkeakouluissa, sillä kehittäminen...
Tiedote

Selvitys: Sosiaalisia taitoja tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän tekniikan osaamisen rinnalla

Digitalisaatioon ja teknologiseen muutokseen liittyvien osaamisten tarve kasvaa yhä voimakkaasti. Niiden lisäksi korostuvat monikulttuurisuustaidot ja sosiaalisen kestävyyden ymmärrys. Opetushallitus selvitti osaamistarpeiden muutosta vuoteen 2040 mennessä. Osaamisen ennakointifoorumi arvioi muutosilmiöiden vaikutusta toimiala- ja ammattialarajat ylittäviin osaamisiin tulevaisuudessa.
Uutinen

Vaihto-opiskelu kiinnostaa peruskouluissa ja lukioissa – ulkomaanjaksolle lähtevien lukiolaisten määrä kaksinkertaistui

Yhteensä 5504 peruskoululaista ja lukiolaista opiskeli eri pituisilla jaksoilla ulkomailla lukuvuonna 2022–2023. Tämä on yli kaksinkertainen määrä edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Koulujen ulkomaanjaksoista 55 prosenttia tehtiin koulun ulkopuolisella rahoituksella, josta suurin osa saadaan EU:n Erasmus+ -ohjelmasta.
Uutinen

Uusi verkosto vahvistaa lapsen oppimisen tuen jatkuvuutta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa

Opetushallitus on perustanut kaksikielisen Purje-Seglet -verkoston, jonka avulla tuen järjestämistä kehitetään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Verkoston toiminnan kautta pyritään vahvistamaan opetussuunnitelmiin kirjattujen oppimisen tuen velvoitteiden toteutumista.
Uutinen

Avustusta nyt haettavissa kaksikieliseen opetukseen ja kielikylpytoimintaan sekä A1-ruotsin opetukseen

Opetushallitus on avannut kaksi valtionavustushakua liittyen kaksikieliseen opetukseen ja kielikylpytoimintaan sekä A1-ruotsin opetuksen laajentamiseen.
Blogi

Perustetyössä katsotaan kohti tulevaisuutta

Tulevaisuuspäivää vietetään perjantaina 15.3. Opetushallituksessa sitä vietetään vuoden jokaisena päivänä, sillä koulutuksen kehittäminen on luonnostaan tulevaisuustyötä. Nykyiset ekaluokkalaiset aikuistuvat 2030-luvulla, ja monet heistä ehtivät nähdä vielä 2100-luvunkin.
Uutinen

Alueellisia eroja ruotsinkielisten oppilaiden kokemuksissa opiskeluhuollon palveluista

Ruotsinkielisten oppilaiden kokemuksissa opiskeluhuollon palveluista on alueellisia eroja. Ruotsinkielisten koulujen oppilaat kokevat esimerkiksi saavansa apua ja tukea koulupsykologilta yleisimmin Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Harvinaisin kokemus on helsinkiläisten ruotsinkielisten koulujen oppilailla. Asia selviää, kun Kouluterveyskyselyn tulospalvelusta tarkastellaan ainoastaan eri alueiden ruotsinkielisten koulujen tuloksia.
Uutinen

Opetushallitus julkaisee Neliapila-oppaan taiteen perusopetuksen laatutyön tueksi

Opetushallitus julkaisee toivotun Neliapila-oppaan vastaamaan taiteen perusopetuksen laatutyön tarpeita. Oppaan tavoitteena on tukea kaikkia taiteen perusopetuksen järjestäjiä oman toimintansa...
Tiedote

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa: tarjolla yli 51 500 aloituspaikkaa

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kevään toisessa yhteishaussa haetaan syksyllä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin. Hakulomake on ensimmäistä kertaa mahdollista täyttää myös vahvasti tunnistautuneena.
Uutinen

Mikael Mantila jatkaa Opetushallituksen hallintopalvelujen johtajana

Mikael Mantila jatkaa toiselle määräaikaiselle johtajakaudelle 1.5.2024 – 30.4.2029.
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus laativat tekoälysuositukset opetuksen ja oppimisen tueksi

