Hyppää pääsisältöön

Kaksikielinen opetus


Kaksikielisellä opetuksella pyritään saavuttamaan hyvä ja monipuolinen kielitaito sekä koulun opetuskielessä että kohdekielessä. Kaksikielisen opetuksen pitkäntähtäimen tavoitteena on perustan luominen elinikäiselle kielten oppimiselle sekä kielten ja kulttuurien moninaisuuden arvostamiselle.

Opetus voidaan toteuttaa laajamittaisena kaksikielisenä opetuksena, joka voidaan jakaa kotimaisten kielten varhaiseen täydelliseen kielikylpyyn ja muuhun laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen. Sitä voidaan antaa myös suppeampana kaksikielisenä opetuksena, josta käytetään nimitystä kielirikasteinen opetus.

Artikkeleita kaksikielisestä opetuksesta

Varhaiskasvatuksen näkökulma kaksikieliseen opetukseen

Varhaiskasvatuksen näkökulma kaksikieliseen opetukseen

Lapsen luontainen uteliaisuus vieraita kieliä ja kulttuureja kohtaan luo erinomaisen lähtökohdan kielen oppimiselle. Kieliin tutustutaan toiminnallisesti leikkien, laulujen, lorujen, roolien, liikunnan ja pelien avulla. Outi Verkama käsittelee artikkelissaan kaksikielistä varhaiskasvatusta.

Kaksikielisyyteen ja monikielisyyteen kasvun tukeminen kielten opetuksessa

Kaksikielisyyteen ja monikielisyyteen kasvun tukeminen kielten opetuksessa

Kielten opiskelu ei ole pelkästään rakenteiden ja sanaston opettelua, vaan ennen kaikkea kulttuurin, ajatusmallien, tapojen ja erilaisuuden kohtaamista ja ymmärtämistä. Eva-Lisa Hasan esittelee artikkelissaan, kuinka kielten opetuksessa voidaan tukea kaksikielisyyttä ja monikielisyyteen kasvamista.

Kaksikielisen opetuksen opettajan monet konstit

Kaksikielisen opetuksen opettajan monet konstit

Miika Katajamäen artikkelissa tutustutaan oppilaiden lähtökohdan ja kielen oppimisen tasoerojen huomioimiseen kaksikielisessä opetuksessa, jossa opetuskielenä on suomi ja kohdekielenä englanti.

FIS-STEPS – opit ja tulevat haasteet kaksikielisessä opetuksessa

FIS-STEPS – opit ja tulevat haasteet kaksikielisessä opetuksessa

Miika Katajamäki avaa artikkelissaan FIS-STEPS-hankkeen (Finnish International Schools – Sharing Tools for Public Schools) opetuksia ja tulevaisuuden haasteita kaksikielisessä opetuksessa.

Kaksikielinen opetus

Kaksikielinen opetus

Kaksikielisessä opetuksessa opiskellaan eri oppiaineiden sisältöjä jollain muulla kielellä kuin koulun opetuskielellä.

Katso myös

Kieltenopetuksen kehittäminen

Kieltenopetuksen kehittäminen

Kielten varhentamisen kärkihankkeen tavoitteena on ollut lisätä, kehittää ja monipuolistaa kielten oppimista varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa.