Kyberturvallisuusosaamisen perusteita perusopetukseen

Kyberturvallisuusosaaminen on digitalisoituvassa yhteiskunnassa kaikilta odotettavaa osaamista. Tämän aineiston tavoitteena on edistää kyberturvallisuusosaamista perusopetuksessa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on laaja-alaisen osaamisen alue, jota edistetään kaikissa oppiaineissa. Digitaalisen osaamisen kuvaukset (2022) konkretisoivat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita oppilaan osaamisen kehittymisessä. Digitaalinen osaaminen muodostuu neljästä osa-alueesta, joita tulee systemaattisesti kehittää koko perusopetuksen ajan: käytännön taidot ja oma tuottaminen, vastuullisuus ja turvallisuus, tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely ja vuorovaikutus.

Opetuksen tueksi ja osaamisen havainnollistamiseksi Kyberturvallisuusosaamisen perusteita perusopetukseen -aineistoon on koottu digitaalisen osaamisen kuvauksista kyberturvallisuuteen liittyvät kohdat

Aineiston tavoitteena on

  • kehittää oppilaiden ajattelua kyberturvallisuuteen liittyvien tilanteiden kohtaamisessa ja oman toiminnan ennakoinnissa.
  • herättää keskustelua.
  • parantaa oppilaiden kykyä toimia digitaalisissa ympäristöissä. 
  • konkretisoida opettajille, mitä tarkoittaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen kuuluva turvallisuusosaaminen: kyberturvallisuusosaaminen on yksi tärkeä digitaalisen osaamisen alue.

    Kyberturvallisuusosaamisen perusteita perusopetukseen -aineiston yhteydessä suositellaan tutustumista Datatalouden perusteita perusopetukseen ja toiselle asteelle -aineistoon. On tärkeää ymmärtää, että henkilöistä kerättävää dataa voidaan käyttää lukuisiin tarkoituksiin, myös turvallisuuden kannalta kyseenalaisin tavoin. Datatalousosaamista edistävä aineisto sisältää konkreettisia vinkkejä omien tietojen suojaamiseksi.