Senaste meddelanden

Meddelanden

Delaktighet får en starkare roll i den nya programperioden för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Temat delaktighet betonas i Europeiska unionens program Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren under den nya programperioden 2021–2027. Målet är att allt fler individer och organisationer ska ha möjlighet att ta del av internationalisering och de fördelar som internationaliseringen medför. Betoningen grundar sig på principerna för jämlikhet och delaktighet som skrivits in i EU:s grundfördrag.
Meddelanden

UM och UBS: Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn ska hjälpa lösa den globala utbildningskrisen

Det har inrättats ett nytt kompetenscenter vid Utbildningsstyrelsen som ska stärka Finlands roll i att lösa den globala utbildningskrisen. Centret ska främja utnyttjandet av den finländska utbildningssektorns kompetens i utvecklingssamarbetet och göra utbildningen bättre och mer inkluderande i utvecklingsländerna. Samtidigt stärker det finländska aktörers kapacitet att arbeta med utvecklingssamarbete.
Meddelanden

Majoriteten av kommunerna har endast enstaka läropliktiga unga som saknar studieplats

I Utbildningsstyrelsens föregående granskning den 30 augusti saknade 1 206 läropliktiga en plats vid fortsatta studier. Under ungefär två veckor har alltså 400 unga fått en studieplats. På kommunnivå...
Meddelanden

OECD-jämförelse: Den socioekonomiska bakgrunden påverkar fortfarande utbildningsvalen i hög grad – små regionala variationer beträffande utbildningsnivån i Finland

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har publicerat sin årliga indikatorpublikation som jämför utbildningssystem, Education at a Glance. Specialtemat för årets publikation var jämlikhet inom utbildningen. Granskningen gällde huvudsakligen år 2019.
Meddelanden

I höstens gemensamma ansökan till högskolor finns närmare 9 000 studieplatser

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa keskiviikkona 1.9. klo 8. Haku päättyy keskiviikkona 15.9. klo 15. Hakulomakkeen voi täyttää osoitteessa beta.opintopolku.fi.
Meddelanden

1206 av de unga som avslutade grundskolan på våren är fortfarande utan studieplats 

Läroplikten höjdes till 18 år i början av augusti. Anordnarna av grundläggande utbildning har under sommaren i enlighet med den nya läropliktslagen haft handlednings- och tillsynsansvar för de elever...
Meddelanden

Digitalisering och ansvarsfullhet i företagsverksamhet- en ny yrkesexamen i företagande har publicerats

Den nya yrkesexamen i företagande träder i kraft 1.1.2022. Den innehåller tre kompetensområden: kompetensområdet för planering och inledande av företagsverksamhet, kompetensområdet för utveckling av...
Meddelanden

Läsåret börjar – 97 procent av dem som avslutat den grundläggande utbildningen på våren har hittills fått en studieplats via den gemensamma ansökan

Utbildningsstyrelsen uppskattar att något under 60 000 förstaklassare inleder sin skolgång i augusti. Sammanlagt ungefär 79 000 studerande inleder studier i gymnasiet eller utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen. Ansökningsskyldigheten i anslutning till utvidgandet av läroplikten verkar ha uppfyllts väl. Hela 99 procent av alla som utexaminerats från den grundläggande utbildningen sökte en fortsatt studieplats i vårens nationella gemensamma ansökan. Det slutliga antalet studerande i utbildningarna klarnar efter augusti.
Meddelanden

Ett nytt läsår i förändringarnas tecken

Utgångspunkten är att läsåret 2021–2022 inleds som närundervisning, där det viktiga är att få igång en trygg vardag. Samtidigt är det viktigt att kartlägga vilka åtgärder som behövs för att åtgärda eventuella brister som uppstått i lärandet och välbefinnandet. Tyvärr fortsätter coronasituationen och vi måste vara förberedda på att vi på nytt kan tvingas genomföra exceptionella arrangemang. Trots situationen med coronaviruset har utbildningen utvecklats och det nya läsåret medför många reformer.
Meddelanden

