Hyppää pääsisältöön

Kaksikielinen opetus


Kaksikielisellä opetuksella pyritään saavuttamaan hyvä ja monipuolinen kielitaito sekä koulun opetuskielessä että kohdekielessä. Kaksikielisen opetuksen pitkäntähtäimen tavoitteena on perustan luominen elinikäiselle kielten oppimiselle sekä kielten ja kulttuurien moninaisuuden arvostamiselle.

Opetus voidaan toteuttaa laajamittaisena kaksikielisenä opetuksena, joka voidaan jakaa kotimaisten kielten varhaiseen täydelliseen kielikylpyyn ja muuhun laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen. Sitä voidaan antaa myös suppeampana kaksikielisenä opetuksena, josta käytetään nimitystä kielirikasteinen opetus.

Artikkeleita kaksikielisestä opetuksesta

alt-text (optional, uses title if not set)

Varhaiskasvatuksen näkökulma kaksikieliseen opetukseen

Lapsen luontainen uteliaisuus vieraita kieliä ja kulttuureja kohtaan luo erinomaisen lähtökohdan kielen oppimiselle. Kieliin tutustutaan toiminnallisesti leikkien, laulujen, lorujen, roolien, liikunnan ja pelien avulla. Outi Verkama käsittelee artikkelissaan kaksikielistä varhaiskasvatusta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kaksikielisyyteen ja monikielisyyteen kasvun tukeminen kielten opetuksessa

Kielten opiskelu ei ole pelkästään rakenteiden ja sanaston opettelua, vaan ennen kaikkea kulttuurin, ajatusmallien, tapojen ja erilaisuuden kohtaamista ja ymmärtämistä. Eva-Lisa Hasan esittelee artikkelissaan, kuinka kielten opetuksessa voidaan tukea kaksikielisyyttä ja monikielisyyteen kasvamista.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kaksikielisen opetuksen opettajan monet konstit

Miika Katajamäen artikkelissa tutustutaan oppilaiden lähtökohdan ja kielen oppimisen tasoerojen huomioimiseen kaksikielisessä opetuksessa, jossa opetuskielenä on suomi ja kohdekielenä englanti.

alt-text (optional, uses title if not set)

FIS-STEPS – opit ja tulevat haasteet kaksikielisessä opetuksessa

Miika Katajamäki avaa artikkelissaan FIS-STEPS-hankkeen (Finnish International Schools – Sharing Tools for Public Schools) opetuksia ja tulevaisuuden haasteita kaksikielisessä opetuksessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kaksikielinen opetus

Kaksikielisessä opetuksessa opiskellaan eri oppiaineiden sisältöjä jollain muulla kielellä kuin koulun opetuskielellä.

Katso myös

alt-text (optional, uses title if not set)

Kieltenopetuksen kehittäminen

Kielten varhentamisen kärkihankkeen tavoitteena on ollut lisätä, kehittää ja monipuolistaa kielten oppimista varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa.