Rahoitushaku-uutinen

Valtionavustukset kielten tutoropettajatoimintaan 2020

Hakuaika alkaa 18.11.2020 ja päättyy 9.12.2020 klo 16:15. Valtioneuvoston antaman 1.1.2020 voimaan astuneen perusopetusta koskevan tuntijakoasetuksen (793/2018) mukaan A1-kielen opetusta tulee...
Uutinen

Opetushallituksen organisaatio muuttuu 1.1.2021

Opetushallitus on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 2017, jolloin Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistettiin uudeksi virastoksi.
Uutinen

Lukukummit-kampanja painottaa lukemisen merkitystä ja pyrkii vahvistamaan lasten lukutaitoa

Tänään käynnistyy opetusministeri Li Anderssonin ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon luotsaama Lukukummit-kampanja. Opetushallituksessa toimivan Lukuliikkeen ja opetus- ja...
Tiedote

Tuore raportti valmistunut: Turvapaikkaa hakevien ja paperittomien lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen

Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön tekemän kyselyn mukaan 15 prosenttia kunnista järjesti varhaiskasvatusta turvapaikkaa hakeville lapsille. Lisäksi 11 prosenttia kunnista ilmoitti järjestävänsä varhaiskasvatusta turvapaikkaa hakeville lapsille siitä tapauksessa, että se toteutetaan lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Syy siihen, ettei toimintaa järjestetä, on kuntien mukaan yleisimmin se, ettei kunnassa ole turvapaikkaa hakevia lapsia.
Uutinen

Erasmus+ -ohjelma saa lisärahoitusta – budjettisopimus mahdollistaa uuden ohjelman alkamisen

Alustava sopu EU:n uudesta seitsenvuotisesta rahoituskehyksestä kasvattaa Erasmus+ -ohjelman budjettia vielä 2,2 miljardilla eurolla. Budjettisopimus mahdollistaa uuden ohjelman alkamisen suunnitellusti ensi vuonna.
Uutinen

Kyselyn mukaan vuorovaikutustaitoja halutaan vahvistaa kouluissa

Kyselyn vastauksista käy ilmi, että opettajat tarvitsevat konkreettisia ja selkeitä toimintamalleja erimielisyystilanteiden ratkaisemiseen mutta myös niiden havaitsemiseen ja ennalta ehkäisemiseen...
Uutinen

Euroopan ammattitaitoviikko 2020 nostaa esiin ammatillisen osaamisen merkitystä elämässä, työuralla ja yhteiskunnassa

Euroopan ammattitaitoviikko (European Vocational Skills Week) 9.-13.11. on Euroopan komission aloitteesta vuosittain järjestettävä tapahtuma, jonka aikana ammatillisen koulutuksen eri toimijat tuovat esiin ammattiosaamista ja sen merkitystä muuttuvassa maailmassa. Tämän vuoden teemoina ovat kestävä kehitys ja digitaalisuus.
Uutinen

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet lausuntokierrokselle 10.11. alkaen

Esiopetuksen perusteluonnosta voi kommentoida lausuntopalvelu.fi:ssä 10.–23.11.2020.
Blogi

Skolan binder samman livet på svenska i Finland

”Kan du texten till Modersmålets sång? Vi sjöng den i skolan, men jag är lite osäker på verserna. Refrängen kan jag. Jag måste nog lära mig hela texten”, säger en smått bekymrad 10-årig skolflicka till sin mor en tidig morgon på väg mot skolan. Den lilla sångstunden fångar egentligen allt det som svenska dagen den 6 november handlar om: språk, kultur och i förlängningen en svenskspråkig skola i Finland. Det finns nämligen få variabler som binder samman livet på svenska i Finland på samma sätt som skolan gör det.
Uutinen

THL kertoo tuoreimmat tiedot altistumisista ja tartunnoista sekä suosituksista – linkit löytyvät sivuiltamme

Muistutamme, että kaikkein ajantasaisin tieto terveydenhuollon ohjeistuksista koronavirusta koskien löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta. Suosituksien pohjana on kolmiportainen malli, jossa suositukset on jaoteltu perustasoon, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen.
Uutinen

Maailman suurin vanhempainilta 12.11. klo 18: Hyvää koulupäivää!

