Opetushallitus on jatkanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointikokonaisuuden uudistamista laatimalla arviointikriteerit ja osaamisen tason kuvaukset 6. vuosiluokan lukuvuosiarviointia varten. Opetushallitus on laatinut osaamisen tason kuvaukset arvosanoille 5, 7 ja 9 kaikissa oppiaineissa sekä täsmentänyt osaamisen tason kuvauksia arvosanalle 8. Uudistetut arviointikriteerit otetaan kouluissa käyttöön 1.8.2023 ja niitä sovelletaan ensimmäistä kertaa kuudesluokkalaisten lukuvuosiarvioinnissa keväällä 2024.

 

Kuvituskuva. Taide- ja taitoaineiden oppilasarviointiin ohjaava kuva.