Tekoäly on tulossa osaksi opetusta ja oppimista. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toiveena on ollut saada konkreettisia ohjeita tekoälyn hyödyntämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus laativat kansalliset tekoälyn käytön suositukset opetukseen ja oppimiseen vaiheittain vuoden 2024 aikana. Tekoälysuositukset kytkeytyvät hallitusohjelmassa olevaan peruskoulun tulevaisuustyöhön.
Uutinen

Kansalliset osaamismerkit käyttöön vapaassa sivistystyössä – tule mukaan lanseerauswebinaariin 21.3.

Vapaassa sivistystyössä otetaan vuoden 2024 aikana käyttöön kansalliset perustaitojen osaamismerkit, joiden avulla henkilö voi osoittaa osaamistaan. Osaamismerkkien kohderyhmänä ovat erityisesti heikot tai puutteelliset perustaidot omaavat aikuiset. Merkkien avulla voidaan tehdä näkyväksi työelämässä tarvittavaa osaamista. Kansallisten perustaitojen osaamismerkkikokonaisuus esitellään Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä tilaisuudessa 21. maaliskuuta.
Tiedote

Perusopetuksen jälkeisten koulutusten yhteishaku alkaa 20. helmikuuta

Yhteishaussa voi hakea yhdellä hakulomakkeella kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin Opintopolku.fi-sivulla. Opintopolun pistelaskurilla voi myös arvioida omia sisäänpääsymahdollisuuksia.
Uutinen

Opetushallituksen määräykset nyt keskitetysti saatavilla

ePerusteet -palvelu toimii jatkossa Opetushallituksen ainoana virallisena määräyskokoelmana. Kansalaiset sekä varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät löytävät keskitetystä palvelusta kaikki Opetushallituksen voimassa olevat määräykset valtakunnallisten opetussuunnitelmien, tutkintojen ja koulutusten perusteiden lisäksi.
Blogi

Miten koulujamme ohjataan?

Eduskunta päättää laeista ja valtion rahoituksesta Eduskunta päättää perusopetuksen lainsäädännöstä ja rahoituksesta. Valtioneuvosto eli Suomen hallitus päättää yleisistä perusopetuksen...
Uutinen

Terveisiä Educa-messuilta – tutustu puheenvuoroihimme ja tukimateriaaleihimme

Opetushallitus tarjosi molempina Educa-messupäivinä (26.–27.1.) esityksiä, joissa syvennyttiin kasvatuksen, koulutuksen, jatkuvan oppimisen sekä kansainvälisyyden päivänpolttaviin näkökulmiin. Voit tutustua puheenvuoroihimme tällä sivulla. Alta löydät myös linkit aiheita käsitteleviin tukimateriaaleihimme.
Tiedote

B1-kielen opetussuunnitelman perusteet uudistuivat – kouluihin yksi tunti lisää opettaa ja oppia kieliä

Opetushallitus on julkaissut uudistetut B1-kielen opetussuunnitelman perusteet. Perusteet otetaan käyttöön kouluissa 1.8.2024, josta lähtien perusopetuksen oppilaat opiskelevat uusien B1-kielen opetussuunnitelman perusteiden ja samalla voimaan tulevan uuden tuntijaon mukaan. B1-kieliä ovat perusopetuksessa toisena kotimaisena kielenä opiskeltavat ruotsi tai suomi ja vieras kieli. Jatkossa B1-ruotsin opetuksessa suomenruotsalaiseen ja ruotsalaiseen kieliympäristöön ja kulttuuriin sekä Pohjoismaihin tutustutaan jo 6. luokalla.
Uutinen

Opetushallitus julkaisi tukimateriaalia liittyen lapsen fyysiseen rajoittamiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Opetushallitus on julkaissut varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjille ja henkilöstölle uutta tukimateriaalia lapsen fyysiseen rajoittamiseen liittyen. Aiemmin on laadittu vastaava...