Hyppää pääsisältöön

Elämänkatsomustieto lukiossa


Elämänkatsomustieto tukee opiskelijan elämänkatsomuksen ja identiteetin muodostumista ja hyvän elämän tavoittelua. Elämänkatsomustiedon lähtökohtana ovat valmiiden oppijärjestelmien sijaan opiskelijoiden elämismaailma ja sen ilmiöt.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Elämänkatsomustiedon tukimateriaali lops-työhön

Elämänkatsomustiedon tukimateriaali on tarkoitettu lukion opetussuunnitelmatyön ja uusien perusteiden mukaisen opetuksen tueksi. Tukimateriaali antaa esimerkkejä mm. siitä, mitkä laaja-alaisen osaamisen osa-alueet painottuvat moduulissa ja miten keskeisiä sisältöjä voidaan toteuttaa ja avata. Materiaalin avaukset ja esimerkit eivät ole normittavia eivätkä tyhjentäviä. Tutustu avoimin mielin!

alt-text (optional, uses title if not set)

Elämänkatsomustiedon opetuksen tueksi

Sivulle on koottu erilaisia materiaaleja ja muuta tukea, jota voit hyödyntää elämänkatsomustiedon opetuksessasi. Sivulla esitellään erilaisia tapahtumia, toimintaa ja verkkomateriaaleja, jotka liittyvät keskeisesti elämänkatsomustiedon oppiaineeseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Elämänkatsomustieto oppiaineena

Elämänkatsomustieto tukee opiskelijan elämänkatsomuksen ja identiteetin muodostumista ja hyvän elämän tavoittelua. Sivulta saat kootusti tietoa elämänkatsomustiedosta oppiaineena sekä paikallisesta opetussuunnitelmasta ja sen laatimisesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus

Jokainen kasvattaja ja opettaja on samalla demokratia- ja ihmisoikeuskasvattaja. Sivun materiaalikoonnin avulla voit tutustua laajasti aiheeseen liittyviin teemoihin, kuten lasten oikeuksiin ja kieli- ja kulttuurivähemmistöjen oikeuksiin, sekä käsitellä niitä osana oppituntia.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kieli-, katsomus- ja kulttuuritietoisuus katsomusaineissa

Materiaali tarjoaa opettajille näkökulmia ja tietoa siitä, mitä kielitietoisuus, katsomustietoisuus ja kulttuuritietoisuus pitävät sisällään ja miten ne liittyvät katsomusaineiden opetukseen. Mukana on myös työtapoja, joita voi hyödyntää opetuksessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kulttuuriperintökasvatus katsomusaineissa

Materiaali tarjoaa uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettajille tietoa kulttuuriperinnön eri ulottuvuuksista, kulttuuri-identiteetin tukemisesta ja kulttuurisesti kestävästä kasvatuksesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Holokaustin opetus

Sivuston materiaalien avulla voit kehittää holokaustiin liittyviä tietojasi, luoda kiinnostavia oppimisympäristöjä holokaustin opiskeluun sekä tarjota ihmisoikeuksiin ja kansanmurhien ehkäisemiseen liittyvää opetusta ja koulutusta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Elämänkatsomustiedon artikkeleita

Elämänkatsomustiedon opetuksessa korostuu oppilaiden omakohtainen pohdinta ja aiheiden dialoginen käsittely. Tutustu elämänkatsomustiedon opetuksen tueksi koottuihin artikkeleihin täältä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Yhteisopettajuus katsomusaineiden rikastajana

Opettajien yhteisopetus on keino toteuttaa yhteistyötä katsomusaineiden välillä. Sivulta löydät tietoa yhteisopettajuudesta ja syksyllä 2020 toteutetusta kokeilusta.