Utbildningsstyrelsens diskussion på Suomiareena handlar om huruvida internationalisering är bara möjligt för några få utvalda

Även innan coronapandemin var studerandenas internationella mobilitet i nedgång. Tycker inte unga människor längre att det är viktigt att ha internationellt kunnande? Eller finns det andra faktorer i...
Meddelanden

Studieplats för 52 450 i den andra gemensamma ansökan till högskolor

I vårens andra gemensamma ansökan till högskolor deltog 157 900 sökande varav 52 450 fick studieplats, dvs. 33 %. 29 150 sökande kom in vid yrkeshögskolorna och 23 300 vid universiteten.
Meddelanden

Budgeten för programmet Erasmus+ nästan fördubblas under den nya programperioden – allt fler får möjlighet att delta i utbildning, utbyten eller praktik utomlands

Programmet Erasmus+ erbjuder miljontals unga, studerande och vuxna i Europa möjlighet till finansiering för att delta i utbildning, studier eller praktik utomlands. På det här sättet får allt fler...
Meddelanden

15 miljoner euro utlyses för att jämna ut följderna som de exceptionella förhållandena har haft för gymnasieutbildningen

Utbildningsstyrelsen har den 17 juni 2021 öppnat en ansökan om statsunderstöd för gymnasieutbildningen för att jämna ut följderna av de exceptionella förhållanden som coronaepidemin har orsakat. Syftet med statsunderstödet är att stödja anordnarna av gymnasieutbildning i finansieringen av tilläggsresurser som behövs för undervisning, handledning och stödåtgärder. Understöd har utlysts till ett belopp av sammanlagt 15 miljoner euro.
Meddelanden

Nya studerande har valts till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och handledande utbildningar efter grundläggande utbildning

Samtliga riksomfattande ansökningar till utbildningar efter grundläggande utbildning ordnades i år för första gången samtidigt. En ansökningsskyldighet trädde i kraft i och med utvidgandet av...
Meddelanden

Grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning har publicerats 

Utbildningsstyrelsen har publicerat grunder för utbildning som handleder för examensutbildning (HUX). I grunderna för utbildningen fastställer Utbildningsstyrelsen utbildningsdelarnas centrala mål...
Meddelanden

Över 6000 fick studieplats inom utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildningen inom teaterarbete vid Tammerfors universitet

Till utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildningen inom teaterarbete vid Tammerfors universitet godkändes ca tusen nya studerande fler än ifjol. Jämfört med...
Meddelanden

21 800 fick högskoleplats i betygsbaserad antagning

I den andra gemensamma ansökan till högskolor på våren godkändes på basis av betyg 21 800 studerande, varav 84 % ansökte om sin första högskoleplats.
Meddelanden

Det exceptionella skolåret syns inte i antalet utexaminerade

I vår slutför ungefär 60 300 elever den grundläggande utbildningens lärokurs. Det är ungefär tusen fler än föregående vår, eftersom årskullen är en aning större. Det framgår inte att coronatiden, de...
Meddelanden

Ta del av Utbildningsstyrelsens förnyade webbsida för medier

Utbildningsstyrelsen har förnyat sin webbsida som riktar sig till medierna. Vi vill betjäna medierna ännu bättre och på vår nya sida oph.fi/sv/om-oss/service-media finns ett ökat utbud av material som stöd för arbetet vid redaktionerna.
Meddelanden

Kriterierna för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen för vuxna har publicerats

Utbildningsstyrelsen har preciserat bedömningshelheten som ingår i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna genom att fastställa kunskapskrav för vitsorden 5, 7 och 9 för slutbedömningen i alla läroämnen. Därtill har de tidigare kunskapskraven för vitsordet 8 preciserats. De nya kunskapskraven ska överföras som sådana till de lokala läroplanerna och de ska tas i bruk vid läroanstalterna 1.8.2021.