Maailman suurimmassa vanhempainillassa jaetaan vanhempien näkemyksiä lasten ja nuorten tulevaisuudesta – niin mahdollisuuksista kuin huolista. Illan aikana keskustelemme, mistä hyvä koulupäivä muodostuu ja miten kodin ja koulun yhteistyöllä voidaan vahvistaa koululaisten hyvinvointia sekä tulevaisuususkoa. Tervetuloa!
Rahoitushaku-uutinen

HAKU PÄÄTTYNYT | Kansallinen vastinraha EU:n Luova Eurooppa -ohjelman yhteistyöhankkeille, vuoden 2020 ylimääräinen avustushaku

Opetushallitus myöntää vuosittain avustuksia toimijoille, joiden hankkeet ovat saaneet tukea EU:n Luova Eurooppa –ohjelman Kulttuurin alaohjelmasta (2014-2020). Avustuksen tarkoitus on kannustaa...
Uutinen

Erasmus+ -ohjelman koronatuki kehittämishankkeille kiinnosti suomalaisia

Suomalaiset organisaatiot ovat hakeneet innokkaasti EU-rahoitusta koronakriisistä toipumista tukeville toimenpiteille, joita suunnitellaan yhdessä eurooppalaisten kumppanien kanssa. Kyseessä oli Erasmus+ -ohjelman strategisten kumppanuushankkeiden ylimääräinen hakukierros, jossa suomalaisille oli jaossa kaikkiaan 3,4 miljoonaa euroa. Päätöksiä rahoituksesta on luvassa vuoden vaihteessa.
Tiedote

Suurella osalla sivistysalan johtajista on esimiesasemaan päätymisessä ollut mukana sattumaa

Opetushallitus, Sivistystyönantajat ja Kuntaliitto ovat syksyllä 2020 keränneet kattavalta joukolta kasvatus-, koulutus-, tutkimusalan ja kuntien sivistystoimen esimiehiä ja johtajia näkemyksiä johtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Vastauksia saatiin 1600 johtajalta ja esimieheltä. Heistä 60 prosentilla on esimiesasemaan päätymisessä ollut mukana sattumaa.
Rahoitushaku-uutinen

Erityisavustus maahanmuuttotaustaisten oppilaiden tukemiseen koulutuksen nivelvaiheissa: perusopetukseen valmistavan opetuksen integraatio

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion erityisavustusta 500 000 euroa. Valtionavustus myönnetään niille opetuksen järjestäjille, jotka järjestävät esi- ja perusopetukseen valmistavaa opetusta...
Rahoitushaku-uutinen

Varhaiskasvatuksen suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen kehittämiseen ja henkilöstön koulutukseen jaetaan avustusta

Varhaiskasvatusta ohjaavat Opetushallituksen laatimat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018). Niiden mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee tukea monipuolisesti vieraskielisten ja...
Uutinen

Avustus tukee lasten ja nuorten harrastamista koulupäivän yhteydessä

Erityisavustus on suunnattu kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen. Suomen mallin tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle peruskoulun oppilaalle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Ensimmäinen avustushaku on auki 3.11.–2.12.2020.
Rahoitushaku-uutinen

Nordplus hakukierros 2021 on käynnistynyt

Hakukuulutus 2021 on nyt julkaistu ja hakujärjestelmä Espresso avattu. Haku koskee kaikkia 5 Nordplus-ohjelmaa: Nordplus Junior, Nordplus Korkeakoulutus, Nordplus Aikuiskoulutus, Nordplus Horisontal...
Uutinen

Kuukauden tilasto: Suomessa koulutuksen opiskelijakohtaisten kustannusten kehitys poikkeaa muista OECD-maista

Lähes kaikissa OECD-maissa koulutuksen kustannukset kehittyivät aikavälillä 2012–2017 siten, että koulutukseen yhtä opiskelijaa kohti käytetty rahasumma kasvoi vuosittain. Suomessa summa kuitenkin laski. Vuonna 2017 opiskelijakohtaiset koulutuskustannukset olivat meillä Pohjoismaiden alhaisimmat, mutta silti yli OECD-maiden keskiarvon. Tämä käy ilmi OECD:n syyskuussa ilmestyneestä Education at a Glance -tilastojulkaisusta.
Blogi

Kansainvälinen nuorisotyö keksii itseään uudelleen

Korona-ajan kysely nuorisotyön kentälle kertoo pandemiaa laajempaa tarinaa ajan hengestä. Usko kansainväliseen yhteistyöhön säilyy ja jopa vahvistuu, mutta samalla kansainvälisyyden on keksittävä itsensä osin uudelleen – vastuullisesti.