Hyppää pääsisältöön

Elämänkatsomustieto lukiossa


Elämänkatsomustieto tukee opiskelijan elämänkatsomuksen ja identiteetin muodostumista ja hyvän elämän tavoittelua. Elämänkatsomustiedon lähtökohtana ovat valmiiden oppijärjestelmien sijaan opiskelijoiden elämismaailma ja sen ilmiöt.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

Elämänkatsomustiedon tukimateriaali lops-työhön

Elämänkatsomustiedon tukimateriaali lops-työhön

Elämänkatsomustiedon tukimateriaali on tarkoitettu lukion opetussuunnitelmatyön ja uusien perusteiden mukaisen opetuksen tueksi. Tukimateriaali antaa esimerkkejä mm. siitä, mitkä laaja-alaisen osaamisen osa-alueet painottuvat moduulissa ja miten keskeisiä sisältöjä voidaan toteuttaa ja avata. Materiaalin avaukset ja esimerkit eivät ole normittavia eivätkä tyhjentäviä. Tutustu avoimin mielin!

Elämänkatsomustiedon opetuksen tueksi

Elämänkatsomustiedon opetuksen tueksi

Sivulle on koottu erilaisia materiaaleja ja muuta tukea, jota voit hyödyntää elämänkatsomustiedon opetuksessasi. Sivulla esitellään erilaisia tapahtumia, toimintaa ja verkkomateriaaleja, jotka liittyvät keskeisesti elämänkatsomustiedon oppiaineeseen.

Elämänkatsomustieto oppiaineena

Elämänkatsomustieto oppiaineena

Elämänkatsomustieto tukee opiskelijan elämänkatsomuksen ja identiteetin muodostumista ja hyvän elämän tavoittelua. Sivulta saat kootusti tietoa elämänkatsomustiedosta oppiaineena sekä paikallisesta opetussuunnitelmasta ja sen laatimisesta.

Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus

Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus

Jokainen kasvattaja ja opettaja on samalla demokratia- ja ihmisoikeuskasvattaja. Sivun materiaalikoonnin avulla voit tutustua laajasti aiheeseen liittyviin teemoihin, kuten lasten oikeuksiin ja kieli- ja kulttuurivähemmistöjen oikeuksiin, sekä käsitellä niitä osana oppituntia.

Kieli-, katsomus- ja kulttuuritietoisuus katsomusaineissa

Kieli-, katsomus- ja kulttuuritietoisuus katsomusaineissa

Materiaali tarjoaa opettajille näkökulmia ja tietoa siitä, mitä kielitietoisuus, katsomustietoisuus ja kulttuuritietoisuus pitävät sisällään ja miten ne liittyvät katsomusaineiden opetukseen. Mukana on myös työtapoja, joita voi hyödyntää opetuksessa.

Kulttuuriperintökasvatus katsomusaineissa

Kulttuuriperintökasvatus katsomusaineissa

Materiaali tarjoaa uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettajille tietoa kulttuuriperinnön eri ulottuvuuksista, kulttuuri-identiteetin tukemisesta ja kulttuurisesti kestävästä kasvatuksesta.

Holokaustin opetus

Holokaustin opetus

Sivuston materiaalien avulla voit kehittää holokaustiin liittyviä tietojasi, luoda kiinnostavia oppimisympäristöjä holokaustin opiskeluun sekä tarjota ihmisoikeuksiin ja kansanmurhien ehkäisemiseen liittyvää opetusta ja koulutusta.

Elämänkatsomustiedon artikkeleita

Elämänkatsomustiedon artikkeleita

Elämänkatsomustiedon opetuksessa korostuu oppilaiden omakohtainen pohdinta ja aiheiden dialoginen käsittely. Tutustu elämänkatsomustiedon opetuksen tueksi koottuihin artikkeleihin täältä.

Yhteisopettajuus katsomusaineiden rikastajana

Yhteisopettajuus katsomusaineiden rikastajana

Opettajien yhteisopetus on keino toteuttaa yhteistyötä katsomusaineiden välillä. Sivulta löydät tietoa yhteisopettajuudesta ja syksyllä 2020 toteutetusta kokeilusta.

Dialogi- ja tunnetaidot opetuksessa

Dialogi- ja tunnetaidot opetuksessa

Dialogi- ja tunnetaitojen opas avaa opettajille näkökulmia dialogiseen opetukseen, tunnekasvatukseen ja ajattelu- ja keskustelutaitojen harjoitteluun.