Hyppää pääsisältöön

Elinikäinen ohjaus


Tietoa ja tukea ohjauksen ammattilaisille

Yhteiskunnan muuttuessa ja kehittyessä elinikäisestä oppimisesta on tullut yhä merkityksellisempää. Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus auttaa yksilöitä eri elämänvaiheissa tunnistamaan kykynsä, osaamisensa ja kiinnostuksensa. Ohjaus myös tukee yksilöitä tekemään koulutukseen ja työuraan liittyviä päätöksiä sekä hallitsemaan elämänpolkujaan.

Olemme koonneet tälle sivustolle tietoa ohjauksesta eri koulutusasteilla sekä ohjauksen muista palveluista ja toimijoista Suomessa ja maailmalla. Elinikäistä ohjausta tuottavat tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut koulutuksessa, työelämässä ja nuorisoalalla. Toimintaa linjaa valtioneuvoston Elinikäisen ohjauksen strategia vuosille 2020-2023.
 

Opinto-ohjaus eri koulutusasteilla

Oppilaanohjaus perusopetuksessa

Oppilaanohjaus perusopetuksessa

Oppilaanohjauksen keskeisenä tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä. Ohjaustoiminta muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävän, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuvan jatkumon.

Tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus

Tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus

Oppilaalla on oikeus saada tarpeensa mukaista oppilaanohjausta. Tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta annetaan perusopetuksen oppilaille, jotka tarvitsevat lisätukea jatko-opintoihin hakeutumiseen.

Opinto-ohjaus lukiossa

Opinto-ohjaus lukiossa

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään.

Opinto-ohjaus ammatillisessa koulutuksessa

Opinto-ohjaus ammatillisessa koulutuksessa

Jokaisella ammatillisen koulutuksen opiskelijalla on oikeus saada tarvitsemaansa ohjausta opintojen aikana.

Hyvän ohjauksen kriteerit

Hyvän ohjauksen kriteerit

www.oph.fi

Hyvän ohjauksen kriteerit on laadittu arjen työkaluksi ja suositukseksi perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ohjaukseen.

Tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön palveluita

Tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön palveluita

Tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön palveluita

Tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön palveluita tarjoavat Suomessa useat toimijat. Julkisten palveluiden lisäksi myös kolmas sektori ja yksityiset toimijat tarjoavat ohjauspalveluita. Tutustu myös ohjauksen parissa toimiviin kansainvälisiin verkostoihin ja järjestöihin.

Kansainvälisyys ohjauksessa

Kansainvälisyys ohjauksessa

Euroguidance tarjoaa koulutusta kansainvälistyvän ja monikulttuuristuvan ohjaustyön tueksi, tuottaa materiaaleja ja työvälineitä ohjaustyöhön sekä viestii ajankohtaisista ohjausalan asioista Suomesta ja maailmalta.

Tietoa ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta

Tietoa ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta

Suomen kansainvälistyessä ohjauksen ammattilaiset tarvitsevat yhä useammin tietoa ulkomaisista koulutusjärjestelmistä ja ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamisesta.