Uusimmat tiedotteet

Tiedote

Perusopetuksen jälkeisten koulutusten yhteishaku alkaa 20. helmikuuta

Yhteishaku on tarkoitettu perusopetuksen päättäville ja ilman tutkintoa oleville hakijoille. Yhteishaku on erityisesti oppivelvollisten päähakuväylä, jolla voi täyttää hakeutumisvelvoitteen, joka...
Tiedote

B1-kielen opetussuunnitelman perusteet uudistuivat – kouluihin yksi tunti lisää opettaa ja oppia kieliä

Opetushallitus on julkaissut uudistetut B1-kielen opetussuunnitelman perusteet. Perusteet otetaan käyttöön kouluissa 1.8.2024, josta lähtien perusopetuksen oppilaat opiskelevat uusien B1-kielen opetussuunnitelman perusteiden ja samalla voimaan tulevan uuden tuntijaon mukaan. B1-kieliä ovat perusopetuksessa toisena kotimaisena kielenä opiskeltavat ruotsi tai suomi ja vieras kieli. Jatkossa B1-ruotsin opetuksessa suomenruotsalaiseen ja ruotsalaiseen kieliympäristöön ja kulttuuriin sekä Pohjoismaihin tutustutaan jo 6. luokalla.
Tiedote

Korkeakoulutuksen tarve on kasvanut – erityisesti tekniikan ja palvelualojen osaajia tarvitaan lisää

Opetushallituksen tuoreessa raportissa ennakoidaan, kuinka paljon eri koulutusasteilla ja -aloilla tarvitaan uusia tutkintoja tulevaisuuden työvoimatarpeisiin vastaamiseksi. Ennakointiajanjakso...
Tiedote

Arvioinnin määrittelyjä tullaan selkeyttämään – opetuksen järjestäjien rooli tärkeä muutosten johtamisessa

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Helsingin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta ovat selvittäneet perusopetuksen arviointiuudistuksen käyttöönottoa vuosina 2022–2023...
Tiedote

Korkeakoulujen kevään ensimmäisessä yhteishaussa yli 63 000 hakijaa – aloituspaikoista kovin kilpailu taide- ja kulttuurialoilla

Kevään 2024 ensimmäinen yhteishaku korkeakouluihin päättyi keskiviikkona 17.1. Haettavana oli noin 8 300 aloituspaikkaa 412 hakukohteesta. Hakukohteista reilu puolet oli yliopistojen ja loput...
Tiedote

Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku alkaa

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kevään ensimmäinen yhteishaku on käynnissä 3.1.–17.1.2024. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa Opintopolku.fi. Yhteishaussa on tarjolla yhteensä noin 8 300 aloituspaikkaa, lähes 1 000 enemmän kuin vuosi sitten.
Tiedote

Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn lasku on tasaantunut

Valtion liikuntaneuvoston, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen tiedote Fyysisen toimintakyvyn Move!-mittaukset ovat osa 5.- ja 8.-luokkalaisten liikunnan opetusta. Mittaukset...
Tiedote

Opetushallituksen raportista selviää, millä ammattialoilla on tulevaisuudessa työvoimasta pulaa ja millä ylitarjontaa

Monen alan arvioidaan tulevaisuudessa kärsivän työvoimapulasta, kun samalla monille aloille ennakoidaan työvoiman ylitarjontaa eli tarjolla on liikaa työntekijöitä avautuviin työpaikkoihin nähden. Tulokset ilmenevät Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämän Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) tuottamista ennakointituloksista, joissa tarkasteltiin työmarkkinoiden kohtaantoa ammattialoittain vuonna 2028.
Tiedote

Korkeakoulujen syksyn yhteishaussa opiskelupaikan sai 18 % hakijoista eli noin 9 950 opiskelijaa

Korkeakoulujen syksyn yhteishaun valintojen tulokset on julkaistu. Syksyn yhteishaussa haettiin tammikuussa 2024 alkavaan koulutukseen. Yhteishakuun osallistui 55 420 hakijaa, joista opiskelupaikan...
Tiedote

Syksyn yhteishaussa korkeakoulupaikkaa tavoittelee lähes 55 930 hakijaa

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku päättyi torstaina 14.9. Suurin osa yhteishaussa haettavina olevista koulutuksista oli ammattikorkeakouluissa, ja hakijoista 96 % haki ammattikorkeakouluun. Hakijoista...
Tiedote

Korkeakoulujen syksyn yhteishaussa on tarjolla yli 9 400 opiskelupaikkaa

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa maanantaina 4.9.2023 klo 8 ja päättyy torstaina 14.9.2023 klo 15. Syksyn yhteishaussa haetaan tammikuussa 2024 alkavaan koulutukseen. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa opintopolku.fi.
Tiedote

Lähes jokaisella peruskoulun keväällä päättäneellä on opiskelupaikka vuoden loppuun mennessä 

Opetushallituksen arvion mukaan peruskoulun aloittaa elokuussa 2023 runsaat 55 000 ekaluokkalaista. Lukiossa ja ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa aloittaa yhteensä noin 76 000 uutta opiskelijaa. Yli 99 prosenttia keväällä perusopetuksen päättävistä nuorista aloittaa opinnot perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa vuoden loppuun mennessä.
Tiedote

Korkeakoulujen toisessa yhteishaussa opiskelupaikka 52 300 hakijalle

Korkeakoulujen kevään toiseen yhteishakuun osallistui 142 000 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 52 300 eli 37 % hakijoista. Ammattikorkeakouluun pääsi 29 300 ja yliopistoon 23 000 hakijaa.
Tiedote

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun opiskelijavalinnat on tehty

Yhteishaussa perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haki 76 500 hakijaa, joista 69 200 sai opiskelupaikan. Opiskelupaikan saaneiden osuus hakijoista on 91 %.
Tiedote

9 600 sai opiskelupaikan korkeakoulujen vieraskielisistä koulutuksista ja Taideyliopistosta

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haki yli 61 300 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 16 %. Hakijoita oli lähes kaksi kertaa niin paljon kuin vuonna 2022.
Tiedote

21 740 sai korkeakoulupaikan todistusvalinnan perusteella

Korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa suoraan todistuksen perusteella valittiin 21 740 opiskelijaa, joista 83 % oli ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeneita. Opetushallituksen Opintopolku-palvelussa havaittu virhe ensikertalaisuustietojen siirtymisessä kosketti lopulta vain pientä määrää hakijoita.
Tiedote

Peruskoulun päättää tänä lukuvuonna lähes 62 000 oppilasta 

Opetushallituksen arvion mukaan lähes 62 000 peruskoululaista suorittaa opintonsa päätökseen tänä keväänä. Ylioppilaaksi valmistuu noin 25 100. Ammatillisesta koulutuksesta kevätlukukautena valmistuvien määrä tiedetään heinäkuussa.
Tiedote

Opiskeluhuoltopalvelujen saatavuus lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa vaihtelee – liikuntaa tulisi lisätä toisella asteella

Toisen asteen koulutuksessa on mahdollista edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä monin eri tavoin. Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen toimipisteiden välillä on kuitenkin eroja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Opetushallituksen yhdessä tekemistä Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa ja ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa -tiedonkeruista.
Tiedote

Digitalisaatiolla tuetaan yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppia ja kehittyä – yhteistyötä lisätään yhteisillä linjauksilla

Suomi haluaa olla johtava kestävän digitalisaation kehittäjä ja hyödyntäjä kasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa. Näin edistetään yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppia ja kehittyä. 14.4. julkistetut yhteiset linjaukset näyttävät suunnan toimialan digitalisaatiolle.
Tiedote

Korkeakouluihin 142 000 hakijaa kevään toisessa yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haki kevään yhteishaussa 142 000 hakijaa, mikä on 4 000 enemmän kuin viime vuonna. Korkeakoulujen syksyllä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin oli tarjolla lähes 51 000 aloituspaikkaa.