Onnistu yleissivistävän koulutuksen Erasmus+ KA122-SCH lyhytkestoisen hankkeen hallinnoinnissa ohjeiden ja tärkeimpien lomakkeiden avulla! Hankkeen kestoksi olette hakemuksessanne valinneet 6-18 kuukautta, jona aikana erilaiset oppimiseen liittyvät oppilas-, opiskelija ja henkilöstöliikkuvuudet ja niistä saatujen taitojen jakaminen tapahtuu.