Hyppää pääsisältöön

Elinikäinen ohjaus


Tietoa ja tukea ohjauksen ammattilaisille

Yhteiskunnan muuttuessa ja kehittyessä elinikäisestä oppimisesta on tullut yhä merkityksellisempää. Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus auttaa yksilöitä eri elämänvaiheissa tunnistamaan kykynsä, osaamisensa ja kiinnostuksensa. Ohjaus myös tukee yksilöitä tekemään koulutukseen ja työuraan liittyviä päätöksiä sekä hallitsemaan elämänpolkujaan.

Olemme koonneet tälle sivustolle tietoa ohjauksesta eri koulutusasteilla sekä ohjauksen muista palveluista ja toimijoista Suomessa ja maailmalla. Elinikäistä ohjausta tuottavat tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut koulutuksessa, työelämässä ja nuorisoalalla. Toimintaa linjaa valtioneuvoston Elinikäisen ohjauksen strategia vuosille 2020-2023.
 

Opinto-ohjaus eri koulutusasteilla

alt-text (optional, uses title if not set)

Oppilaanohjaus perusopetuksessa

Oppilaanohjauksen keskeisenä tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä. Ohjaustoiminta muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävän, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuvan jatkumon.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus

Oppilaalla on oikeus saada tarpeensa mukaista oppilaanohjausta. Tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta annetaan perusopetuksen oppilaille, jotka tarvitsevat lisätukea jatko-opintoihin hakeutumiseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Opinto-ohjaus lukiossa

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään.

alt-text (optional, uses title if not set)

Opinto-ohjaus ammatillisessa koulutuksessa

Jokaisella ammatillisen koulutuksen opiskelijalla on oikeus saada tarvitsemaansa ohjausta opintojen aikana.

Tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön palveluita

alt-text (optional, uses title if not set)

Tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön palveluita

Tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön palveluita tarjoavat Suomessa useat toimijat. Julkisten palveluiden lisäksi myös kolmas sektori ja yksityiset toimijat tarjoavat ohjauspalveluita. Tutustu myös ohjauksen parissa toimiviin kansainvälisiin verkostoihin ja järjestöihin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kansainvälisyys ohjauksessa

Euroguidance tarjoaa koulutusta kansainvälistyvän ja monikulttuuristuvan ohjaustyön tueksi, tuottaa materiaaleja ja työvälineitä ohjaustyöhön sekä viestii ajankohtaisista ohjausalan asioista Suomesta ja maailmalta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tietoa ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta

Suomen kansainvälistyessä ohjauksen ammattilaiset tarvitsevat yhä useammin tietoa ulkomaisista koulutusjärjestelmistä ja ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamisesta.