Utbildningsstyrelsen har fortsatt arbetet med att förnya bedömningshelheten i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen genom att utarbeta bedömningskriterier och beskrivningar av kunskapsnivån för läsårsbedömningen i årskurs 6. Utbildningsstyrelsen har utarbetat beskrivningar av kunskapsnivån för vitsorden 5, 7 och 9 i alla läroämnen samt preciserat beskrivningen av kunskapsnivån för vitsordet 8. De förnyade bedömningskriterierna togs i bruk i skolorna 1.8.2023 och används första gången i läsårsbedömningen av elever i årskurs 6 våren 2024.

 

Kuvituskuva. Taide- ja taitoaineiden oppilasarviointiin ohjaava kuva.